Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Multimedija_6r

Author: Karjakovic Anamarija
Description: Spoji!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. MS PowerPoint
1. Montiranje videozapisa
2. Hiperveza
3. Izlazni uređaji računala
4. Mikrofon
5. Videozapis
6. MP3
7. Slajd
8. Odjava video zapisa
9. Mute u videozapisu
10. Zvučna kartica
11. Najava videouratka
12. Konverzija u videozapisu
13. Multimedija
14. Ulazni uređaji računala
15. Internet

Answers:
0. računalni zapis podataka u videoobliku(filmovi, videoisječci)
1. oblik zvučne dadoteke
2. pretvaranje datoteke iz jednog oblika u drugi
3. slaganje različitih videoisječaka u film
4. zvučnici, printer, ekran
5. svjetska računala mreža
6. uređaj koji se priključuje na ulaz zvučne kartce, za snimanje zvuk
7. je spoj slike, zvuka, teksta, animacije i videa.
8. dijelovi preznetacije
9. najvni dio filma u kojem saznajemo ime glumaca, filma, redatelja...
10. dio filma gdje saznajemo detaljnije o glumcima...
11. poveznica kada želimo povezati neki zvuk,animaciju...
12. dio sklopovlja računala namjenjen za rad sa zvukom
13. program za izradu prezentacija
14. tipkovnica, miš, skrener
15. odabir koji potpuno stišava zvuk u video zapisu