Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Morfoloogia põhimõisteid

Author: Kuzmina Antonina
Description: Leia paarid!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Paradigma
1. Leksikaalne tähendus
2. Fleksioon
3. Grammatilised morfeemid
4. Seotud morfeem
5. Aglutinatsioon
6. Sõnavorm
7. Tüvi
8. Grammatiline tähendus
9. Superfiks
10. Lekseem
11. Morfeem
12. Reduplikatiiv
13. Vaba morfeem
14. Kliitlik
15. Tsirkumfiks

Answers:
0. asub mõlemal pool tüve
1. sõna põhitähendus
2. ühe lekseemi kõigi muutevormide kogum
3. morfeem, mis esineb alati osana sõnast
4. morfeem, mis võib esineda omaette sõnana
5. grammatilist tähendust kandvad morfeemid
6. sõna leksikaalset tähendust kandev morfeem
7. sõnavormide moodustamise viis - lisatakse tüvele liiteid
8. lekseemi konkreetne esinemisjuht tekstis
9. kordab osa tüvest
10. väikseim tähendusega keeleüksus
11. rõhk või intonatsioon
12. sõnavormide moodustamise viis - muudetakse sõnatüve
13. suhestab leksikaalseid tähendusi
14. seotud morfeem, mis liidetakse muudetud sõnavormile
15. abstraktne mõiste