Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Mutlaka Bilinmesi Gereken İngilizce Kelimeler 1

Author: Velidedeoglu Oktay
Description: Üds,Kpds gibi sınavlarda sıkça çıkıp mutlaka bilinmesi gereken kelimeler.18 kelimenin de genel olarak anlamı %22yaklaşık olarak%22 veya %22önemli%22 dir.
Keywords: kpds, üds, , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. ourstanding
1. roughly around
2. prominent
3. remarkable
4. significant
5. nearly
6. almost
7. crucial
8. notable
9. dramatical
10. some
11. considerable
12. vital
13. by
14. eminent
15. about

Answers:
0. yaklaşık
1. yaklaşık olarak,takriben,aşağı yukarı,tahminen
2. yakın,geçecek biçimde,geçişli biçimde,bir kenara
3. önemli,belirgin,önde gelen,ünlü,göze çarpan,belli,çıkık
4. dikkate değer,olağanüstü,dikkat çekici,klas
5. neredeyse,hemenhemen,takriben,azkalsın,yakından,azdaha
6. yaklaşık,bir parça,takriben,bir takım,biraz,kimi,çok iyi,amma,bir
7. fiilen,gerçekte,aslında
8. dikkate değer,saygın,tanınmış,unutulmaz
9. neredeyse,hemenhemen,adeta,yaklaşık olarak,az kalsın,az daha
10. önemli,anlamlı,kayda değer,manalı
11. seçkin,ünlü,yüce,yüksek rütbeli
12. dramatik
13. önemli,dikkate değer,hayli,hatırı sayılır ölçüde
14. yaklaşık olarak
15. çok önemli,kritik,zor,çetrefilli