Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Morfoloogia põhimõisteid

Author: Kuzmina Antonina
Description: Leia paarid!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Fleksioon
1. Grammatilised morfeemid
2. Vaba morfeem
3. Seotud morfeem
4. Kliitlik
5. Morfeem
6. Leksikaalne tähendus
7. Aglutinatsioon
8. Tsirkumfiks
9. Tüvi
10. Superfiks
11. Paradigma
12. Reduplikatiiv
13. Lekseem
14. Sõnavorm
15. Grammatiline tähendus

Answers:
0. väikseim tähendusega keeleüksus
1. sõnavormide moodustamise viis - lisatakse tüvele liiteid
2. ühe lekseemi kõigi muutevormide kogum
3. seotud morfeem, mis liidetakse muudetud sõnavormile
4. morfeem, mis võib esineda omaette sõnana
5. sõnavormide moodustamise viis - muudetakse sõnatüve
6. asub mõlemal pool tüve
7. sõna leksikaalset tähendust kandev morfeem
8. abstraktne mõiste
9. morfeem, mis esineb alati osana sõnast
10. kordab osa tüvest
11. rõhk või intonatsioon
12. suhestab leksikaalseid tähendusi
13. sõna põhitähendus
14. grammatilist tähendust kandvad morfeemid
15. lekseemi konkreetne esinemisjuht tekstis
.