Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

aspect niedokonany - aspekt dokonany

Author: Biesman Jean
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. czekać
1. zacząć
2. jeść
3. ubierać się
4. brać
5. uczyć się
6. rozmawiać
7. robić
8. dzwinić
9. dawać
10. poznawać
11. pić
12. myć
13. słuchać
14. iść
15. kończyć

Answers:
0. kupić
1. posłuchać
2. zapytać
3. pojść
4. zjeść
5. dać
6. zaczynać
7. pomyśleć
8. ubrać się
9. zadzwonić
10. przeczytać
11. wstać
12. napisać
13. wziąć
14. wypić
15. powtórzić
.