Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Mõisted

Author: Lahtmets Inge
Description: Siin on Sul võimalus õppida või korrata 17erinevat muusikalist mõistet!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. AKORD
1. A CAPPELLA
2. HARMOONIA
3. SÜNKOOP
4. HELILAAD
5. DIEES
6. BEKARR
7. SÜMFOONIA
8. FUUGA
9. INTERVALL
10. TEEMA
11. BEMOLL
12. RÜTM
13. TÄMBER
14. DÜNAAMIKA
15. BALLETT

Answers:
0. helivältuste korrastatud järgnemine
1. laulu esitamine instrumentaal-saateta
2. rütmivorm, kus rõhk langeb takti rõhutule osale
3. polüfooniline heli-teos, mis põhineb ühel teemal
4. helide kooskõla; õpetus akordi- dest, nende su- hetest ja ühend.
5. helitugevus ja selle muutmine muusikateoses
6. märk, mis madaldab nooti pool tooni
7. 2 muusikalise heli (astme) vaheline kaugus
8. heliteose esita- mise kiirus
9. muusikaline mõte, millel helitöö või selle osa põhineb
10. märk, mis kõrgendab nooti pool tooni
11. märk, mis tühistab dieeside ja bemollide mõju
12. lavateos, mille sisu jutustatakse tantsu ja muusika abil
13. helikõrguste süsteem
14. kolme või enama heli kooskõla
15. muusikainstru-mendi või hääle iseloomulik kõlavärving
.