Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Activity_title

Author: Vaimla Liina
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Tootmisvõimaluste piir
1. Ülejääk
2. Eraomand
3. Inimressursid
4. Barter
5. Kasum
6. Defitsiit
7. Tootmistegusrid
8. Kapital
9. Kaubavahetus
10. Ostujõud
11. Siduskaup
12. Maslow
13. Raha
14. Nõudlus
15. Motiiv

Answers:
0. toodete ja teensute kogused, mida inimene soovib ja
1. majandus, kus majandus eksisteerib tavade ja kommet
2. positiivsed tasud mingi valiku tegemise eest
3. kõige suurema väärtusega alternatiiv, millest valikut tehes loob
4. millegi vahetamine millegi vastu
5. majandusmudel, kus enamik omandiõigust riigi käes
6. kõigi müüjate pakkumiste summa
7. tootmise stiimul. Ettvõtluse peamine eesmärk
8. sümbioos käsu ja tavamajandus
9. vahetuse, varakogumise ja hindade mõõtmise vahend
10. hooned, masinad, tööriistad
11. näitab, kui palju on üldse võimalik toota
12. humanistliku koolkonna psühholoog
13. loov ja uuenduslik mõtlemine ning majandusoskused
14. Pakutav kogus on võrdne nõutava kogusega
15. tehing, kus toodete ja teenuste eest tasutakse ilma rat
.