Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Multimedija_6r

Author: Karjakovic Anamarija
Description: Spoji!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Izlazni uređaji računala
1. Konverzija u videozapisu
2. Videozapis
3. Zvučna kartica
4. Internet
5. Odjava video zapisa
6. Hiperveza
7. Slajd
8. Mikrofon
9. Mute u videozapisu
10. MP3
11. MS PowerPoint
12. Najava videouratka
13. Multimedija
14. Ulazni uređaji računala
15. Montiranje videozapisa

Answers:
0. odabir koji potpuno stišava zvuk u video zapisu
1. dio filma gdje saznajemo detaljnije o glumcima...
2. tipkovnica, miš, skrener
3. najvni dio filma u kojem saznajemo ime glumaca, filma, redatelja...
4. dijelovi preznetacije
5. poveznica kada želimo povezati neki zvuk,animaciju...
6. računalni zapis podataka u videoobliku(filmovi, videoisječci)
7. zvučnici, printer, ekran
8. dio sklopovlja računala namjenjen za rad sa zvukom
9. je spoj slike, zvuka, teksta, animacije i videa.
10. uređaj koji se priključuje na ulaz zvučne kartce, za snimanje zvuk
11. svjetska računala mreža
12. program za izradu prezentacija
13. oblik zvučne dadoteke
14. pretvaranje datoteke iz jednog oblika u drugi
15. slaganje različitih videoisječaka u film
.