Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

mõisted_loodusvarad

Author: natka kylli
Description:
Keywords: energia, loodusvarad, soojuselektrijaam, hüdroelektrijaam, taaskasutus, , online teaching

Content:
Definitions:
0. taastuvad loodusvarad
1. loodusvarad
2. korduvkasutus
3. põlevkivi
4. mineraalained
5. hüdroelektrijaam
6. tuuleelektrijaam
7. saastunud õhk
8. fosforiit
9. taastumatud looduvarad
10. energia
11. ülemaailmne probleem
12. tehiskeskkond
13. jätkusuutlik areng
14. soojuselektrijaam
15. veepuhastusjaam

Answers:
0. sellised loodusvarad inimea jooksul juurde ei teki
1. pruunika värvusega põlev maavara
2. maavara, mida kasutatakse fosforväetiste tootmiseks
3. käibes olnud materjali uuesti kasutusele võtmine
4. ehitis, kus paisu tagant langev vesi paneb käima elektritootmise
5. teovõime, organismi või seadme võime teha tööd
6. kõik, mida inimene looduses kasutab
7. maakera enamiku riikide ja rahvaste probleem
8. loodusvarad, mis säästlikul kasutamisel uuenevad
9. ehitis, mis tuule jõul paneb käima elektrit tootvad seadmed
10. ehitis, kus kütuse põletamisega aurustatakse vett ja toodet. elektr.
11. ühisk. areng nii, et säiliks elamisväärne keskkond
12. inimese poolt loodud keskkond
13. koht, kus puhastatakse looduslikku vett joogiveeks
14. ühendid, mida leidub maapinnas ja elusolendites
15. kahjulikke ja mürgiseid aineid sisaldav õhk
.