Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Multimedija_6r

Author: Karjakovic Anamarija
Description: Spoji!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Hiperveza
1. Multimedija
2. Najava videouratka
3. Mikrofon
4. MS PowerPoint
5. Zvučna kartica
6. Odjava video zapisa
7. Slajd
8. Internet
9. Mute u videozapisu
10. Montiranje videozapisa
11. Konverzija u videozapisu
12. Ulazni uređaji računala
13. Videozapis
14. Izlazni uređaji računala
15. MP3

Answers:
0. poveznica kada želimo povezati neki zvuk,animaciju...
1. je spoj slike, zvuka, teksta, animacije i videa.
2. dijelovi preznetacije
3. pretvaranje datoteke iz jednog oblika u drugi
4. odabir koji potpuno stišava zvuk u video zapisu
5. oblik zvučne dadoteke
6. slaganje različitih videoisječaka u film
7. program za izradu prezentacija
8. računalni zapis podataka u videoobliku(filmovi, videoisječci)
9. dio sklopovlja računala namjenjen za rad sa zvukom
10. dio filma gdje saznajemo detaljnije o glumcima...
11. tipkovnica, miš, skrener
12. svjetska računala mreža
13. uređaj koji se priključuje na ulaz zvučne kartce, za snimanje zvuk
14. zvučnici, printer, ekran
15. najvni dio filma u kojem saznajemo ime glumaca, filma, redatelja...
.