Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Muusika mõisted

Author: Tamm Liisa
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. elektrofonid
1. flamenko
2. fonogramm
3. ballaad
4. allegro
5. akord
6. helilaad
7. bekarr
8. bluus
9. dünaamika
10. intervall
11. duur
12. digitaalklaver
13. grafiti
14. diees
15. helistik

Answers:
0. nukra alatooniga afroameerika soololaul
1. jutustav laul
2. pillid, mille heli tekitatakse elektri abil
3. kindla algusnoodiga helilaad
4. rõõmsakõlaline helilaad JO-st JO-ni
5. märk, mis kõrgendab heli pooltooni võrra
6. hiphopi kultuuriga kaasnenud tänavakunst
7. helisalvestis
8. antud ajastule või kultuurile omane helikõrguste süsteem
9. hispaania rahvamuusika stiil
10. elektrooniline klahvpill
11. kolme või enama heli kooskõla
12. helitugevus ja selle muutmine heliteoses
13. ühe astme kaugus teisest
14. kiiresti, rõõmsalt
15. märk, mis tühistab dieeside ja bemollide mõju
.