Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Multimedija_6r

Author: Karjakovic Anamarija
Description: Spoji!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Odjava video zapisa
1. Montiranje videozapisa
2. MP3
3. Internet
4. Konverzija u videozapisu
5. Mute u videozapisu
6. Slajd
7. Multimedija
8. Izlazni uređaji računala
9. Hiperveza
10. Videozapis
11. Mikrofon
12. MS PowerPoint
13. Ulazni uređaji računala
14. Najava videouratka
15. Zvučna kartica

Answers:
0. tipkovnica, miš, skrener
1. dio sklopovlja računala namjenjen za rad sa zvukom
2. uređaj koji se priključuje na ulaz zvučne kartce, za snimanje zvuk
3. svjetska računala mreža
4. slaganje različitih videoisječaka u film
5. program za izradu prezentacija
6. odabir koji potpuno stišava zvuk u video zapisu
7. dijelovi preznetacije
8. zvučnici, printer, ekran
9. je spoj slike, zvuka, teksta, animacije i videa.
10. poveznica kada želimo povezati neki zvuk,animaciju...
11. pretvaranje datoteke iz jednog oblika u drugi
12. oblik zvučne dadoteke
13. računalni zapis podataka u videoobliku(filmovi, videoisječci)
14. dio filma gdje saznajemo detaljnije o glumcima...
15. najvni dio filma u kojem saznajemo ime glumaca, filma, redatelja...
.