Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Morfoloogia põhimõisteid

Author: Kuzmina Antonina
Description: Leia paarid!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Fleksioon
1. Tüvi
2. Leksikaalne tähendus
3. Aglutinatsioon
4. Morfeem
5. Grammatilised morfeemid
6. Vaba morfeem
7. Superfiks
8. Tsirkumfiks
9. Seotud morfeem
10. Kliitlik
11. Reduplikatiiv
12. Grammatiline tähendus
13. Lekseem
14. Paradigma
15. Sõnavorm

Answers:
0. sõna leksikaalset tähendust kandev morfeem
1. väikseim tähendusega keeleüksus
2. asub mõlemal pool tüve
3. sõna põhitähendus
4. seotud morfeem, mis liidetakse muudetud sõnavormile
5. ühe lekseemi kõigi muutevormide kogum
6. sõnavormide moodustamise viis - lisatakse tüvele liiteid
7. morfeem, mis esineb alati osana sõnast
8. grammatilist tähendust kandvad morfeemid
9. sõnavormide moodustamise viis - muudetakse sõnatüve
10. suhestab leksikaalseid tähendusi
11. kordab osa tüvest
12. morfeem, mis võib esineda omaette sõnana
13. rõhk või intonatsioon
14. abstraktne mõiste
15. lekseemi konkreetne esinemisjuht tekstis