Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Morfoloogia põhimõisteid

Author: Kuzmina Antonina
Description: Leia paarid!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Kliitlik
1. Fleksioon
2. Sõnavorm
3. Paradigma
4. Seotud morfeem
5. Tsirkumfiks
6. Lekseem
7. Leksikaalne tähendus
8. Grammatiline tähendus
9. Tüvi
10. Morfeem
11. Grammatilised morfeemid
12. Aglutinatsioon
13. Superfiks
14. Vaba morfeem
15. Reduplikatiiv

Answers:
0. väikseim tähendusega keeleüksus
1. morfeem, mis võib esineda omaette sõnana
2. kordab osa tüvest
3. sõnavormide moodustamise viis - lisatakse tüvele liiteid
4. rõhk või intonatsioon
5. sõnavormide moodustamise viis - muudetakse sõnatüve
6. morfeem, mis esineb alati osana sõnast
7. lekseemi konkreetne esinemisjuht tekstis
8. suhestab leksikaalseid tähendusi
9. sõna leksikaalset tähendust kandev morfeem
10. ühe lekseemi kõigi muutevormide kogum
11. abstraktne mõiste
12. grammatilist tähendust kandvad morfeemid
13. seotud morfeem, mis liidetakse muudetud sõnavormile
14. asub mõlemal pool tüve
15. sõna põhitähendus
.