Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Mõisted

Author: Lahtmets Inge
Description: Siin on Sul võimalus õppida või korrata 17erinevat muusikalist mõistet!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. SÜMFOONIA
1. TEEMA
2. SÜNKOOP
3. DIEES
4. AKORD
5. BALLETT
6. BEMOLL
7. INTERVALL
8. DÜNAAMIKA
9. BEKARR
10. RÜTM
11. TEMPO
12. TÄMBER
13. HARMOONIA
14. A CAPPELLA
15. FUUGA

Answers:
0. märk, mis tühistab dieeside ja bemollide mõju
1. mitmeosaline teos sümfooniaorkest-rile
2. kolme või enama heli kooskõla
3. helide kooskõla; õpetus akordi- dest, nende su- hetest ja ühend.
4. helikõrguste süsteem
5. polüfooniline heli-teos, mis põhineb ühel teemal
6. rütmivorm, kus rõhk langeb takti rõhutule osale
7. muusikaline mõte, millel helitöö või selle osa põhineb
8. helitugevus ja selle muutmine muusikateoses
9. märk, mis kõrgendab nooti pool tooni
10. heliteose esita- mise kiirus
11. märk, mis madaldab nooti pool tooni
12. laulu esitamine instrumentaal-saateta
13. muusikainstru-mendi või hääle iseloomulik kõlavärving
14. lavateos, mille sisu jutustatakse tantsu ja muusika abil
15. 2 muusikalise heli (astme) vaheline kaugus
.