Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

mõisted_loodusvarad

Author: natka kylli
Description:
Keywords: energia, loodusvarad, soojuselektrijaam, hüdroelektrijaam, taaskasutus, , online teaching

Content:
Definitions:
0. taastumatud looduvarad
1. fosforiit
2. jätkusuutlik areng
3. veepuhastusjaam
4. ülemaailmne probleem
5. tehiskeskkond
6. saastunud õhk
7. tuuleelektrijaam
8. energia
9. loodusvarad
10. taastuvad loodusvarad
11. põlevkivi
12. korduvkasutus
13. hüdroelektrijaam
14. soojuselektrijaam
15. mineraalained

Answers:
0. inimese poolt loodud keskkond
1. maakera enamiku riikide ja rahvaste probleem
2. ühendid, mida leidub maapinnas ja elusolendites
3. kahjulikke ja mürgiseid aineid sisaldav õhk
4. ehitis, mis tuule jõul paneb käima elektrit tootvad seadmed
5. sellised loodusvarad inimea jooksul juurde ei teki
6. käibes olnud materjali uuesti kasutusele võtmine
7. teovõime, organismi või seadme võime teha tööd
8. ehitis, kus kütuse põletamisega aurustatakse vett ja toodet. elektr.
9. kõik, mida inimene looduses kasutab
10. koht, kus puhastatakse looduslikku vett joogiveeks
11. loodusvarad, mis säästlikul kasutamisel uuenevad
12. pruunika värvusega põlev maavara
13. ehitis, kus paisu tagant langev vesi paneb käima elektritootmise
14. ühisk. areng nii, et säiliks elamisväärne keskkond
15. maavara, mida kasutatakse fosforväetiste tootmiseks
.