Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Multimedija_6r

Author: Karjakovic Anamarija
Description: Spoji!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. MP3
1. Montiranje videozapisa
2. Ulazni uređaji računala
3. Mikrofon
4. MS PowerPoint
5. Odjava video zapisa
6. Slajd
7. Hiperveza
8. Mute u videozapisu
9. Konverzija u videozapisu
10. Internet
11. Multimedija
12. Najava videouratka
13. Izlazni uređaji računala
14. Videozapis
15. Zvučna kartica

Answers:
0. zvučnici, printer, ekran
1. dio filma gdje saznajemo detaljnije o glumcima...
2. oblik zvučne dadoteke
3. dijelovi preznetacije
4. pretvaranje datoteke iz jednog oblika u drugi
5. poveznica kada želimo povezati neki zvuk,animaciju...
6. je spoj slike, zvuka, teksta, animacije i videa.
7. slaganje različitih videoisječaka u film
8. tipkovnica, miš, skrener
9. dio sklopovlja računala namjenjen za rad sa zvukom
10. odabir koji potpuno stišava zvuk u video zapisu
11. uređaj koji se priključuje na ulaz zvučne kartce, za snimanje zvuk
12. svjetska računala mreža
13. računalni zapis podataka u videoobliku(filmovi, videoisječci)
14. najvni dio filma u kojem saznajemo ime glumaca, filma, redatelja...
15. program za izradu prezentacija
.