Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Multimedija_6r

Author: Karjakovic Anamarija
Description: Spoji!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Mikrofon
1. Konverzija u videozapisu
2. MP3
3. Videozapis
4. Izlazni uređaji računala
5. Montiranje videozapisa
6. Odjava video zapisa
7. Ulazni uređaji računala
8. Najava videouratka
9. Multimedija
10. Slajd
11. Zvučna kartica
12. MS PowerPoint
13. Mute u videozapisu
14. Internet
15. Hiperveza

Answers:
0. uređaj koji se priključuje na ulaz zvučne kartce, za snimanje zvuk
1. tipkovnica, miš, skrener
2. pretvaranje datoteke iz jednog oblika u drugi
3. program za izradu prezentacija
4. oblik zvučne dadoteke
5. računalni zapis podataka u videoobliku(filmovi, videoisječci)
6. dio sklopovlja računala namjenjen za rad sa zvukom
7. dio filma gdje saznajemo detaljnije o glumcima...
8. slaganje različitih videoisječaka u film
9. odabir koji potpuno stišava zvuk u video zapisu
10. dijelovi preznetacije
11. zvučnici, printer, ekran
12. poveznica kada želimo povezati neki zvuk,animaciju...
13. najvni dio filma u kojem saznajemo ime glumaca, filma, redatelja...
14. svjetska računala mreža
15. je spoj slike, zvuka, teksta, animacije i videa.
.