Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Mutlaka Bilinmesi Gereken İngilizce Kelimeler 1

Author: Velidedeoglu Oktay
Description: Üds,Kpds gibi sınavlarda sıkça çıkıp mutlaka bilinmesi gereken kelimeler.18 kelimenin de genel olarak anlamı %22yaklaşık olarak%22 veya %22önemli%22 dir.
Keywords: kpds, üds, , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. about
1. crucial
2. some
3. roughly around
4. ourstanding
5. dramatical
6. by
7. notable
8. considerable
9. nearly
10. approximately
11. remarkable
12. significant
13. vital
14. eminent
15. almost

Answers:
0. önemli,belirgin,önde gelen,ünlü,göze çarpan,belli,çıkık
1. yaklaşık,bir parça,takriben,bir takım,biraz,kimi,çok iyi,amma,bir
2. hayati,yaşamsal,canlı,hayat dolu,yaşayan,öldürücü
3. neredeyse,hemenhemen,adeta,yaklaşık olarak,az kalsın,az daha
4. yaklaşık olarak,takriben,aşağı yukarı,tahminen
5. fiilen,gerçekte,aslında
6. yaklaşık
7. dikkate değer,olağanüstü,dikkat çekici,klas
8. çok önemli,kritik,zor,çetrefilli
9. seçkin,ünlü,yüce,yüksek rütbeli
10. yakın,geçecek biçimde,geçişli biçimde,bir kenara
11. seçkin,göze çarpan,kalburüstü,ödenmemiş,askıda
12. neredeyse,hemenhemen,takriben,azkalsın,yakından,azdaha
13. önemli,dikkate değer,hayli,hatırı sayılır ölçüde
14. yaklaşık olarak
15. önemli,anlamlı,kayda değer,manalı