Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Test grila grafuri orientate si neorientate

Author: Popa Virginia
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. Care este suma gradelor varfurilor unui graf neorientat cu n varfuri si m muchii ?
A) 2*n
B) 2*m
C) 2*(m-1)
D) 2*(n-1)

2. Se consideră un graf neorientat cu 8 noduri şi 15 muchii. Numarul de noduri izolate din graf este:
A) cel mult 1
B) exact 1
C) nu exista noduri izolate
D) cel mult 2

3. Cate grafuri partiale se pot obtine dintr-un graf care are 6 muchii?
A) 32
B) 10
C) 16
D) 64

4. Câte muchii are un graf neorientat complet cu 8 noduri?
A) 40
B) 45
C) 28
D) 32

5. Fie gf. neorientat cu 7 noduri si muchiile (1,2)(1,3)(2,3)(2,4)(2,5)(2,6)(4,6)(5,7)(6,7). Care este nr. minim de muchii care trebuie ad. a.i. gf. sa fie eulerian.
A) 2
B) 1
C) 4
D) 3

6. Fie graful neorientat cu n=4 si matricea de adiacenţă: {{0 1 0 1},{1 0 0 1},{0 0 0 0},{1 1 0 0}} Câte cicluri are graful?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3

7. Un graf neorientat este complet daca si numai daca:
A) exista lant intre oricare 2 varfuri
B) exista muchie intre oricare 2 varfuri
C) exista lant elementar intre oricare 2 varfuri
D) exista drum intre oricare 2 varfuri

8. Un graf complet cu n varfuri nu este intotdeauna:
A) graf eulerian
B) graf regulat
C) graf cu n(n-1)/2 muchii
D) graf conex

9. Fie gf. cu 8 noduri si muchiile (1,5)(1,6)(2,6)(3,4)(3,6)(3,7)(4,6)(6,8)(7,8). Daca se elimina nodul 6, cate componente conexe va avea subgf. rezultat?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

10. Un graf este eulerian daca?
A) are cel putin un nod de grad par
B) toate nodurile au gradul un numar par
C) are cel putin un nod de grad impar
D) toate nodurile au gradul un numar impar

11. Un ciclu este hamiltonian daca:
A) trece prin toate nodurile grafului
B) contine toate muchiile grafului
C) nu este elementar
D) este un lant

12. Un nod care are gradul 0 se numeste:
A) nod izolat
B) nod terminal
C) nod conex
D) nod de grad maxim

13. Un graf neorientat este conex daca:
A) intre oricare 2 noduri exista o muchie
B) intre oricare 2 noduri exista un lant
C) oricare 2 noduri sunt adiacente
D) oricare 2 noduri sunt incidente

14. Un graf neorientat este conex daca:
A) are o singura componenta conexa
B) nu are componente conexe
C) are cel putin 2 componente conexe
D) are mai multe componente conexe

15. Se considera un gf. neorientat cu 5 noduri si 9 muchii. Care dintre urmatoarele siruri de numere pot fi gradele nodurilor grafului?
A) 4,2,6,4,2
B) 2,2,1,2,2
C) 1,1,1,1,1
D) 4,3,3,4,4

16. Se considera un graf neorientat complet cu 10 varfuri. Cate lanturi elementare de lungime 3 exista intre nodul 2 si nodul 4?
A) 90
B) 28
C) 45
D) 56

17. Care este numarul maxim de muchii pe care il poate avea un graf neorientat cu 8 noduri, care nu este conex?
A) 10
B) 15
C) 12
D) 21

18. Care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata pentru orice graf neorientat G cu 5 noduri si 6 muchii?
A) G are cel putin un ciclu
B) G are gradele tuturor nodurilor numere pare
C) G este conex
D) G nu poate avea noduri izolate

19. Daca G este un graf cu 9 noduri si 2 componente conexe, atunci graful are cel mult:
A) 28 muchii
B) 12 muchii
C) 21 muchii
D) 16 muchii

20. Fie graful G cu 5 noduri si muchiile (1,2)(1,5)(2,3)(2,4)(3,4)(4,5). Care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata?
A) este graf hamiltonian, dar nu este eulerian
B) este si graf hamiltonian si eulerian
C) este graf eulerian , dar nu este hamiltonian
D) nu este nici hamiltonian, nici eulerian

21. Un graf orientat este tare conex dacă
A) intre oricare 2 noduri există un drum
B) intre oricare 2 noduri exista un arc
C) intre oricare 2 noduri exista un lant
D) este un graf conex

22. Elementele matricei de adiacență a unui graf orientat cu n vârfuri și m arce:
A) sunt simetrice față de diagonala secundară
B) sunt simetrice față de diagonala principală
C) au suma valorilor = 2*m
D) au suma valorilor = m

23. Numărul maxim de arce într-un graf orientat cu n vârfuri este:
A) n*(n%2b1)
B) n*(n-1)
C) (n*(n-1))/2
D) n*n-1

24. Se consideră un graf conex cu n vârfuri și n-1 muchii. Care este gradul maxim al unui vârf aparținând acestui graf?
A) 3
B) n-1
C) n/2
D) 1

25. Fie graf orientat cu 5 noduri şi arcele (2,1), (5,1),(1,2), (3,2), (5,2), (4,3), (2,5), (4,5). Care este lungimea maximă a unui drum de la nodul 4 la nodul 1?
A) 3
B) 4
C) 2
D) 1

26. Într-un graf cu 16 noduri, două noduri i și j sunt adiacente dacă și numai dacă i mod 2 = j mod 2. Câte componente conexe are graful?
A) 1
B) 16
C) 2
D) 8

27. Câte noduri ale grafului orientat cu 6 noduri și arcele (1,5),(1,6),(2,1),(2,3),(3,1),(3,4),(4,3), (4,5),(5,4),(6,5) au gradul interior egal cu gradul exterior?
A) 6
B) 4
C) 5
D) 3

28. Care din următoarele afirmații este adevărată pentru un graf neorientat:
A) Un ciclu eulerian trece prin toate vârfurile grafului.
B) Un graf este conex dacă nu are vârfuri izolate.
C) Suma gradelor tuturor vârfurilor este număr par.
D) Matricea de adiacenta este simetrica fata de diag. secundara

29. Gradul exterior al unui nod x într-un graf orientat este egal cu:
A) numărul de arce care ies din nodul x
B) numărul total de arce
C) numărul de arce care intră din nodul x
D) este egal cu gradul interior al nodului x

.