Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Multimedija_6r

Author: Karjakovic Anamarija
Description: Spoji!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Zvučna kartica
1. Najava videouratka
2. Multimedija
3. MP3
4. Konverzija u videozapisu
5. Montiranje videozapisa
6. MS PowerPoint
7. Hiperveza
8. Videozapis
9. Mikrofon
10. Internet
11. Izlazni uređaji računala
12. Ulazni uređaji računala
13. Odjava video zapisa
14. Mute u videozapisu
15. Slajd

Answers:
0. odabir koji potpuno stišava zvuk u video zapisu
1. oblik zvučne dadoteke
2. najvni dio filma u kojem saznajemo ime glumaca, filma, redatelja...
3. zvučnici, printer, ekran
4. tipkovnica, miš, skrener
5. dijelovi preznetacije
6. je spoj slike, zvuka, teksta, animacije i videa.
7. dio sklopovlja računala namjenjen za rad sa zvukom
8. pretvaranje datoteke iz jednog oblika u drugi
9. program za izradu prezentacija
10. poveznica kada želimo povezati neki zvuk,animaciju...
11. uređaj koji se priključuje na ulaz zvučne kartce, za snimanje zvuk
12. slaganje različitih videoisječaka u film
13. svjetska računala mreža
14. računalni zapis podataka u videoobliku(filmovi, videoisječci)
15. dio filma gdje saznajemo detaljnije o glumcima...
.