Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Activity_title

Author: Kolenković Filip
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. Sekundarna osteoporoza je
A) %3c5%25 svih osteoporoza
B) %3c50%25 svih osteoporoza
C) %3c3%25 svih osteoporoza
D) %3c4%25 svih osteoporoza

2. Artroza je kronična bolest..
A) cijelog zgloba
B) cijele kože
C) cijelog oka
D) cijele kralježnice

3. Tip 1 - postmenopauzalna osteoporoza se javlja
A) između 51. i 75. godine
B) između 41. i 51. godine
C) između 31. i 55. godine
D) između 28. i 35.

4. Osteoporoza je kronična
A) metabolička bolest
B) imunološka bolest
C) hematološka bolest
D) bakterijska bolest

5. Idiopatksa osteoporoza se javlja
A) u djece i adolescenata
B) u odraslih
C) u starijih
D) u beba

6. Kifoza je
A) izvijenost kičme s ispupčenjem u obliku grbe
B) izvijenost kičme bez ispupčenja u obliku grbe
C) izvijenost vrata
D) izvijenost ruke

7. Rizik povećavaju
A) kasne menarhe, rana menopauza i nuliparitet
B) rane menarhe, kasna menopauza i nuliparitet
C) kasne menarhe, kasna menopauza i nuliparitet
D) kasne menarhe, rana menopauza i multipara

.