Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Ajaloo mõisted

Author: Tamm Liisa
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. piiskop
1. ketser
2. toomhärrad
3. patriarh
4. pärispatt
5. munk
6. pagan
7. puhastuli
8. klooster
9. paavst
10. peapiiskop
11. patt
12. reformatsioon
13. inkvisitsioon
14. indulgents
15. abtiss

Answers:
0. Jumalale pühendunud inimeste elupaik.
1. eksimus; vale tegu
2. mitte kristlane
3. ristiusku isik, kes hakkab vastu vaimulikele.
4. patulunastus kiri
5. katoliku kiriku pea
6. vaimulik, kellele allusid regiooni kirikud.
7. kiriku uuendus
8. kirikukohus ketserite vastu
9. nunnakloostri pea
10. vaimulikud, kes kuuluvad nõukogusse.
11. õigeusu kiriku juht
12. naissoost kloostri elanik; naine, kes pühendab oma elu Jumalale.
13. ristiusu levitamine
14. vaimulik, kes peab jutlust suuremates kirikutes
15. paradiisist välja viskamine.
.