Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Activity_title

Author: Vaimla Liina
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Eraomand
1. Tootmisvõimaluste piir
2. Inimressursid
3. Majandusteadus
4. Kapital
5. Siduskaup
6. Stiimulid
7. Loodusressursid
8. Segamajandus
9. Turupakkumine
10. Makroökonoomika
11. Kaubavahetus
12. Raha
13. Turuhind
14. Tootmistegusrid
15. Mikroökonoomika

Answers:
0. sotsiaalteadus, mis uurib seda, kuidas inimesed, tegutsedes üksi,
1. majandusmudel, kus enamik omandiõigust riigi käes
2. kaubad, mida kasutatakse koos
3. kaubad, mis rahuldavad sarnaseid vajadusi
4. kasutab tootmise organiseerimiseks ja koordineerimisek
5. sümbioos käsu ja tavamajandus
6. vahetuse, varakogumise ja hindade mõõtmise vahend
7. õpetus turu üldisest tasakaalust
8. kaupade pakkumine ületab nõudluse
9. positiivsed tasud mingi valiku tegemise eest
10. korraldus, mis võimaldab ostjatel ja müüjatel teha vahetustehinguid
11. majandus, kus majandus eksisteerib tavade ja kommet
12. humanistliku koolkonna psühholoog
13. loov ja uuenduslik mõtlemine ning majandusoskused
14. loodusvarad, tööjõud, kapital
15. protsess, mis ühendab majandusressursid
.