Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Muusika mõisted

Author: Tamm Liisa
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. flamenko
1. grafiti
2. digitaalklaver
3. bluus
4. diees
5. fonogramm
6. dünaamika
7. elektrofonid
8. ballaad
9. allegro
10. helilaad
11. intervall
12. akord
13. duur
14. helistik
15. bekarr

Answers:
0. helisalvestis
1. märk, mis kõrgendab heli pooltooni võrra
2. helitugevus ja selle muutmine heliteoses
3. kindla algusnoodiga helilaad
4. pillid, mille heli tekitatakse elektri abil
5. rõõmsakõlaline helilaad JO-st JO-ni
6. nukra alatooniga afroameerika soololaul
7. jutustav laul
8. antud ajastule või kultuurile omane helikõrguste süsteem
9. kiiresti, rõõmsalt
10. kolme või enama heli kooskõla
11. märk, mis tühistab dieeside ja bemollide mõju
12. ühe astme kaugus teisest
13. hispaania rahvamuusika stiil
14. hiphopi kultuuriga kaasnenud tänavakunst
15. elektrooniline klahvpill