Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


mõisted_loodusvarad

Author: natka kylli
Description:
Keywords: energia, loodusvarad, soojuselektrijaam, hüdroelektrijaam, taaskasutus, , online teaching

Content:
Definitions:
0. taastumatud looduvarad
1. fosforiit
2. saastunud õhk
3. tehiskeskkond
4. põlevkivi
5. korduvkasutus
6. taastuvad loodusvarad
7. veepuhastusjaam
8. tuuleelektrijaam
9. jätkusuutlik areng
10. soojuselektrijaam
11. loodusvarad
12. hüdroelektrijaam
13. ülemaailmne probleem
14. mineraalained
15. energia

Answers:
0. maakera enamiku riikide ja rahvaste probleem
1. ühisk. areng nii, et säiliks elamisväärne keskkond
2. kahjulikke ja mürgiseid aineid sisaldav õhk
3. käibes olnud materjali uuesti kasutusele võtmine
4. koht, kus puhastatakse looduslikku vett joogiveeks
5. kõik, mida inimene looduses kasutab
6. loodusvarad, mis säästlikul kasutamisel uuenevad
7. maavara, mida kasutatakse fosforväetiste tootmiseks
8. inimese poolt loodud keskkond
9. pruunika värvusega põlev maavara
10. ehitis, kus kütuse põletamisega aurustatakse vett ja toodet. elektr.
11. ehitis, mis tuule jõul paneb käima elektrit tootvad seadmed
12. teovõime, organismi või seadme võime teha tööd
13. ühendid, mida leidub maapinnas ja elusolendites
14. sellised loodusvarad inimea jooksul juurde ei teki
15. ehitis, kus paisu tagant langev vesi paneb käima elektritootmise