Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Ajaloo mõisted

Author: Tamm Liisa
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. inkvisitsioon
1. paavst
2. pagan
3. piiskop
4. nunn
5. misjon
6. indulgents
7. peapiiskop
8. klooster
9. puhastuli
10. patriarh
11. munk
12. toomhärrad
13. pärispatt
14. patt
15. abtiss

Answers:
0. nunnakloostri pea
1. katoliku kiriku pea
2. vaimulik, kellele allusid regiooni kirikud.
3. mitte kristlane
4. patulunastus kiri
5. eksimus; vale tegu
6. vaimulikud, kes kuuluvad nõukogusse.
7. ristiusu levitamine
8. õigeusu kiriku juht
9. hing puhastatakse pattudest.
10. ristiusku isik, kes hakkab vastu vaimulikele.
11. naissoost kloostri elanik; naine, kes pühendab oma elu Jumalale.
12. vaimulik, kes peab jutlust suuremates kirikutes
13. paradiisist välja viskamine.
14. kiriku uuendus
15. kirikukohus ketserite vastu
.