Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Muusika mõisted

Author: Tamm Liisa
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. ballaad
1. bluus
2. elektrofonid
3. grafiti
4. fonogramm
5. intervall
6. flamenko
7. diees
8. helilaad
9. dünaamika
10. helistik
11. akord
12. allegro
13. digitaalklaver
14. duur
15. bekarr

Answers:
0. kiiresti, rõõmsalt
1. ühe astme kaugus teisest
2. helitugevus ja selle muutmine heliteoses
3. pillid, mille heli tekitatakse elektri abil
4. helisalvestis
5. elektrooniline klahvpill
6. antud ajastule või kultuurile omane helikõrguste süsteem
7. märk, mis tühistab dieeside ja bemollide mõju
8. märk, mis kõrgendab heli pooltooni võrra
9. hiphopi kultuuriga kaasnenud tänavakunst
10. jutustav laul
11. hispaania rahvamuusika stiil
12. nukra alatooniga afroameerika soololaul
13. kolme või enama heli kooskõla
14. kindla algusnoodiga helilaad
15. rõõmsakõlaline helilaad JO-st JO-ni
.