Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Morfoloogia põhimõisteid

Author: Kuzmina Antonina
Description: Leia paarid!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Lekseem
1. Leksikaalne tähendus
2. Grammatiline tähendus
3. Reduplikatiiv
4. Superfiks
5. Kliitlik
6. Sõnavorm
7. Morfeem
8. Tsirkumfiks
9. Paradigma
10. Seotud morfeem
11. Grammatilised morfeemid
12. Tüvi
13. Aglutinatsioon
14. Vaba morfeem
15. Fleksioon

Answers:
0. morfeem, mis võib esineda omaette sõnana
1. sõnavormide moodustamise viis - lisatakse tüvele liiteid
2. morfeem, mis esineb alati osana sõnast
3. asub mõlemal pool tüve
4. väikseim tähendusega keeleüksus
5. sõnavormide moodustamise viis - muudetakse sõnatüve
6. sõna põhitähendus
7. kordab osa tüvest
8. abstraktne mõiste
9. rõhk või intonatsioon
10. suhestab leksikaalseid tähendusi
11. grammatilist tähendust kandvad morfeemid
12. lekseemi konkreetne esinemisjuht tekstis
13. sõna leksikaalset tähendust kandev morfeem
14. ühe lekseemi kõigi muutevormide kogum
15. seotud morfeem, mis liidetakse muudetud sõnavormile
.