Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Multimedija, 6. razred

Author: Gradečak Drago
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Multimedija najčešće izražava spoj teksta, slike, zvuka, animacije i video sadržaja.
A) TRUE
B) FALSE

2. Na računalima se snimljeni zvuk naziva #.
A) snimka zvuka
B) snimač zvuka
C) audioazapis
D) audični zapis

3. Sve zvučne kartice imaju najviše 3 mogućnosti: ulaz za mikrofon, izlaz prema zvučnicima i ulaze dodatnih sadržaja.
A) TRUE
B) FALSE

4. Nadopuni rečenicu. Za snimanje zvuka na računalu koristimo se #.
A) mikrofonom

5. Zvučnik je #.
A) izlazna jedinica
B) ulazna jedinica
C) ulazno-izlazna jedinica
D) najvažnija jedinica

6. Mikrofon je #.
A) izlazna jedinica
B) ulazna jedinica
C) ulazno-izlazna jedinica
D) najvažnija jedinica

7. Dopuni rečenicu. Za preslušavanje izvođenja ili reprodukcije zvuka računalo rabi #.
A) zvučnike, zvučnik

8. Nadopuni rečenicu. Program za snimanje zvuka u OS Windows je #.
A) snimač zvuka, sound recorder, Audacity

9. Program za reprodukciju i oblikovanje zvuka prilikom kojeg možemo zvuku dodijeliti razne efekte naziva se #.
A) Aucity
B) Audacity
C) Aducity
D) Adcity

10. Na zvučnu karticu se ne priključuju mikrofon i zvučnici.
A) TRUE
B) FALSE

11. Zvučne zapise obrađuje
A) matična ploča
B) zvučna kartica
C) RAM
D) ROM

12. Kako bi se smanjila veličina zvučnih datoteka one se
A) sažimaju
B) produžuju
C) žimaju
D) konvertiraju u bmp

13. Nastavak za nesažetu zvučnu datoteku glasi #.
A) MP3
B) MP4
C) WAV
D) WMA

14. MP3 je nastavak za zvučnu datoteku koja je #.
A) nesažeta
B) sažeta
C) Answer_3_(optional)
D) Answer_4_(optional)

15. WMA je nastavak za zvučnu datoteku koja je #.
A) nesažeta
B) sažeta
C) Answer_3_(optional)
D) Answer_4_(optional)

16. Postupak pretvaranja formata datoteka (npr. WAV u MP3) kako bismo datoteku smanjili naziva se #.
A) konverzija

17. Program za reprodukciju koji dolazi s Windowsima naziva se
A) Windows Media Producer
B) Windows Media Recorder
C) Windows Media Player
D) Windows Video Media

18. Zvučnik se priključuje u zvučnu karticu u priključak koji je # boje.
A) zelene

19. Logična cjelina videozapisa naziva se #.
A) kadar

20. Postupak preuzimanja videosadržaja s kamere naziva se
A) videozahvat (capture)
B) videopothvat (capture)
C) audiozahvat
D) Answer_4_(optional)

21. Program za montiranje videozapisa naziva se #.
A) Windows Movie Player
B) Windows Movie Maker
C) Windows Media Player
D) Snimač zvuka

22. Video je zajednički naziv za više postupaka kojima se
A) gledaju pojave u prirodi na mjestu događaja
B) snimaju, obrađuju, prenose i prikazuju pokretne slike
C) pregledavaju vidljivi dijelovi računala
D) Answer_4_(optional)

23. Koji pojam nije vezan za obradu videa?
A) Adobe Premiere
B) Google chat
C) Microsoft Windows Live Movie Maker

24. Razlikujemo dvije vrste kadrova, a to su dinamički i #.
A) statički
.