Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Mõisted

Author: Lahtmets Inge
Description: Siin on Sul võimalus õppida või korrata 17erinevat muusikalist mõistet!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. SÜNKOOP
1. BEMOLL
2. DÜNAAMIKA
3. AKORD
4. DIEES
5. A CAPPELLA
6. HELILAAD
7. TEMPO
8. TÄMBER
9. RÜTM
10. INTERVALL
11. TEEMA
12. BALLETT
13. BEKARR
14. SÜMFOONIA
15. HARMOONIA

Answers:
0. muusikaline mõte, millel helitöö või selle osa põhineb
1. helivältuste korrastatud järgnemine
2. lavateos, mille sisu jutustatakse tantsu ja muusika abil
3. helitugevus ja selle muutmine muusikateoses
4. polüfooniline heli-teos, mis põhineb ühel teemal
5. helikõrguste süsteem
6. helide kooskõla; õpetus akordi- dest, nende su- hetest ja ühend.
7. märk, mis tühistab dieeside ja bemollide mõju
8. laulu esitamine instrumentaal-saateta
9. märk, mis madaldab nooti pool tooni
10. 2 muusikalise heli (astme) vaheline kaugus
11. heliteose esita- mise kiirus
12. kolme või enama heli kooskõla
13. märk, mis kõrgendab nooti pool tooni
14. mitmeosaline teos sümfooniaorkest-rile
15. muusikainstru-mendi või hääle iseloomulik kõlavärving
.