Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

crosward de la FUSTA

Author: delgado georgina
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Crossword hints:
és la fusta jove menys dura i blanquinosa que envolta completament el duramen, segons el tipus, sol osil·larse entre0,3 9 0,8 kg/dm3, però també depèn del grau d%27humitat, és la fusta pròpiament dita i està constituïda per les fibres que ja han arribat al grau màxim de desenvolupament, és la propietat de la fusta que li permet oposar una resistència a l%27acció d%27altres cossos com ara punes,cargols..., està situada a la zona més prefèrica i protegeix les capes internes, és la facilitat que presenta la fusta d%27obrir-se quan es treballa en el sentit de les fibres , és la facilitat que permeten algunes fustes per ser corvades, corresponen,normalment,a arbres de fulla caduca.Presenten una elevada densitat i són més costoses de treballar., generalment procedeixen d%27arbres de fulla perenne, de color clar i fàcils de treballar, és la capacitat que té la fusta d%27absorvir o despendre humitat, és la capa encarregada de conduir la saba,

Crossword words:
DENSITAT, FUSTA TOVA, DURESA, FENDIBILITAT, ESCORÇA, HIGROSCOPICITAT, FLEXIBILITAT, DURAMEN, ALBECA, FUSTA DURA,
.