Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Mõisted

Author: Lahtmets Inge
Description: Siin on Sul võimalus õppida või korrata 17erinevat muusikalist mõistet!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. HARMOONIA
1. BEKARR
2. INTERVALL
3. TÄMBER
4. SÜMFOONIA
5. RÜTM
6. SÜNKOOP
7. A CAPPELLA
8. BEMOLL
9. DÜNAAMIKA
10. TEEMA
11. AKORD
12. HELILAAD
13. BALLETT
14. TEMPO
15. DIEES

Answers:
0. muusikainstru-mendi või hääle iseloomulik kõlavärving
1. märk, mis madaldab nooti pool tooni
2. mitmeosaline teos sümfooniaorkest-rile
3. helivältuste korrastatud järgnemine
4. heliteose esita- mise kiirus
5. polüfooniline heli-teos, mis põhineb ühel teemal
6. kolme või enama heli kooskõla
7. muusikaline mõte, millel helitöö või selle osa põhineb
8. märk, mis kõrgendab nooti pool tooni
9. helikõrguste süsteem
10. laulu esitamine instrumentaal-saateta
11. märk, mis tühistab dieeside ja bemollide mõju
12. lavateos, mille sisu jutustatakse tantsu ja muusika abil
13. 2 muusikalise heli (astme) vaheline kaugus
14. rütmivorm, kus rõhk langeb takti rõhutule osale
15. helitugevus ja selle muutmine muusikateoses
.