Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Mõisted

Author: Lahtmets Inge
Description: Siin on Sul võimalus õppida või korrata 17erinevat muusikalist mõistet!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. INTERVALL
1. HELILAAD
2. BALLETT
3. TÄMBER
4. TEMPO
5. A CAPPELLA
6. FUUGA
7. SÜMFOONIA
8. RÜTM
9. TEEMA
10. SÜNKOOP
11. AKORD
12. BEMOLL
13. DÜNAAMIKA
14. DIEES
15. HARMOONIA

Answers:
0. helide kooskõla; õpetus akordi- dest, nende su- hetest ja ühend.
1. kolme või enama heli kooskõla
2. lavateos, mille sisu jutustatakse tantsu ja muusika abil
3. märk, mis tühistab dieeside ja bemollide mõju
4. mitmeosaline teos sümfooniaorkest-rile
5. helikõrguste süsteem
6. rütmivorm, kus rõhk langeb takti rõhutule osale
7. laulu esitamine instrumentaal-saateta
8. muusikaline mõte, millel helitöö või selle osa põhineb
9. heliteose esita- mise kiirus
10. märk, mis madaldab nooti pool tooni
11. märk, mis kõrgendab nooti pool tooni
12. 2 muusikalise heli (astme) vaheline kaugus
13. helivältuste korrastatud järgnemine
14. helitugevus ja selle muutmine muusikateoses
15. muusikainstru-mendi või hääle iseloomulik kõlavärving