Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Ajaloo mõisted

Author: Tamm Liisa
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. pärispatt
1. abtiss
2. piiskop
3. patriarh
4. munk
5. misjon
6. patt
7. puhastuli
8. nunn
9. reformatsioon
10. toomhärrad
11. paavst
12. inkvisitsioon
13. ketser
14. indulgents
15. klooster

Answers:
0. nunnakloostri pea
1. Jumalale pühendunud inimeste elupaik.
2. ristiusku isik, kes hakkab vastu vaimulikele.
3. ristiusu levitamine
4. mees, kes pühendab oma elu Jumalale
5. vaimulik, kellele allusid regiooni kirikud.
6. mitte kristlane
7. kirikukohus ketserite vastu
8. naissoost kloostri elanik; naine, kes pühendab oma elu Jumalale.
9. katoliku kiriku pea
10. vaimulik, kes peab jutlust suuremates kirikutes
11. hing puhastatakse pattudest.
12. kiriku uuendus
13. vaimulikud, kes kuuluvad nõukogusse.
14. patulunastus kiri
15. eksimus; vale tegu
.