Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Muusika mõisted

Author: Tamm Liisa
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. helistik
1. flamenko
2. bekarr
3. akord
4. intervall
5. fonogramm
6. helilaad
7. ballaad
8. duur
9. diees
10. allegro
11. grafiti
12. bluus
13. digitaalklaver
14. elektrofonid
15. dünaamika

Answers:
0. antud ajastule või kultuurile omane helikõrguste süsteem
1. nukra alatooniga afroameerika soololaul
2. märk, mis kõrgendab heli pooltooni võrra
3. kiiresti, rõõmsalt
4. hispaania rahvamuusika stiil
5. helisalvestis
6. rõõmsakõlaline helilaad JO-st JO-ni
7. hiphopi kultuuriga kaasnenud tänavakunst
8. jutustav laul
9. helitugevus ja selle muutmine heliteoses
10. ühe astme kaugus teisest
11. kolme või enama heli kooskõla
12. märk, mis tühistab dieeside ja bemollide mõju
13. elektrooniline klahvpill
14. pillid, mille heli tekitatakse elektri abil
15. kindla algusnoodiga helilaad
.