Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Ajaloo mõisted

Author: Tamm Liisa
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. puhastuli
1. munk
2. patt
3. peapiiskop
4. toomhärrad
5. inkvisitsioon
6. abtiss
7. reformatsioon
8. klooster
9. misjon
10. patriarh
11. paavst
12. pagan
13. indulgents
14. piiskop
15. nunn

Answers:
0. ristiusu levitamine
1. mees, kes pühendab oma elu Jumalale
2. Jumalale pühendunud inimeste elupaik.
3. vaimulik, kellele allusid regiooni kirikud.
4. vaimulikud, kes kuuluvad nõukogusse.
5. patulunastus kiri
6. paradiisist välja viskamine.
7. nunnakloostri pea
8. katoliku kiriku pea
9. vaimulik, kes peab jutlust suuremates kirikutes
10. kirikukohus ketserite vastu
11. mitte kristlane
12. eksimus; vale tegu
13. õigeusu kiriku juht
14. hing puhastatakse pattudest.
15. naissoost kloostri elanik; naine, kes pühendab oma elu Jumalale.