Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Mõisted

Author: Lahtmets Inge
Description: Siin on Sul võimalus õppida või korrata 17erinevat muusikalist mõistet!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. BALLETT
1. FUUGA
2. SÜNKOOP
3. RÜTM
4. DIEES
5. INTERVALL
6. HARMOONIA
7. TEEMA
8. DÜNAAMIKA
9. A CAPPELLA
10. SÜMFOONIA
11. BEMOLL
12. HELILAAD
13. TEMPO
14. AKORD
15. BEKARR

Answers:
0. lavateos, mille sisu jutustatakse tantsu ja muusika abil
1. polüfooniline heli-teos, mis põhineb ühel teemal
2. märk, mis tühistab dieeside ja bemollide mõju
3. laulu esitamine instrumentaal-saateta
4. 2 muusikalise heli (astme) vaheline kaugus
5. helikõrguste süsteem
6. märk, mis madaldab nooti pool tooni
7. muusikainstru-mendi või hääle iseloomulik kõlavärving
8. helide kooskõla; õpetus akordi- dest, nende su- hetest ja ühend.
9. rütmivorm, kus rõhk langeb takti rõhutule osale
10. mitmeosaline teos sümfooniaorkest-rile
11. märk, mis kõrgendab nooti pool tooni
12. helivältuste korrastatud järgnemine
13. helitugevus ja selle muutmine muusikateoses
14. muusikaline mõte, millel helitöö või selle osa põhineb
15. heliteose esita- mise kiirus
.