Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Vuur - Op stap met Mozes

Author: Speelman Geert
Description: Lees eerst de verhalen in jouw boek op p. 26. Welke zinnen geven de symbolische betekenis van het vuur in de bijbelverhalen weer? Duid alle juiste zinnen aan! Opgelet: soms is er maar één zin correct. Soms meer dan één!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. De roeping van Mozes (2)
A) God is de levensbron van mensen.
B) God spreekt doorheen het vuur tot Mozes.
C) God zet mensen in vuur en vlam!
D) God is heel vurig.

2. De roeping van Mozes (3)
A) Mozes voelt God heel dichtbij.
B) Het vuur geeft warmte.
C) Het vuur vernietigt wat het op zijn weg tegenkomt.
D) Het vuur staat symbool voor de menselijke kracht.

3. God in de vuurkolom (1)
A) God wijst mensen de weg.
B) Het vuur geeft licht als het donker is.
C) Het vuur vernietigt wat het op zijn weg tegenkomt.
D) De vuurkolom wijst de weg naar de vrijheid.

4. God in de vuurkolom (2)
A) In het vuur is God aanwezig.
B) In de verte is er een groot onweer met bliksem.
C) Zo%27n vuurkolom, dat kan echt niet.
D) God is trouw aan Zijn volk en laat hen niet in de steek.

5. God in de vuurkolom (3)
A) God brengt mensen in beweging, zo worden ze bewogen mensen.
B) De mensen voelen zich veilig door de vuurkolom.
C) God is %27licht%27 in de duisternis.
D) Answer_4_(optional)
.