Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Muusika mõisted

Author: Tamm Liisa
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. bluus
1. elektrofonid
2. akord
3. helistik
4. dünaamika
5. helilaad
6. fonogramm
7. flamenko
8. grafiti
9. duur
10. ballaad
11. digitaalklaver
12. diees
13. intervall
14. bekarr
15. allegro

Answers:
0. nukra alatooniga afroameerika soololaul
1. kolme või enama heli kooskõla
2. märk, mis tühistab dieeside ja bemollide mõju
3. kindla algusnoodiga helilaad
4. rõõmsakõlaline helilaad JO-st JO-ni
5. elektrooniline klahvpill
6. helisalvestis
7. kiiresti, rõõmsalt
8. hispaania rahvamuusika stiil
9. jutustav laul
10. märk, mis kõrgendab heli pooltooni võrra
11. antud ajastule või kultuurile omane helikõrguste süsteem
12. helitugevus ja selle muutmine heliteoses
13. ühe astme kaugus teisest
14. hiphopi kultuuriga kaasnenud tänavakunst
15. pillid, mille heli tekitatakse elektri abil
.