Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Kasaysayan ng Ortograpiyang Filipino

Author: Sy Mark Anthony
Description: Pagtambalin ang sumusunod na salita. I-click ang napiling mga sagot.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. ABAKADANG TAGALOG
1. LOPE K. SANTOS
2. ORTOGRAPIYA
3. ALPABETONG PILIPINO
4. Ñ
5. 17
6. 26
7. ALPABETONG FILIPINO
8. C, F, J, Q, V, X, Z
9. C, CH, Ll, Q, R
10. ABECEDARIO
11. Alfabetong Romano
12. 23
13. 5
14. ALIBATA
15. 3

Answers:
0. Isa pa itong katawagan sa alpabetong Kastila.
1. Ito ang bilang ng mga titik sa alibata.
2. Ito ang bilang ng mga katinig sa alpabetong Pilipino.
3. Bilang ng patinig sa alpabetong Pilipino.
4. Hiram na titik mula sa mga Kastila.
5. Ama ng Balarilang Pilipino
6. Ang sinaunang paraan ng pagsulat ng mga ninunong Pilipino.
7. Ito ang tunog na nalilikha ng mga titik sa alpabeto.
8. Hiram na titik mula sa mga Ingles.
9. Ang bilang ng katinig sa alpabetong Filipino.
10. Ito ay binubuo ng 28 titik na ginagamit sa kasalukuyan.
11. Binubuo ito ng 31 titik. Dinagdagan ito ng titik mula sa Ingles at Kastila.
12. Binubuo ito ng 20 titik. Mayroon itong 5 patinig at 15 katinig.
13. Ang tawag sa alpabetong ipinakilala ng mga Kastila.
14. Ang titik na binibigkas ng pa-Kastila.
15. Ang bilang ng patinig sa alibata.
.