Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Muusika mõisted

Author: Tamm Liisa
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. flamenko
1. helistik
2. intervall
3. duur
4. elektrofonid
5. bekarr
6. bluus
7. allegro
8. dünaamika
9. fonogramm
10. ballaad
11. grafiti
12. digitaalklaver
13. helilaad
14. diees
15. akord

Answers:
0. ühe astme kaugus teisest
1. elektrooniline klahvpill
2. pillid, mille heli tekitatakse elektri abil
3. helisalvestis
4. antud ajastule või kultuurile omane helikõrguste süsteem
5. kindla algusnoodiga helilaad
6. jutustav laul
7. märk, mis tühistab dieeside ja bemollide mõju
8. rõõmsakõlaline helilaad JO-st JO-ni
9. märk, mis kõrgendab heli pooltooni võrra
10. hiphopi kultuuriga kaasnenud tänavakunst
11. kolme või enama heli kooskõla
12. kiiresti, rõõmsalt
13. helitugevus ja selle muutmine heliteoses
14. nukra alatooniga afroameerika soololaul
15. hispaania rahvamuusika stiil