Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Activity_title

Author: Vaimla Liina
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Tavamajandus
1. Käsumajandus
2. Mikroökonoomika
3. Defitsiit
4. Asenduskaup
5. Turg
6. Eraomand
7. Makroökonoomika
8. Ostujõud
9. Raha
10. Maslow
11. Loodusressursid
12. Siduskaup
13. Turumajandus
14. Turuhind
15. Kasum

Answers:
0. osa looduskeskkonnast, mida inimene kasutab oma eluk
1. humanistliku koolkonna psühholoog
2. millegi vahetamine millegi vastu
3. õpetus turu üldisest tasakaalust
4. hooned, masinad, tööriistad
5. majandusmudel, kus enamik omandiõigust riigi käes
6. korraldus, mis võimaldab ostjatel ja müüjatel teha vahetustehinguid
7. millegi tegemise ajend
8. tootmise stiimul. Ettvõtluse peamine eesmärk
9. näitab, kui palju on üldse võimalik toota
10. kasutab tootmise organiseerimiseks ja koordineerimisek
11. vahetuse, varakogumise ja hindade mõõtmise vahend
12. positiivsed tasud mingi valiku tegemise eest
13. kaupade nõudlus ületab pakkumise
14. ressursid ja tooted, mille omanik on eraisik
15. majandus, kus majandus eksisteerib tavade ja kommet