Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Activity_title

Author: Vaimla Liina
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Turupakkumine
1. Kasum
2. Defitsiit
3. Ostujõud
4. Tavamajandus
5. Inimressursid
6. Käsumajandus
7. Barter
8. Alternatiivkulu
9. Makroökonoomika
10. Loodusressursid
11. Tootmistegusrid
12. Majandusteadus
13. Turuhind
14. Kaubavahetus
15. Nõudlus

Answers:
0. Pakutav kogus on võrdne nõutava kogusega
1. näitab, kui palju on üldse võimalik toota
2. kaubad, mis rahuldavad sarnaseid vajadusi
3. nõudlus, mis on rahaga tagatud
4. hooned, masinad, tööriistad
5. korraldus, mis võimaldab ostjatel ja müüjatel teha vahetustehinguid
6. majandusmudel, kus enamik omandiõigust riigi käes
7. osa looduskeskkonnast, mida inimene kasutab oma eluk
8. kaubad, mida kasutatakse koos
9. tootmise stiimul. Ettvõtluse peamine eesmärk
10. õpetus turu üldisest tasakaalust
11. humanistliku koolkonna psühholoog
12. loodusvarad, tööjõud, kapital
13. kaupade nõudlus ületab pakkumise
14. kaupade pakkumine ületab nõudluse
15. loov ja uuenduslik mõtlemine ning majandusoskused
.