Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Mutlaka Bilinmesi Gereken İngilizce Kelimeler 1

Author: Velidedeoglu Oktay
Description: Üds,Kpds gibi sınavlarda sıkça çıkıp mutlaka bilinmesi gereken kelimeler.18 kelimenin de genel olarak anlamı %22yaklaşık olarak%22 veya %22önemli%22 dir.
Keywords: kpds, üds, , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. some
1. remarkable
2. notable
3. crucial
4. significant
5. by
6. dramatical
7. almost
8. eminent
9. nearly
10. approximately
11. roughly around
12. considerable
13. ourstanding
14. prominent
15. virtually

Answers:
0. çok önemli,kritik,zor,çetrefilli
1. dikkate değer,olağanüstü,dikkat çekici,klas
2. seçkin,göze çarpan,kalburüstü,ödenmemiş,askıda
3. yaklaşık olarak
4. seçkin,ünlü,yüce,yüksek rütbeli
5. yakın,geçecek biçimde,geçişli biçimde,bir kenara
6. neredeyse,hemenhemen,takriben,azkalsın,yakından,azdaha
7. yaklaşık olarak,takriben,aşağı yukarı,tahminen
8. yaklaşık,bir parça,takriben,bir takım,biraz,kimi,çok iyi,amma,bir
9. önemli,dikkate değer,hayli,hatırı sayılır ölçüde
10. dramatik
11. önemli,anlamlı,kayda değer,manalı
12. neredeyse,hemenhemen,adeta,yaklaşık olarak,az kalsın,az daha
13. önemli,belirgin,önde gelen,ünlü,göze çarpan,belli,çıkık
14. dikkate değer,saygın,tanınmış,unutulmaz
15. fiilen,gerçekte,aslında