Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

mõisted_loodusvarad

Author: natka kylli
Description:
Keywords: energia, loodusvarad, soojuselektrijaam, hüdroelektrijaam, taaskasutus, , online teaching

Content:
Definitions:
0. taastuvad loodusvarad
1. soojuselektrijaam
2. mineraalained
3. loodusvarad
4. ülemaailmne probleem
5. tehiskeskkond
6. põlevkivi
7. tuuleelektrijaam
8. veepuhastusjaam
9. korduvkasutus
10. jätkusuutlik areng
11. saastunud õhk
12. energia
13. taastumatud looduvarad
14. hüdroelektrijaam
15. fosforiit

Answers:
0. käibes olnud materjali uuesti kasutusele võtmine
1. maavara, mida kasutatakse fosforväetiste tootmiseks
2. koht, kus puhastatakse looduslikku vett joogiveeks
3. inimese poolt loodud keskkond
4. ühendid, mida leidub maapinnas ja elusolendites
5. loodusvarad, mis säästlikul kasutamisel uuenevad
6. maakera enamiku riikide ja rahvaste probleem
7. ehitis, kus kütuse põletamisega aurustatakse vett ja toodet. elektr.
8. teovõime, organismi või seadme võime teha tööd
9. ehitis, mis tuule jõul paneb käima elektrit tootvad seadmed
10. kõik, mida inimene looduses kasutab
11. ehitis, kus paisu tagant langev vesi paneb käima elektritootmise
12. ühisk. areng nii, et säiliks elamisväärne keskkond
13. sellised loodusvarad inimea jooksul juurde ei teki
14. pruunika värvusega põlev maavara
15. kahjulikke ja mürgiseid aineid sisaldav õhk
.