Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Mõisted

Author: Lahtmets Inge
Description: Siin on Sul võimalus õppida või korrata 17erinevat muusikalist mõistet!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. TEEMA
1. BEMOLL
2. AKORD
3. HARMOONIA
4. HELILAAD
5. BALLETT
6. INTERVALL
7. DÜNAAMIKA
8. FUUGA
9. TÄMBER
10. SÜMFOONIA
11. SÜNKOOP
12. BEKARR
13. RÜTM
14. A CAPPELLA
15. TEMPO

Answers:
0. rütmivorm, kus rõhk langeb takti rõhutule osale
1. polüfooniline heli-teos, mis põhineb ühel teemal
2. märk, mis tühistab dieeside ja bemollide mõju
3. laulu esitamine instrumentaal-saateta
4. märk, mis madaldab nooti pool tooni
5. helivältuste korrastatud järgnemine
6. muusikaline mõte, millel helitöö või selle osa põhineb
7. helide kooskõla; õpetus akordi- dest, nende su- hetest ja ühend.
8. 2 muusikalise heli (astme) vaheline kaugus
9. mitmeosaline teos sümfooniaorkest-rile
10. helikõrguste süsteem
11. lavateos, mille sisu jutustatakse tantsu ja muusika abil
12. kolme või enama heli kooskõla
13. muusikainstru-mendi või hääle iseloomulik kõlavärving
14. märk, mis kõrgendab nooti pool tooni
15. heliteose esita- mise kiirus
.