Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Multimedija_6r

Author: Karjakovic Anamarija
Description: Spoji!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Zvučna kartica
1. MS PowerPoint
2. Odjava video zapisa
3. Multimedija
4. Montiranje videozapisa
5. Hiperveza
6. Konverzija u videozapisu
7. Ulazni uređaji računala
8. Internet
9. Videozapis
10. Mikrofon
11. Mute u videozapisu
12. MP3
13. Najava videouratka
14. Slajd
15. Izlazni uređaji računala

Answers:
0. oblik zvučne dadoteke
1. pretvaranje datoteke iz jednog oblika u drugi
2. računalni zapis podataka u videoobliku(filmovi, videoisječci)
3. uređaj koji se priključuje na ulaz zvučne kartce, za snimanje zvuk
4. program za izradu prezentacija
5. dio filma gdje saznajemo detaljnije o glumcima...
6. dijelovi preznetacije
7. slaganje različitih videoisječaka u film
8. zvučnici, printer, ekran
9. poveznica kada želimo povezati neki zvuk,animaciju...
10. dio sklopovlja računala namjenjen za rad sa zvukom
11. najvni dio filma u kojem saznajemo ime glumaca, filma, redatelja...
12. svjetska računala mreža
13. tipkovnica, miš, skrener
14. odabir koji potpuno stišava zvuk u video zapisu
15. je spoj slike, zvuka, teksta, animacije i videa.
.