Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

mõisted_loodusvarad

Author: natka kylli
Description:
Keywords: energia, loodusvarad, soojuselektrijaam, hüdroelektrijaam, taaskasutus, , online teaching

Content:
Definitions:
0. veepuhastusjaam
1. korduvkasutus
2. jätkusuutlik areng
3. ülemaailmne probleem
4. taastumatud looduvarad
5. tuuleelektrijaam
6. energia
7. soojuselektrijaam
8. taastuvad loodusvarad
9. hüdroelektrijaam
10. fosforiit
11. tehiskeskkond
12. põlevkivi
13. saastunud õhk
14. loodusvarad
15. mineraalained

Answers:
0. teovõime, organismi või seadme võime teha tööd
1. maavara, mida kasutatakse fosforväetiste tootmiseks
2. ehitis, mis tuule jõul paneb käima elektrit tootvad seadmed
3. ehitis, kus kütuse põletamisega aurustatakse vett ja toodet. elektr.
4. kahjulikke ja mürgiseid aineid sisaldav õhk
5. maakera enamiku riikide ja rahvaste probleem
6. käibes olnud materjali uuesti kasutusele võtmine
7. ühendid, mida leidub maapinnas ja elusolendites
8. koht, kus puhastatakse looduslikku vett joogiveeks
9. inimese poolt loodud keskkond
10. kõik, mida inimene looduses kasutab
11. ühisk. areng nii, et säiliks elamisväärne keskkond
12. sellised loodusvarad inimea jooksul juurde ei teki
13. pruunika värvusega põlev maavara
14. ehitis, kus paisu tagant langev vesi paneb käima elektritootmise
15. loodusvarad, mis säästlikul kasutamisel uuenevad
.