Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Muusika mõisted

Author: Tamm Liisa
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. allegro
1. akord
2. fonogramm
3. bluus
4. diees
5. bekarr
6. grafiti
7. flamenko
8. digitaalklaver
9. duur
10. elektrofonid
11. intervall
12. ballaad
13. dünaamika
14. helistik
15. helilaad

Answers:
0. helitugevus ja selle muutmine heliteoses
1. märk, mis kõrgendab heli pooltooni võrra
2. hiphopi kultuuriga kaasnenud tänavakunst
3. hispaania rahvamuusika stiil
4. ühe astme kaugus teisest
5. jutustav laul
6. elektrooniline klahvpill
7. helisalvestis
8. antud ajastule või kultuurile omane helikõrguste süsteem
9. rõõmsakõlaline helilaad JO-st JO-ni
10. pillid, mille heli tekitatakse elektri abil
11. kolme või enama heli kooskõla
12. kindla algusnoodiga helilaad
13. kiiresti, rõõmsalt
14. nukra alatooniga afroameerika soololaul
15. märk, mis tühistab dieeside ja bemollide mõju
.