Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


mõisted_loodusvarad

Author: natka kylli
Description:
Keywords: energia, loodusvarad, soojuselektrijaam, hüdroelektrijaam, taaskasutus, , online teaching

Content:
Definitions:
0. fosforiit
1. tuuleelektrijaam
2. saastunud õhk
3. hüdroelektrijaam
4. jätkusuutlik areng
5. korduvkasutus
6. mineraalained
7. tehiskeskkond
8. loodusvarad
9. põlevkivi
10. ülemaailmne probleem
11. soojuselektrijaam
12. veepuhastusjaam
13. energia
14. taastumatud looduvarad
15. taastuvad loodusvarad

Answers:
0. käibes olnud materjali uuesti kasutusele võtmine
1. teovõime, organismi või seadme võime teha tööd
2. ehitis, mis tuule jõul paneb käima elektrit tootvad seadmed
3. kõik, mida inimene looduses kasutab
4. loodusvarad, mis säästlikul kasutamisel uuenevad
5. kahjulikke ja mürgiseid aineid sisaldav õhk
6. pruunika värvusega põlev maavara
7. ühendid, mida leidub maapinnas ja elusolendites
8. inimese poolt loodud keskkond
9. ühisk. areng nii, et säiliks elamisväärne keskkond
10. maavara, mida kasutatakse fosforväetiste tootmiseks
11. ehitis, kus kütuse põletamisega aurustatakse vett ja toodet. elektr.
12. maakera enamiku riikide ja rahvaste probleem
13. ehitis, kus paisu tagant langev vesi paneb käima elektritootmise
14. sellised loodusvarad inimea jooksul juurde ei teki
15. koht, kus puhastatakse looduslikku vett joogiveeks