Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Otsekõne ja üte

Author: Ader Heidi
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. Leia õigesti kirjutatud lause!
A) Ema kutsus: %22Mari, tule siia!%22
B) Ema kutsus: %22Mari tule siia.%22
C) Ema kutsus, Mari, tule siia.
D) Ema kutsus, %22Mari, tule siia!%22

2. Missugustest osadest koosneb alati otsekõnelause?
A) otsekõne ja saatelause
B) saatelause ja üte
C) üte, otsekõne ja saatelause
D) otsekõne ja üte

3. Leia õigesti kirjutatud lause!
A) Me käisime eile matkal, jutustas Juhan.
B) %22Me käisime eile matkal%22: jutustas Juhan
C) %22Me käisime eile matkal,%22 jutustas Juhan.
D) %22Me käisime eile matkal%22, jutustas Juhan

4. Milline neist märkidest on koolon?
A) :
B) %22 %22
C) ;
D) ( )

5. Milline lause on õigesti kirjutatud?
A) %22Ma tean seda, ema,%22 sosistas Triinu vaikselt.
B) %22Ma tean seda ema,%22 sosistas Triinu vaikselt.
C) %22Ma tean seda, ema.%22 sosistas Triinu vaikselt.
D) %22Ma tean seda ema,%22 sosistas Triinu vaikselt.

6. Milline lause on õigesti kirjutatud?
A) %22Kuhu teie, Enn ja Juku, lähete?,%22 hüüdis isa.
B) %22Kuhu teie, Enn, ja, Juku, lähete?%22 hüüdis isa.
C) %22Kuhu teie, Enn ja Juku, lähete?%22 hüüdis isa.
D) %22Kuhu, teie, Enn ja Juku, lähete,%22 hüüdis isa?

7. Kuidas nimetatakse neid märke? %22 %22
A) koolonid
B) jutuvahemärgid
C) jutumärgid
D) kirjavahemärgid

8. Milline lause on õigesti kirjutatud?
A) %22Võta oma pinal, Mari, ütles õpetaja, ja istu esimesse pinki.%22
B) %22Võta oma pinal Mari,%22 ütles õpetaja %22ja istu esimesse pinki.%22
C) %22Võta oma pinal, Mari,%22 ütles õpetaja, %22ja istu esimesse pinki!%22
D) %22Võta oma pinal, Mari%22, ütles õpetaja %22, ja istu esimesse pinki!%22

9. Milline lause on õigesti kirjutatud?
A) Õpetaja kutsus: %22Õpilased tulge klassi.%22
B) Õpetaja kutsus,%22Õpilased, tulge klassi!%22
C) Õpetaja kutsus: %22Õpilased, tulge klassi.%22
D) Õpetaja kutsus: %22õpilased, tulge klassi!%22