Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Ponavljanje za 8. razred

Author: Gradečak Drago
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Numerički podaci u programu za tablično računanje bit će poravnati uz desni rub ćelije.
A) TRUE
B) FALSE

2. Tekstualni podaci u programu za tablično računanje bit će poravnati uz desni rub ćelije.
A) TRUE
B) FALSE

3. Ako unosimo formulu u ćeliju programa za tablično računanje, ona uvijek počinje znakom #.
A) jednakosti, =

4. Vizualni prikaz podataka iz tablice koji se na taj način lakše čitaju i pregledniji su naziva se #.
A) grafikon

5. Označi grafikone za koje misliš da se mogu izraditi u Excelu. 2 su točna odgovora.
A) Tortni
B) Stablasti
C) Stupčasti
D) Granasti

6. Odaberi točan odgovor. Kod DO ... WHILE petlje program se izvodi sve dok je navedeni uvjet istinit.
A) TRUE
B) FALSE

7. Razmotri sljedeći program: CLS X=0 DO WHILE X%3c5 X=X%2b1 PRINT X LOOP END Prepiši ga u QBASIC. Program ispisuje brojeve od # do 5.
A) 1

8. Odaberi točan odgovor iz padajućeg izbornika. Za crtanje u QBasic-u potrebno je pokrenuti naredbu #.
A) SPLIT
B) CLS
C) SCREEN
D) BLEED

9. PSET naredba crta na točno određenom mjestu zaslona. Opći oblik PSET naredbe glasi: PSET (x, y), boja
A) TRUE
B) FALSE

10. Naredbom # crtamo dužinu ili liniju u QBASICU.
A) LINE, line

11. Kojom naredbom crtamo kružnicu u QBASICU?

12. Mogu li se u PowerPointu crtati dijagrami?
A) TRUE
B) FALSE

13. Može li se piramida prehrane predstaviti piramidalnim dijagramom?
A) Može.
B) Ne može.
C) Ne postoji piramidalni dijagram.
D) Answer_4_(optional)

14. Kako se zove program u kojem smo izrađivali web-stranicu?

15. Kod WWW dokumenata možemo preskakati sa jedne teme na drugu odabirući samo ono što nas zanima. To %22preskakanje%22 radimo pomoću

16. Indeksna stranica naziva se još i # stranica.
A) početna, pocetna

17. Uobičajni naziv za početnu stranicu je index.html.
A) TRUE
B) FALSE

18. Kada sa strelicom miša dođemo na poveznicu, odnosno link, strelica se
A) ne promijeni
B) promijeni u psa
C) promijeni u šaku s ispruženim kažiprstom
D) promijeni u šaku s ispruženim palcem

19. Web stranice se izgrađuju korištenjem jezika koji se zove #.
A) HTTP
B) FTP
C) HTML
D) TCP/IP

20. %3chtml%3e, %3chead%3e, %3ctitle%3e %3cbr%3e, %3ch1%3e jednom riječju zovu se

21. Ako koristimo oznaku %3ci%3e tada će tekst biti #.
A) ukošen, ukosen

22. Najveća računalna mreža koja spaja stotine milijuna računala zove se #.
A) internet

23. Skraćenica za lokalnu mrežu je #. Koristi se kod povezivanja manjeg broja računala.
A) lan

24. Protokol kojim komuniciraju računala na Internetu zove se #.
A) TCP/IP
B) PVC
C) IP/FTP
D) Answer_4_(optional)

25. Uslugu iznajmljivanja diskovnog prostora za smještaj web stranica nazivamo # web-stranica.
A) udomljavanje
.