Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Mõsisted teemast %22Mõõtmine%22

Author: Kaju Sigrid
Description: Lahenda ristsõna! Kui klõpsad hiirega ristsõnas olevatele numbritele, siis näed vihjet ning need ruudukesed, kuhu vastus peab sobima, värvuvad puanseks. Trüki neisse õige vastus. Kahesõnalistel vastustel kirjuta sõnad kokku (ära jäta tühje ruute). Kui oled lõpetanud, siis pakub arvuti sulle võimaluse ka vastuseid kontrollida. Edu!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Crossword hints:
mõõtühikuga arv, mis iseloomustab arvuliselt keha või nähtuse omadust, massiühik, vedeliku ruumala ühik, mõõtühikute süsteem, kus kehtib ühikute kümnekordsus, mõõtmiseks kasutatav abivahend, mille abil võrreldakse mõõdetavat suurust mõõtühikuga, füüsikaline suurus, mille põhiühikuks on meeter, mõõteriista osa, kus on kriipsukeste süsteem, üks võimalus korrapäratu keha ruumala mõõtmiseks, mõõteriist temperatuuri mõõtmiseks,

Crossword words:
FÜÜSIKALINESUURUS, SKAALA, MÕÕTERIIST, KILOGRAMM, PIKKUS, TERMOMEETER, SUKELDAMISMEETOD, MEETERMÕÕDUSTIK,
.