Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Muusika mõisted

Author: Tamm Liisa
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. bekarr
1. akord
2. elektrofonid
3. ballaad
4. duur
5. allegro
6. helistik
7. grafiti
8. flamenko
9. digitaalklaver
10. intervall
11. helilaad
12. bluus
13. diees
14. dünaamika
15. fonogramm

Answers:
0. hispaania rahvamuusika stiil
1. helisalvestis
2. elektrooniline klahvpill
3. ühe astme kaugus teisest
4. antud ajastule või kultuurile omane helikõrguste süsteem
5. rõõmsakõlaline helilaad JO-st JO-ni
6. helitugevus ja selle muutmine heliteoses
7. kindla algusnoodiga helilaad
8. pillid, mille heli tekitatakse elektri abil
9. hiphopi kultuuriga kaasnenud tänavakunst
10. märk, mis tühistab dieeside ja bemollide mõju
11. kiiresti, rõõmsalt
12. nukra alatooniga afroameerika soololaul
13. jutustav laul
14. kolme või enama heli kooskõla
15. märk, mis kõrgendab heli pooltooni võrra
.