Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Log. izj., kraće zap. log. izj., log f-je i CPU, pristupi, svojs

Author: Gradecak Drago
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Istinitost logičke izjave prikazujemo binarnim br. 0.
A) TRUE
B) FALSE

2. Lažnost logičke izjave prikazujemo binarnim br. 0.
A) TRUE
B) FALSE

3. Je li sljedeća logička izjava ispravno oblikovana: 25.12. u RH slavi se Božić.
A) TRUE
B) FALSE

4. Znak %3c ima značenje (više je točnih odgovora):
A) prethodi
B) dolazi ispred
C) manje od
D) lijevo od

5. Znak %3e ima značenje (više je točnih odgovora):
A) veće od
B) desno od
C) slijedi
D) dolazi iza

6. Je li 8%3e9?
A) TRUE
B) FALSE

7. b%3ec
A) TRUE
B) FALSE

8. p%3cž
A) TRUE
B) FALSE

9. ponedjeljak %3c utorak
A) TRUE
B) FALSE

10. subota %3e srijeda
A) TRUE
B) FALSE

11. Izjava %22Jasmina je zaljubljena u Josipa%22 naziva se objektivna izjava.
A) TRUE
B) FALSE

12. Izjava %22Najljepši dio dana je poslijepodne od 17-18h%22 je subjektivna izjava.
A) TRUE
B) FALSE

13. Logičku izjavu možemo zamijeniti #.
A) simbolom, sa simbolom

14. Kada je simbol logička izjava, tada ju nazivamo logičkom #.
A) varijablom

15. CPU dolazi od riječi: #.
A) Central Progressing Unit
B) Central Processing Unit
C) Central Processing United
D) Answer_4_(optional)

16. Procesor se još naziva i : #.
A) %22srce računala%22
B) %22mozak računala%22
C) %22žile računala%22
D) Answer_4_(optional)

17. Koji elektronički sklopovi postoje (više je točnih odgovora):
A) NE
B) I
C) A
D) ILI

18. Logički sklop I (AND) na izlazu daje 1 (istinu) samo ako su na ulazima prisutne #.
A) jedinice
B) nule
C) jedinice i nule
D) Answer_4_(optional)

19. Koliko ulaza ima NE elektronički sklop? NE elektronički sklop ima # ulaza.
A) dva
B) jedan
C) tri
D) četiri

20. Logički slop I (AND) ima 2 ulaza i jedan izlaz.
A) TRUE
B) FALSE

21. Logički slop ILI (OR) na izlazu daje stanje 1 samo ako bilo koji ulaz ima stanje 1.
A) TRUE
B) FALSE

22. Mikrofon nije ulazna jedinica.
A) TRUE
B) FALSE

23. Postoje sljedeći ulazno-izlazni pristupi računala (više je točnih odgovora):
A) univerzalni
B) slijedni
C) višeslojni
D) paralelni

24. Prednosti serijskog načina prijenosa podataka su (više je točnih odgovora):
A) siguran
B) brz
C) spor
D) precizan

25. Nedostaci serijskog načina prijenosa podataka su:
A) nepouzdan
B) spor
C) slabo se koristi
D) Answer_4_(optional)

26. Nedostaci paralelnog načina prijenosa podataka su (više je točnih odgovora):
A) manje precizan od serijskog
B) sporiji od serijskog
C) manje siguran od serijskog
D) Answer_4_(optional)

27. USB predstavlja # način prijenosa podataka.
A) paralelni
B) serijski
C) kombinirani
D) Answer_4_(optional)

28. USB danas teži tome da zamijeni većinu drugih pristupa računalu.
A) TRUE
B) FALSE

29. Brzina rada procesora danas se izražava u: #
A) MHz i TB
B) MHz
C) MB i GB
D) GHz

30. Brzina rada procesora od 3 GHz označava da procesor može obraditi 3 #
A) milijuna operacija u sekundi
B) milijardi operacija u sekundi
C) tisuće milijuna operacija u sekundi
D) bilijuna operacija u sekundi

31. Koliko se operacija izvodi u sekundi ako je frekvencija 5 HZ? Izvodi se (upiši broj) # operacija u sekundi.
A) 5, pet

32. Radni spremnik još se naziva i #
A) ROM
B) HDD (Hard Disk Drive)
C) RAM
D) SSD (Solid State Drive)

33. 1 TB (terabajt) iznosi # GB.
A) 1000, 1 000, tisuću

34. 1 B iznosi # bitova.
A) osam, 8

35. ROM je memorija koja se kod isključivanja računala #.
A) briše
B) ne briše
C) djelomično se briše
D) Answer_4_(optional)

36. Mali i brzi memorijski elementi nazivaju se #.
A) registratori
B) memorijske lokacije
C) registri
D) karnistri

37. Komponente unutar procesora povezuju # sabirnice.
A) unutarnje

38. # sabirnice povezuju procesor s ostalim dijelovima računala ili ostale dijelove računala međusobno.
A) vanjske
.