Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Mutlaka Bilinmesi Gereken İngilizce Kelimeler 1

Author: Velidedeoglu Oktay
Description: Üds,Kpds gibi sınavlarda sıkça çıkıp mutlaka bilinmesi gereken kelimeler.18 kelimenin de genel olarak anlamı %22yaklaşık olarak%22 veya %22önemli%22 dir.
Keywords: kpds, üds, , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. prominent
1. nearly
2. virtually
3. some
4. significant
5. approximately
6. vital
7. almost
8. crucial
9. roughly around
10. ourstanding
11. about
12. considerable
13. dramatical
14. notable
15. eminent

Answers:
0. seçkin,göze çarpan,kalburüstü,ödenmemiş,askıda
1. yaklaşık olarak,takriben,aşağı yukarı,tahminen
2. dramatik
3. önemli,belirgin,önde gelen,ünlü,göze çarpan,belli,çıkık
4. neredeyse,hemenhemen,adeta,yaklaşık olarak,az kalsın,az daha
5. önemli,anlamlı,kayda değer,manalı
6. hayati,yaşamsal,canlı,hayat dolu,yaşayan,öldürücü
7. yaklaşık,bir parça,takriben,bir takım,biraz,kimi,çok iyi,amma,bir
8. dikkate değer,saygın,tanınmış,unutulmaz
9. çok önemli,kritik,zor,çetrefilli
10. yaklaşık olarak
11. neredeyse,hemenhemen,takriben,azkalsın,yakından,azdaha
12. dikkate değer,olağanüstü,dikkat çekici,klas
13. yakın,geçecek biçimde,geçişli biçimde,bir kenara
14. seçkin,ünlü,yüce,yüksek rütbeli
15. fiilen,gerçekte,aslında