Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Mutlaka Bilinmesi Gereken İngilizce Kelimeler 1

Author: Velidedeoglu Oktay
Description: Üds,Kpds gibi sınavlarda sıkça çıkıp mutlaka bilinmesi gereken kelimeler.18 kelimenin de genel olarak anlamı %22yaklaşık olarak%22 veya %22önemli%22 dir.
Keywords: kpds, üds, , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. roughly around
1. about
2. vital
3. almost
4. crucial
5. by
6. prominent
7. remarkable
8. eminent
9. significant
10. notable
11. virtually
12. considerable
13. nearly
14. some
15. ourstanding

Answers:
0. yakın,geçecek biçimde,geçişli biçimde,bir kenara
1. önemli,belirgin,önde gelen,ünlü,göze çarpan,belli,çıkık
2. neredeyse,hemenhemen,adeta,yaklaşık olarak,az kalsın,az daha
3. seçkin,ünlü,yüce,yüksek rütbeli
4. seçkin,göze çarpan,kalburüstü,ödenmemiş,askıda
5. neredeyse,hemenhemen,takriben,azkalsın,yakından,azdaha
6. dikkate değer,saygın,tanınmış,unutulmaz
7. çok önemli,kritik,zor,çetrefilli
8. fiilen,gerçekte,aslında
9. yaklaşık olarak,takriben,aşağı yukarı,tahminen
10. önemli,anlamlı,kayda değer,manalı
11. önemli,dikkate değer,hayli,hatırı sayılır ölçüde
12. yaklaşık,bir parça,takriben,bir takım,biraz,kimi,çok iyi,amma,bir
13. dikkate değer,olağanüstü,dikkat çekici,klas
14. hayati,yaşamsal,canlı,hayat dolu,yaşayan,öldürücü
15. yaklaşık