Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Multimedija_6r

Author: Karjakovic Anamarija
Description: Spoji!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Mikrofon
1. Odjava video zapisa
2. Konverzija u videozapisu
3. Najava videouratka
4. Multimedija
5. Videozapis
6. MS PowerPoint
7. Montiranje videozapisa
8. Hiperveza
9. MP3
10. Mute u videozapisu
11. Ulazni uređaji računala
12. Internet
13. Zvučna kartica
14. Izlazni uređaji računala
15. Slajd

Answers:
0. pretvaranje datoteke iz jednog oblika u drugi
1. poveznica kada želimo povezati neki zvuk,animaciju...
2. računalni zapis podataka u videoobliku(filmovi, videoisječci)
3. svjetska računala mreža
4. dio filma gdje saznajemo detaljnije o glumcima...
5. najvni dio filma u kojem saznajemo ime glumaca, filma, redatelja...
6. oblik zvučne dadoteke
7. odabir koji potpuno stišava zvuk u video zapisu
8. je spoj slike, zvuka, teksta, animacije i videa.
9. uređaj koji se priključuje na ulaz zvučne kartce, za snimanje zvuk
10. zvučnici, printer, ekran
11. tipkovnica, miš, skrener
12. program za izradu prezentacija
13. slaganje različitih videoisječaka u film
14. dio sklopovlja računala namjenjen za rad sa zvukom
15. dijelovi preznetacije
.