Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Muusika mõisted

Author: Tamm Liisa
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. bekarr
1. allegro
2. dünaamika
3. fonogramm
4. bluus
5. diees
6. digitaalklaver
7. helilaad
8. elektrofonid
9. akord
10. intervall
11. grafiti
12. duur
13. helistik
14. flamenko
15. ballaad

Answers:
0. ühe astme kaugus teisest
1. antud ajastule või kultuurile omane helikõrguste süsteem
2. nukra alatooniga afroameerika soololaul
3. märk, mis kõrgendab heli pooltooni võrra
4. kolme või enama heli kooskõla
5. hispaania rahvamuusika stiil
6. hiphopi kultuuriga kaasnenud tänavakunst
7. kiiresti, rõõmsalt
8. kindla algusnoodiga helilaad
9. rõõmsakõlaline helilaad JO-st JO-ni
10. helitugevus ja selle muutmine heliteoses
11. elektrooniline klahvpill
12. helisalvestis
13. märk, mis tühistab dieeside ja bemollide mõju
14. pillid, mille heli tekitatakse elektri abil
15. jutustav laul
.