Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Activity_title

Author: Vaimla Liina
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Tootmistegusrid
1. Tootmine
2. Eraomand
3. Kapital
4. Maslow
5. Käsumajandus
6. Ülejääk
7. Segamajandus
8. Kasum
9. Turumajandus
10. Nõudlus
11. Loodusressursid
12. Barter
13. Makroökonoomika
14. Turuhind
15. Mikroökonoomika

Answers:
0. Pakutav kogus on võrdne nõutava kogusega
1. uurib üksiktarbijaid ja ettevõtteid
2. tootmise stiimul. Ettvõtluse peamine eesmärk
3. millegi tegemise ajend
4. millegi vahetamine millegi vastu
5. nõudlus, mis on rahaga tagatud
6. kaupade nõudlus ületab pakkumise
7. toodete ja teensute kogused, mida inimene soovib ja
8. sümbioos käsu ja tavamajandus
9. inimeste vaimsed ja füüsilised pingutused toodete ja teenus
10. kasutab tootmise organiseerimiseks ja koordineerimisek
11. kaupade pakkumine ületab nõudluse
12. korraldus, mis võimaldab ostjatel ja müüjatel teha vahetustehinguid
13. ressursid ja tooted, mille omanik on eraisik
14. majandus, kus majandus eksisteerib tavade ja kommet
15. kõigi müüjate pakkumiste summa