Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Morfoloogia põhimõisteid

Author: Kuzmina Antonina
Description: Leia paarid!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Grammatiline tähendus
1. Tsirkumfiks
2. Leksikaalne tähendus
3. Reduplikatiiv
4. Vaba morfeem
5. Superfiks
6. Grammatilised morfeemid
7. Sõnavorm
8. Morfeem
9. Kliitlik
10. Fleksioon
11. Seotud morfeem
12. Paradigma
13. Tüvi
14. Lekseem
15. Aglutinatsioon

Answers:
0. väikseim tähendusega keeleüksus
1. sõnavormide moodustamise viis - lisatakse tüvele liiteid
2. rõhk või intonatsioon
3. suhestab leksikaalseid tähendusi
4. ühe lekseemi kõigi muutevormide kogum
5. sõna leksikaalset tähendust kandev morfeem
6. sõna põhitähendus
7. abstraktne mõiste
8. sõnavormide moodustamise viis - muudetakse sõnatüve
9. grammatilist tähendust kandvad morfeemid
10. kordab osa tüvest
11. morfeem, mis esineb alati osana sõnast
12. morfeem, mis võib esineda omaette sõnana
13. asub mõlemal pool tüve
14. seotud morfeem, mis liidetakse muudetud sõnavormile
15. lekseemi konkreetne esinemisjuht tekstis
.