Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Morfoloogia põhimõisteid

Author: Kuzmina Antonina
Description: Leia paarid!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Aglutinatsioon
1. Vaba morfeem
2. Grammatiline tähendus
3. Tüvi
4. Kliitlik
5. Reduplikatiiv
6. Seotud morfeem
7. Lekseem
8. Superfiks
9. Paradigma
10. Grammatilised morfeemid
11. Morfeem
12. Fleksioon
13. Sõnavorm
14. Tsirkumfiks
15. Leksikaalne tähendus

Answers:
0. morfeem, mis esineb alati osana sõnast
1. kordab osa tüvest
2. seotud morfeem, mis liidetakse muudetud sõnavormile
3. sõnavormide moodustamise viis - lisatakse tüvele liiteid
4. väikseim tähendusega keeleüksus
5. sõna leksikaalset tähendust kandev morfeem
6. suhestab leksikaalseid tähendusi
7. ühe lekseemi kõigi muutevormide kogum
8. sõna põhitähendus
9. sõnavormide moodustamise viis - muudetakse sõnatüve
10. rõhk või intonatsioon
11. abstraktne mõiste
12. lekseemi konkreetne esinemisjuht tekstis
13. asub mõlemal pool tüve
14. grammatilist tähendust kandvad morfeemid
15. morfeem, mis võib esineda omaette sõnana
.