Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Morfoloogia põhimõisteid

Author: Kuzmina Antonina
Description: Leia paarid!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Grammatiline tähendus
1. Morfeem
2. Paradigma
3. Vaba morfeem
4. Tsirkumfiks
5. Superfiks
6. Tüvi
7. Seotud morfeem
8. Grammatilised morfeemid
9. Kliitlik
10. Reduplikatiiv
11. Fleksioon
12. Leksikaalne tähendus
13. Sõnavorm
14. Aglutinatsioon
15. Lekseem

Answers:
0. sõna põhitähendus
1. rõhk või intonatsioon
2. väikseim tähendusega keeleüksus
3. morfeem, mis esineb alati osana sõnast
4. sõnavormide moodustamise viis - lisatakse tüvele liiteid
5. asub mõlemal pool tüve
6. seotud morfeem, mis liidetakse muudetud sõnavormile
7. abstraktne mõiste
8. sõnavormide moodustamise viis - muudetakse sõnatüve
9. kordab osa tüvest
10. lekseemi konkreetne esinemisjuht tekstis
11. suhestab leksikaalseid tähendusi
12. morfeem, mis võib esineda omaette sõnana
13. grammatilist tähendust kandvad morfeemid
14. sõna leksikaalset tähendust kandev morfeem
15. ühe lekseemi kõigi muutevormide kogum
.