Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Mõisted

Author: Lahtmets Inge
Description: Siin on Sul võimalus õppida või korrata 17erinevat muusikalist mõistet!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. HARMOONIA
1. HELILAAD
2. DIEES
3. BEMOLL
4. SÜMFOONIA
5. AKORD
6. BEKARR
7. FUUGA
8. A CAPPELLA
9. SÜNKOOP
10. RÜTM
11. TEEMA
12. TEMPO
13. TÄMBER
14. DÜNAAMIKA
15. INTERVALL

Answers:
0. helikõrguste süsteem
1. kolme või enama heli kooskõla
2. rütmivorm, kus rõhk langeb takti rõhutule osale
3. mitmeosaline teos sümfooniaorkest-rile
4. 2 muusikalise heli (astme) vaheline kaugus
5. märk, mis madaldab nooti pool tooni
6. märk, mis kõrgendab nooti pool tooni
7. helitugevus ja selle muutmine muusikateoses
8. märk, mis tühistab dieeside ja bemollide mõju
9. laulu esitamine instrumentaal-saateta
10. heliteose esita- mise kiirus
11. muusikainstru-mendi või hääle iseloomulik kõlavärving
12. lavateos, mille sisu jutustatakse tantsu ja muusika abil
13. polüfooniline heli-teos, mis põhineb ühel teemal
14. muusikaline mõte, millel helitöö või selle osa põhineb
15. helivältuste korrastatud järgnemine
.