Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Ajaloo mõisted

Author: Tamm Liisa
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. misjon
1. patriarh
2. pärispatt
3. puhastuli
4. paavst
5. ketser
6. inkvisitsioon
7. munk
8. abtiss
9. piiskop
10. pagan
11. peapiiskop
12. toomhärrad
13. patt
14. reformatsioon
15. indulgents

Answers:
0. kiriku uuendus
1. mitte kristlane
2. õigeusu kiriku juht
3. vaimulik, kellele allusid regiooni kirikud.
4. eksimus; vale tegu
5. kirikukohus ketserite vastu
6. patulunastus kiri
7. katoliku kiriku pea
8. ristiusku isik, kes hakkab vastu vaimulikele.
9. vaimulikud, kes kuuluvad nõukogusse.
10. nunnakloostri pea
11. mees, kes pühendab oma elu Jumalale
12. Jumalale pühendunud inimeste elupaik.
13. hing puhastatakse pattudest.
14. ristiusu levitamine
15. naissoost kloostri elanik; naine, kes pühendab oma elu Jumalale.
.