Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Mutlaka Bilinmesi Gereken İngilizce Kelimeler 1

Author: Velidedeoglu Oktay
Description: Üds,Kpds gibi sınavlarda sıkça çıkıp mutlaka bilinmesi gereken kelimeler.18 kelimenin de genel olarak anlamı %22yaklaşık olarak%22 veya %22önemli%22 dir.
Keywords: kpds, üds, , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. ourstanding
1. crucial
2. eminent
3. roughly around
4. prominent
5. some
6. virtually
7. nearly
8. by
9. about
10. dramatical
11. considerable
12. almost
13. vital
14. approximately
15. remarkable

Answers:
0. yaklaşık
1. yakın,geçecek biçimde,geçişli biçimde,bir kenara
2. seçkin,ünlü,yüce,yüksek rütbeli
3. yaklaşık,bir parça,takriben,bir takım,biraz,kimi,çok iyi,amma,bir
4. dikkate değer,saygın,tanınmış,unutulmaz
5. yaklaşık olarak
6. dikkate değer,olağanüstü,dikkat çekici,klas
7. önemli,belirgin,önde gelen,ünlü,göze çarpan,belli,çıkık
8. hayati,yaşamsal,canlı,hayat dolu,yaşayan,öldürücü
9. yaklaşık olarak,takriben,aşağı yukarı,tahminen
10. çok önemli,kritik,zor,çetrefilli
11. önemli,anlamlı,kayda değer,manalı
12. dramatik
13. önemli,dikkate değer,hayli,hatırı sayılır ölçüde
14. neredeyse,hemenhemen,takriben,azkalsın,yakından,azdaha
15. fiilen,gerçekte,aslında