Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Muusika mõisted

Author: Tamm Liisa
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. bekarr
1. duur
2. helilaad
3. flamenko
4. elektrofonid
5. akord
6. dünaamika
7. helistik
8. grafiti
9. allegro
10. bluus
11. digitaalklaver
12. ballaad
13. intervall
14. diees
15. fonogramm

Answers:
0. kiiresti, rõõmsalt
1. helisalvestis
2. hiphopi kultuuriga kaasnenud tänavakunst
3. hispaania rahvamuusika stiil
4. kindla algusnoodiga helilaad
5. helitugevus ja selle muutmine heliteoses
6. elektrooniline klahvpill
7. nukra alatooniga afroameerika soololaul
8. märk, mis tühistab dieeside ja bemollide mõju
9. pillid, mille heli tekitatakse elektri abil
10. ühe astme kaugus teisest
11. rõõmsakõlaline helilaad JO-st JO-ni
12. antud ajastule või kultuurile omane helikõrguste süsteem
13. märk, mis kõrgendab heli pooltooni võrra
14. kolme või enama heli kooskõla
15. jutustav laul
.