Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Mots encreuats

Author: Bau Eva
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Crossword hints:
en masculí, persona que porta la batuta i que dóna instruccions als músics, instrument aeròfon de broquet que ens obliga a moure el braç per a afinar les notes, instrument més gran de corda fregada, instrument membranòfon molt utilitzat., família que inclou instruments com el fagot, la flauta, la trompeta o el saxo. , instrument idiòfon amb nom d%27una forma geomètrica, instrument cordòfon pinçat (també pot ser electròfon), %22l%27esposa%22 del violí, instrument de corda percutida, al revés, instrument aeròfon de broquet, instrument de percussió idiòfon que ens fa estar %22més content que unes...%22. Molt utilitzat en la música flamenca, família que inclou els instruments idiòfons i membranòfons, al revés instruments de percussió no membranòfons., l%27instrument més petit i agut d%27un quartet de corda fregada, cordòfon fregat que es toca segut, instrument idiòfon , instrument aeròfon de canya que sona molt %22clar%22 i %22net%22, instrument de la família dels aeròfons de canya doble i que sona molt greu,

Crossword words:
CLARINET, VIOLÍ, VIOLA , TRIANGLE, DIRECTOR D%27ORQUESTRA, PERCUSSIÓ, CASTANYOLES, CONTRABAIX, PANDERETA, TROMBÓDEVARES, ABUT, XILOFON, PIANO, FAGOT, VIOLONCEL, SNOFOIDI, AEROFONS,
.