Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

mõisted_loodusvarad

Author: natka kylli
Description:
Keywords: energia, loodusvarad, soojuselektrijaam, hüdroelektrijaam, taaskasutus, , online teaching

Content:
Definitions:
0. taastuvad loodusvarad
1. saastunud õhk
2. loodusvarad
3. tehiskeskkond
4. jätkusuutlik areng
5. tuuleelektrijaam
6. korduvkasutus
7. ülemaailmne probleem
8. soojuselektrijaam
9. energia
10. fosforiit
11. taastumatud looduvarad
12. põlevkivi
13. veepuhastusjaam
14. hüdroelektrijaam
15. mineraalained

Answers:
0. ühendid, mida leidub maapinnas ja elusolendites
1. koht, kus puhastatakse looduslikku vett joogiveeks
2. ehitis, mis tuule jõul paneb käima elektrit tootvad seadmed
3. loodusvarad, mis säästlikul kasutamisel uuenevad
4. ühisk. areng nii, et säiliks elamisväärne keskkond
5. kõik, mida inimene looduses kasutab
6. sellised loodusvarad inimea jooksul juurde ei teki
7. pruunika värvusega põlev maavara
8. teovõime, organismi või seadme võime teha tööd
9. inimese poolt loodud keskkond
10. maavara, mida kasutatakse fosforväetiste tootmiseks
11. käibes olnud materjali uuesti kasutusele võtmine
12. ehitis, kus kütuse põletamisega aurustatakse vett ja toodet. elektr.
13. ehitis, kus paisu tagant langev vesi paneb käima elektritootmise
14. kahjulikke ja mürgiseid aineid sisaldav õhk
15. maakera enamiku riikide ja rahvaste probleem
.