Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Mõisted

Author: Lahtmets Inge
Description: Siin on Sul võimalus õppida või korrata 17erinevat muusikalist mõistet!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. INTERVALL
1. HELILAAD
2. TÄMBER
3. FUUGA
4. SÜNKOOP
5. BEKARR
6. HARMOONIA
7. TEEMA
8. BALLETT
9. A CAPPELLA
10. TEMPO
11. BEMOLL
12. DÜNAAMIKA
13. SÜMFOONIA
14. RÜTM
15. DIEES

Answers:
0. polüfooniline heli-teos, mis põhineb ühel teemal
1. märk, mis tühistab dieeside ja bemollide mõju
2. muusikaline mõte, millel helitöö või selle osa põhineb
3. rütmivorm, kus rõhk langeb takti rõhutule osale
4. muusikainstru-mendi või hääle iseloomulik kõlavärving
5. laulu esitamine instrumentaal-saateta
6. mitmeosaline teos sümfooniaorkest-rile
7. helivältuste korrastatud järgnemine
8. helide kooskõla; õpetus akordi- dest, nende su- hetest ja ühend.
9. heliteose esita- mise kiirus
10. märk, mis madaldab nooti pool tooni
11. helitugevus ja selle muutmine muusikateoses
12. lavateos, mille sisu jutustatakse tantsu ja muusika abil
13. helikõrguste süsteem
14. kolme või enama heli kooskõla
15. 2 muusikalise heli (astme) vaheline kaugus