Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

un món bipolar

Author: nicolau xisco
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. Quins eren els principals objectius polítics dels EE.UU durant la Guerra Freda
A) contenir el comunisme
B) cap és correcte
C) mantenir el lideratge del dintre del bloc occidental
D) A i B són correctes

2. quins podien ser els efectes de l%27economia capitalista vers la societat
A) riquesa abundant per el 100%25 de la població
B) alguns sectors quedaven exclosos de la riquesa
C) riquesa abundant per per un petit sector la la població
D) C i B són correctes

3. De les següents afirmacions n%27hi ha una de falsa, quina és?
A) Japó va passar d%27enemic a aliat important dels EE.UU
B) el Pla Marshall va servir per contenir el comunisme
C) l%27economia japonesa mai es va recuperar de la II G. Mundial
D) el Pla Marshall va servir per reconstruir Europa

4. Quins d%27aquests països no pertenyia al bloc occidental
A) RDA
B) RFA
C) França
D) Itàlia

5. Quins d%27aquests països no pertanyia al bloc socialista
A) RDA
B) Txequia
C) Bulgaria
D) Romania

6. Per què la URSS és va convertir en l%27alternativa al domini dels EE.UU.
A) degut al seu progrés tècnic.
B) degut al seu progrés científic
C) degut a l%27alta capacitat productiva
D) totes són correctes

7. Quins d%27aquests conceptes no fa referència a l%27economia soviètica
A) economia planificada
B) producció de béns d%27equipament
C) producció de béns de consum
D) mitjans de producció en mans de l%27Estat

8. Que eren les democracies populars
A) sistema polític que regia els països satèl·lits de la URSS
B) una dictadura amagada sota una falsa democràcia.
C) cap és correcte
D) totes són correctes

9. Quines eren les pretencions dels Txecoslovacs durant la Primavera de Praga
A) augmentar el control de Moscou sobre la seva política
B) sortir del Pacte de Varsòvia
C) democratitzar el comunisme
D) abandonar el bloc socialista

10. Quina era la classe dominant dintre de la societat de la URSS
A) els propietaris de les factories
B) els intel·lectuals
C) membres del PCUS (partit comunista Unió Soviètica)
D) els militars

11. quins van ser els motius de Iugoslàvia per desmarcar-se del domini de la URSS
A) confrontació entre Stalin i Tito
B) Iugoslàvia adopta una economia capitalista
C) volien aplicar el seu propi model socialista
D) totes són correctes

.