Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

7. razred, Višemedijska posla

Author: Gradečak Drago
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Jedan inč iznosi #.
A) 2.53 cm
B) 2.54 cm
C) 3.53 cm
D) 3.54 cm

2. Slika na zaslonu sastoji se od #.
A) piksela, pixela

3. Red, Green i Blue boje osnova su za sustav boja koji se upotrebljava za prikaz slike na zaslonu, a naziva se # sustav (potrebno je upisati samo 3 slova).
A) RGB

4. Piksel u boji sastoji se od 3 podpiksela, a to su #.
A) crveni, zeleni, žuti
B) crveni, zeleni, plavi
C) crveni, zeleni, narančasti
D) crveni, zeleni, ljubičasti

5. Određena nijansa boje na zaslonu stvara se miješanjem intenziteta osvjetljenja pojedinih piksela.
A) DA
B) NE

6. Kvaliteta slike ovisi o # piksela i o broju bitova koji opisuju jedan piksel.
A) broju

7. ppi = parts per inch?
A) DA
B) NE

8. Dubina boje predstavlja
A) ukupan broj piksela
B) broj bitova kojima je opisan jedan piksel
C) broj piksela u jednom redu zaslona
D) Answer_4_(optional)

9. Danas se za ispis na papir najčešće koriste dvije vrste pisača: #.
A) tintni i ink-jet
B) laserski i prah-pisač
C) tintni i kapljični
D) tintni i laserski

10. Razlučivost pisača iskazuje se u točkicama po inču. Kratica je #.
A) ppi
B) tpi
C) dpi
D) ppp

11. Današnje su fotografije, video i zvučni zapisi uglavnom analogne te se na spremnike ne zapisuju nulama i jedinicama.
A) DA
B) NE

12. Kako bi fotografije, zvučni i videozapisi na spremniku zauzimali što manje prostora te kako bismo ih lakše razmjenjivali putem mreže, provodimo njihovo #.
A) sažimanje, komprimiranje, smanjivanje, raranje, zipanje

13. Grafički formati datoteka: #
A) WAV, MP3, WMA, M4A
B) JPG, BMP, TIFF, GIF, PNG
C) AVI, MP4, MOV, FLV, MKV, WMV
D) Answer_4_(optional)

14. Zvučni formati datoteka: #
A) WAV, MP3, WMA, M4A
B) JPG, BMP, TIFF, GIF, PNG
C) AVI, MP4, MOV, FLV, MKV, WMV
D) Answer_4_(optional)

15. Video formati datoteka: #
A) WAV, MP3, WMA, M4A
B) JPG, BMP, TIFF, GIF, PNG
C) AVI, MP4, MOV, FLV, MKV, WMV
D) Answer_4_(optional)

16. Rasterska se grafika sastoji od piksela različitih boja i svjetline. Povećanjem rasterske grafike gubi se kvaliteta.
A) DA
B) NE

17. Grafika koja se temelji na matematičkom principu, kod koje su moguća velika povećanja i smanjenja bez gubitka kvalitete, naziva se # grafika.
A) vektorska

18. Za obradu na računalu analogni zvučni val trebamo pretvoriti u digitalni oblik. Taj postupaj nazivamo #.
A) uzrokovanje
B) uzimanje
C) uzorkovanje
D) umanjivanje

19. Pri snimanju zvuka na računalo događa se #.
A) digitalno-analogna pretvorba (DA)
B) analogno-digitalna pretvorba (AD)
C) Answer_3_(optional)
D) Answer_4_(optional)

20. Jedan od najpoznatijih i najčešće rabljenih sažetih zvučnih formata je #.
A) MP3

21. Video može biti sniman u visokoj razlučivosti (FHD), to znači da će njegove dimenzije u pikselima iznositi najmanje #.
A) 800 x 600
B) 1386 x 768
C) 1920 x 1080
D) 1300 x 800

22. Hardverski uređaj ili softverski modul (program) za sažimanje videozapisa nazivamo #.
A) kodek, kodekom
.