Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

mõisted_loodusvarad

Author: natka kylli
Description:
Keywords: energia, loodusvarad, soojuselektrijaam, hüdroelektrijaam, taaskasutus, , online teaching

Content:
Definitions:
0. saastunud õhk
1. energia
2. põlevkivi
3. tehiskeskkond
4. korduvkasutus
5. taastuvad loodusvarad
6. soojuselektrijaam
7. ülemaailmne probleem
8. taastumatud looduvarad
9. hüdroelektrijaam
10. fosforiit
11. jätkusuutlik areng
12. veepuhastusjaam
13. tuuleelektrijaam
14. mineraalained
15. loodusvarad

Answers:
0. pruunika värvusega põlev maavara
1. inimese poolt loodud keskkond
2. sellised loodusvarad inimea jooksul juurde ei teki
3. ehitis, kus paisu tagant langev vesi paneb käima elektritootmise
4. ühendid, mida leidub maapinnas ja elusolendites
5. ehitis, kus kütuse põletamisega aurustatakse vett ja toodet. elektr.
6. kahjulikke ja mürgiseid aineid sisaldav õhk
7. maakera enamiku riikide ja rahvaste probleem
8. teovõime, organismi või seadme võime teha tööd
9. maavara, mida kasutatakse fosforväetiste tootmiseks
10. käibes olnud materjali uuesti kasutusele võtmine
11. ehitis, mis tuule jõul paneb käima elektrit tootvad seadmed
12. koht, kus puhastatakse looduslikku vett joogiveeks
13. loodusvarad, mis säästlikul kasutamisel uuenevad
14. ühisk. areng nii, et säiliks elamisväärne keskkond
15. kõik, mida inimene looduses kasutab
.