Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Mutlaka Bilinmesi Gereken İngilizce Kelimeler 1

Author: Velidedeoglu Oktay
Description: Üds,Kpds gibi sınavlarda sıkça çıkıp mutlaka bilinmesi gereken kelimeler.18 kelimenin de genel olarak anlamı %22yaklaşık olarak%22 veya %22önemli%22 dir.
Keywords: kpds, üds, , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. prominent
1. roughly around
2. nearly
3. about
4. significant
5. almost
6. ourstanding
7. eminent
8. dramatical
9. by
10. approximately
11. some
12. remarkable
13. crucial
14. notable
15. virtually

Answers:
0. fiilen,gerçekte,aslında
1. yaklaşık
2. çok önemli,kritik,zor,çetrefilli
3. seçkin,göze çarpan,kalburüstü,ödenmemiş,askıda
4. yaklaşık,bir parça,takriben,bir takım,biraz,kimi,çok iyi,amma,bir
5. dikkate değer,olağanüstü,dikkat çekici,klas
6. hayati,yaşamsal,canlı,hayat dolu,yaşayan,öldürücü
7. önemli,dikkate değer,hayli,hatırı sayılır ölçüde
8. önemli,anlamlı,kayda değer,manalı
9. dramatik
10. önemli,belirgin,önde gelen,ünlü,göze çarpan,belli,çıkık
11. yakın,geçecek biçimde,geçişli biçimde,bir kenara
12. yaklaşık olarak,takriben,aşağı yukarı,tahminen
13. neredeyse,hemenhemen,adeta,yaklaşık olarak,az kalsın,az daha
14. yaklaşık olarak
15. seçkin,ünlü,yüce,yüksek rütbeli