Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Mõisted

Author: Lahtmets Inge
Description: Siin on Sul võimalus õppida või korrata 17erinevat muusikalist mõistet!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. A CAPPELLA
1. HARMOONIA
2. SÜMFOONIA
3. HELILAAD
4. TEMPO
5. INTERVALL
6. SÜNKOOP
7. TEEMA
8. BEKARR
9. FUUGA
10. BEMOLL
11. TÄMBER
12. AKORD
13. BALLETT
14. DÜNAAMIKA
15. DIEES

Answers:
0. muusikaline mõte, millel helitöö või selle osa põhineb
1. helikõrguste süsteem
2. mitmeosaline teos sümfooniaorkest-rile
3. helivältuste korrastatud järgnemine
4. 2 muusikalise heli (astme) vaheline kaugus
5. märk, mis kõrgendab nooti pool tooni
6. lavateos, mille sisu jutustatakse tantsu ja muusika abil
7. heliteose esita- mise kiirus
8. märk, mis madaldab nooti pool tooni
9. kolme või enama heli kooskõla
10. laulu esitamine instrumentaal-saateta
11. rütmivorm, kus rõhk langeb takti rõhutule osale
12. helitugevus ja selle muutmine muusikateoses
13. helide kooskõla; õpetus akordi- dest, nende su- hetest ja ühend.
14. polüfooniline heli-teos, mis põhineb ühel teemal
15. muusikainstru-mendi või hääle iseloomulik kõlavärving
.