Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Pletemo mreže, prenosimo, štitimo...

Author: Gradečak Drago
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Računala se u računalnu mrežu mogu povezivati žično i bežično. UTP kablovima se povezujemo #.
A) žično
B) bežično
C) Answer_3_(optional)
D) Answer_4_(optional)

2. Računala se u računalnu mrežu mogu povezivati žično i bežično. UTP kablovima povezujemo se #.
A) žično
B) bežično
C) Answer_3_(optional)
D) Answer_4_(optional)

3. Ako se povezujemo radiovalovima, kratica za to je #.
A) LAN
B) WLAN
C) Answer_3_(optional)
D) Answer_4_(optional)

4. Izloženost zlonamjernim programima je # strana povezivanja računala u računalne mreže.
A) dobra
B) loša
C) ni dobra, ni loša
D) Answer_4_(optional)

5. Timski rad na zajedničkom dokumentu je # strana povezivanja računala u računalne mreže.
A) dobra
B) loša
C) ni dobra, ni loša
D) Answer_4_(optional)

6. WAN! #
A) Wide Area Netflix
B) Wild Area Network
C) Wide Area Network
D) Wade Arial Network

7. Kratica za gradsku mrežu je #.
A) MAN, man

8. Najveća mreža je #.
A) LAN
B) PAN
C) WAN
D) MAN

9. Druga najveća mreža po veličini je #.
A) PAN
B) MAN
C) WAN
D) LAN

10. Privatna (personalna) računalna mreža je (upiši kraticu): #.
A) pan, PAN

11. Mreža koja se koristi u informatičkoj učionici naziva se (unesi kraticu): #.
A) LAN, lan

12. Računalne mreže možemo podijeliti i prema međusobnom odnosu računala u mreži. Kod računalne mreže KORISNIK-POSLUŽITELJ govorimo o: #.
A) ravnopravnom odnosu
B) neravnopravnom odnosu
C) Answer_3_(optional)
D) Answer_4_(optional)

13. Računalne mreže možemo podijeliti i prema međusobnom odnosu računala u mreži. Kod računalne mreže ČVOR-ČVOR govorimo o: #.
A) ravnopravnom odnosu
B) neravnopravnom odnosu
C) Answer_3_(optional)
D) Answer_4_(optional)

14. Glavna je zadaća računalne mreže pouzdana i brza razmjena podataka između računala u mreži.
A) TRUE
B) FALSE

15. Datoteka koju prenosimo mrežom dijeli se u male dijelove koji se nazivaju # te se takva vrsta prijenosa naziva paketni prijenos podataka.
A) paketi, paketima

16. Najpoznatija i jedna od najvažnijih normi za prijenos podataka na kojoj se temelji internet naziva se #.
A) TCP/IP
B) TPC/IP
C) TCP/PI
D) Answer_4_(optional)

17. Zadaća je usmjernika (routera): #
A) podjela datoteka u pakete
B) usmjeravanje paketa najboljim putem do računala primatelja
C) usmjeravanje paketa najboljim putem do računala pošiljatelja
D) spajanje paketa u datoteku

18. Ako na jednom računalu radi više korisnika, preporučuje se da svaki korisnik izradi svoj: #.
A) e-portfolio
B) računalni virus
C) reklamni alat
D) korisnički račun

19. Izbaci uljeza! #.
A) virus
B) vatrozid
C) špijunski alat
D) crv

20. Širi se tako da u druge programe unosi kopiju samog sebe. To je #.
A) crv
B) virus
C) trojanski konj
D) Answer_4_(optional)

21. Program koji nas čuva i štiti od virusa naziva se #. program.
A) antivirusni

22. Ispravna adresa glasi: #.
A) 192.256.123.1
B) 192.168.1.1
C) 192.345.123.123
D) 1.34.45.1.3.
.