Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

mõisted_loodusvarad

Author: natka kylli
Description:
Keywords: energia, loodusvarad, soojuselektrijaam, hüdroelektrijaam, taaskasutus, , online teaching

Content:
Definitions:
0. fosforiit
1. soojuselektrijaam
2. loodusvarad
3. hüdroelektrijaam
4. korduvkasutus
5. taastumatud looduvarad
6. saastunud õhk
7. veepuhastusjaam
8. jätkusuutlik areng
9. ülemaailmne probleem
10. mineraalained
11. taastuvad loodusvarad
12. tehiskeskkond
13. tuuleelektrijaam
14. põlevkivi
15. energia

Answers:
0. käibes olnud materjali uuesti kasutusele võtmine
1. ehitis, kus paisu tagant langev vesi paneb käima elektritootmise
2. ehitis, kus kütuse põletamisega aurustatakse vett ja toodet. elektr.
3. ühisk. areng nii, et säiliks elamisväärne keskkond
4. maakera enamiku riikide ja rahvaste probleem
5. kahjulikke ja mürgiseid aineid sisaldav õhk
6. koht, kus puhastatakse looduslikku vett joogiveeks
7. kõik, mida inimene looduses kasutab
8. maavara, mida kasutatakse fosforväetiste tootmiseks
9. teovõime, organismi või seadme võime teha tööd
10. pruunika värvusega põlev maavara
11. sellised loodusvarad inimea jooksul juurde ei teki
12. loodusvarad, mis säästlikul kasutamisel uuenevad
13. ühendid, mida leidub maapinnas ja elusolendites
14. ehitis, mis tuule jõul paneb käima elektrit tootvad seadmed
15. inimese poolt loodud keskkond
.