Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Multimedija_6r

Author: Karjakovic Anamarija
Description: Spoji!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. MP3
1. Multimedija
2. Videozapis
3. Montiranje videozapisa
4. Odjava video zapisa
5. Mute u videozapisu
6. Slajd
7. Izlazni uređaji računala
8. Zvučna kartica
9. Ulazni uređaji računala
10. Konverzija u videozapisu
11. MS PowerPoint
12. Mikrofon
13. Internet
14. Najava videouratka
15. Hiperveza

Answers:
0. slaganje različitih videoisječaka u film
1. svjetska računala mreža
2. odabir koji potpuno stišava zvuk u video zapisu
3. poveznica kada želimo povezati neki zvuk,animaciju...
4. zvučnici, printer, ekran
5. dijelovi preznetacije
6. program za izradu prezentacija
7. uređaj koji se priključuje na ulaz zvučne kartce, za snimanje zvuk
8. pretvaranje datoteke iz jednog oblika u drugi
9. najvni dio filma u kojem saznajemo ime glumaca, filma, redatelja...
10. oblik zvučne dadoteke
11. računalni zapis podataka u videoobliku(filmovi, videoisječci)
12. je spoj slike, zvuka, teksta, animacije i videa.
13. dio filma gdje saznajemo detaljnije o glumcima...
14. dio sklopovlja računala namjenjen za rad sa zvukom
15. tipkovnica, miš, skrener
.