Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Os sentidos

Author: Tics Drelara
Description: Contesta as seguintes preguntas acerca dos sentidos dos seres humanos. Só hay unha resposta correcta.
Keywords: Ciencias da natureza, Sentidos, , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. Cal das seguintes palabras non é un órgano do sentido?
A) Ollo
B) Pelo
C) Oído
D) Lingua

2. O oído é o encargado da audición, pero, de que outra función se encarga?
A) Equilibrio
B) Circulación
C) Memoria
D) Salivación

3. Cales son as zonas nas que se divide o oído?
A) Interno e externo
B) Superior, inferior e medio
C) Medio e Superior
D) Externo, medio e interno

4. Cando temos que usar gafas, que sentido temos perxudicado?
A) Vista
B) Tacto
C) Olfato
D) Oído

5. A través dos órganos da visión, que non podemos percibir?
A) Unha foto
B) Unha canción
C) Un libro
D) Unha flor

6. A naríz forma parte do sentido do olfato. De que outro/s aparato/s forma parte?
A) Aparato respiratorio
B) Aparato locomotor e óseo
C) Aparato dixestivo e circulatorio
D) Aparato nervioso

7. Cantos sabores e cales pode percibir o sentido do gusto?
A) 2: doce e salgado
B) 4: doce, salgado, ácido e amargo
C) 4: salgado, doce, amargo e picante
D) 2: amargo e picante

8. Sinala cal das seguintes afirmacións non é a correcta sobre donde se situan as papilas sensibles aos sabores.
A) Sabor doce e salgado na punta da lingua
B) Sabor ácido nos lados da lingua
C) Sabor amargo na parte posterior da lingua
D) Sabor salgado na parte posterior da lingua

9. A lingua pode contribuír á articulación das palabras e dos sons?
A) Si
B) Só a articulación de palabras
C) Só a articulación de sons
D) Non

10. Onde se encontran os receptores do tacto?
A) No pelo
B) Na pel
C) Nas unllas
D) Nos dentes

11. En que capa da pel se atopan os receptores do tacto?
A) Dermis
B) Hipodermis
C) Epidermis
D) Hiperdermis

12. A que sentido afecta a enfermidade de miopía?
A) Oído
B) Olfato
C) Vista
D) Gusto

13. Que enfermidade provoca conxestión nasal?
A) Resfriado
B) Conxuntivitis
C) Psoriasis
D) Hipermetropía

14. A que sentido afecta a enfermidade de urticaria?
A) Tacto
B) Vista
C) Gusto
D) Olfato

.