Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Multimedija_6r

Author: Karjakovic Anamarija
Description: Spoji!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Odjava video zapisa
1. Internet
2. Slajd
3. Konverzija u videozapisu
4. Izlazni uređaji računala
5. MS PowerPoint
6. Hiperveza
7. Videozapis
8. Montiranje videozapisa
9. Ulazni uređaji računala
10. MP3
11. Zvučna kartica
12. Multimedija
13. Mute u videozapisu
14. Mikrofon
15. Najava videouratka

Answers:
0. slaganje različitih videoisječaka u film
1. dijelovi preznetacije
2. tipkovnica, miš, skrener
3. odabir koji potpuno stišava zvuk u video zapisu
4. uređaj koji se priključuje na ulaz zvučne kartce, za snimanje zvuk
5. dio filma gdje saznajemo detaljnije o glumcima...
6. poveznica kada želimo povezati neki zvuk,animaciju...
7. računalni zapis podataka u videoobliku(filmovi, videoisječci)
8. zvučnici, printer, ekran
9. svjetska računala mreža
10. najvni dio filma u kojem saznajemo ime glumaca, filma, redatelja...
11. oblik zvučne dadoteke
12. dio sklopovlja računala namjenjen za rad sa zvukom
13. je spoj slike, zvuka, teksta, animacije i videa.
14. pretvaranje datoteke iz jednog oblika u drugi
15. program za izradu prezentacija
.