Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

mõisted_loodusvarad

Author: natka kylli
Description:
Keywords: energia, loodusvarad, soojuselektrijaam, hüdroelektrijaam, taaskasutus, , online teaching

Content:
Definitions:
0. tehiskeskkond
1. mineraalained
2. energia
3. tuuleelektrijaam
4. fosforiit
5. ülemaailmne probleem
6. põlevkivi
7. taastuvad loodusvarad
8. taastumatud looduvarad
9. hüdroelektrijaam
10. veepuhastusjaam
11. korduvkasutus
12. loodusvarad
13. jätkusuutlik areng
14. saastunud õhk
15. soojuselektrijaam

Answers:
0. kõik, mida inimene looduses kasutab
1. ehitis, kus paisu tagant langev vesi paneb käima elektritootmise
2. ehitis, kus kütuse põletamisega aurustatakse vett ja toodet. elektr.
3. maakera enamiku riikide ja rahvaste probleem
4. maavara, mida kasutatakse fosforväetiste tootmiseks
5. ühisk. areng nii, et säiliks elamisväärne keskkond
6. sellised loodusvarad inimea jooksul juurde ei teki
7. koht, kus puhastatakse looduslikku vett joogiveeks
8. pruunika värvusega põlev maavara
9. inimese poolt loodud keskkond
10. käibes olnud materjali uuesti kasutusele võtmine
11. loodusvarad, mis säästlikul kasutamisel uuenevad
12. ehitis, mis tuule jõul paneb käima elektrit tootvad seadmed
13. teovõime, organismi või seadme võime teha tööd
14. ühendid, mida leidub maapinnas ja elusolendites
15. kahjulikke ja mürgiseid aineid sisaldav õhk
.