Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Morfoloogia põhimõisteid

Author: Kuzmina Antonina
Description: Leia paarid!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Seotud morfeem
1. Leksikaalne tähendus
2. Sõnavorm
3. Vaba morfeem
4. Morfeem
5. Tsirkumfiks
6. Lekseem
7. Aglutinatsioon
8. Kliitlik
9. Grammatiline tähendus
10. Reduplikatiiv
11. Grammatilised morfeemid
12. Superfiks
13. Paradigma
14. Fleksioon
15. Tüvi

Answers:
0. ühe lekseemi kõigi muutevormide kogum
1. grammatilist tähendust kandvad morfeemid
2. sõnavormide moodustamise viis - lisatakse tüvele liiteid
3. rõhk või intonatsioon
4. asub mõlemal pool tüve
5. väikseim tähendusega keeleüksus
6. morfeem, mis esineb alati osana sõnast
7. sõna leksikaalset tähendust kandev morfeem
8. lekseemi konkreetne esinemisjuht tekstis
9. suhestab leksikaalseid tähendusi
10. seotud morfeem, mis liidetakse muudetud sõnavormile
11. sõna põhitähendus
12. sõnavormide moodustamise viis - muudetakse sõnatüve
13. kordab osa tüvest
14. morfeem, mis võib esineda omaette sõnana
15. abstraktne mõiste
.