Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Pang-ugnay (Pang-angkop at Pang-ukol)

Author: Sy Mark Anthony
Description: Piliin ang wastong sagot na tutugon sa bawat bilang. Balikan ang mga natutunan tungkol sa paksa ng pang-angkop at pang-ukol.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Ano ang ginagawa kung ang panuring na salita ay nagtatapos sa titik N gaya ng (kahon ___ malaki).
A) Inilalagay ang titik G upang maging kahong malaki.
B) Inilalagay ang titik NG upang maging kahong malaki.
C) Tinatanggal ang titik N at pinapalitan ng titik NG upang maging kahong malaki.
D) Walang babaguhin at ilalagay ang NA upang maging kahon na malaki.

2. Ilan ang pang-angkop na ginamit sa pangungusap? (Ang mga batang namamalimos sa kalye ay nakakaawa.)
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3

3. Piliin ang wastong pang-ukol na bubuo sa pangungusap. (Buhat ____ bukal ang tubig na ito.)
A) sa
B) ng
C) nang
D) na

4. Piliin ang wastong pang-ukol na bubuo sa pangungusap. (_________ bangayan ng dalawang senador ang kanilang pinag-uusapan.)
A) Tungkol sa
B) Alinsunod sa
C) Ayon sa
D) Laban sa

5. Piliin ang wastong pang-ukol na bubuo sa pangungusap. (Hindi ka na dapat magsalita ___________ kanya.)
A) para sa
B) laban sa
C) tungkol sa
D) lahat ng nabanggit

6. Alin sa sumusunod ang ginamitan ng wastong pang-angkop?
A) mababangis na hayop
B) matabang pagkain
C) matindi na gutom
D) wika ng dayuhan

7. Alin sa sumusunod ang ginamitan ng wastong pang-angkop?
A) ulam ng masarap
B) matipunong katawan
C) regalo na mahalaga
D) kasangkapan na makintab

8. Ano ang wastong kahulugan ng pang-angkop?
A) Nag-uugnay ito ng dalawang salita upang maging maayos ang paraan ng pagsasalita.
B) Nag-uugnay ito ng dalawang salita upang maging maayos ang paraan ng pakikinig.
C) Nag-uugnay ito ng dalawang salita upang maging maayos ang paraan ng panonood.
D) Nag-uugnay ito ng dalawang salita upang maging maayos ang paraan ng pagsusulat.

9. Ano ang pang-ukol?
A) Ito ay salita o kataga na nag-uugnay ng isang pangngalan o panghalip sa iba pang salita sa pangungusap.
B) Ito ay salita na nag-uugnay ng mga pangngalan, pandiwa, pang-uri at pang-abay.
C) Ito ay binubuo ng katagang (na at ng).
D) Ito ay salitang nag-uugnay ng pangngalan, panghalip, pandiwa, pang-uri at pang-abay.
.