Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

oefentoets chapter 1

Author: Maes Jasmijn
Description: Vertaal de zinnen en woorden zo goed mogelijk. Let op leestekens en hoofdletters! Kies bij de grammatica het beste antwoord.
Keywords: stepping stones 1 kgt, , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Hallo!. Mijn naam is Laura.

2. Mijn leraar heeft negen neven en nichten.

3. Zijn wonen in Londen.

4. Mrs O%27Donnell heeft een hekel aan huisdieren.

5. People sometimes ____ funny things (zeggen)

6. santa Claus has a white ____ (baard)

7. His ___ is 74 years old (opa)

8. Do you have a ____? (vraag)

9. Be ____ when you work with electricity (voorzichtig)

10. # favourite colour is blue.
A) me
B) my
C) Answer_3_(optional)
D) Answer_4_(optional)

11. # parents are very nice.
A) your
B) you
C) Answer_3_(optional)
D) Answer_4_(optional)

12. # is a very nice boy.
A) he
B) his
C) Answer_3_(optional)
D) Answer_4_(optional)

13. # tail is long and black.
A) it
B) its
C) Answer_3_(optional)
D) Answer_4_(optional)

14. # has beautiful shoes.
A) she
B) her
C) Answer_3_(optional)
D) Answer_4_(optional)

15. Karen # 13 years old
A) is
B) are
C) Answer_3_(optional)
D) Answer_4_(optional)

16. I # a good student
A) is
B) am
C) Answer_3_(optional)
D) Answer_4_(optional)

17. Peter # to school every day
A) walks
B) walk
C) Answer_3_(optional)
D) Answer_4_(optional)

18. Bart and Nick # my cousins
A) are
B) am
C) Answer_3_(optional)
D) Answer_4_(optional)

19. The students # very hard
A) work
B) works
C) Answer_3_(optional)
D) Answer_4_(optional)

20. I # a puppy
A) have
B) has
C) Answer_3_(optional)
D) Answer_4_(optional)

21. Kelly # pretty
A) aren%27t
B) isn%27t
C) Answer_3_(optional)
D) Answer_4_(optional)

22. I # Peter%27s sister
A) am not
B) amn%27t
C) Answer_3_(optional)
D) Answer_4_(optional)

23. My parents # a new car.
A) have
B) has
C) Answer_3_(optional)
D) Answer_4_(optional)

24. David # his bike
A) washs
B) washes
C) Answer_3_(optional)
D) Answer_4_(optional)
.