Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Activity_title

Author: Vaimla Liina
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Nõudlus
1. Kaubavahetus
2. Asenduskaup
3. Turuhind
4. Mikroökonoomika
5. Segamajandus
6. Tootmine
7. Käsumajandus
8. Tootmistegusrid
9. Raha
10. Ettevõtlikkus
11. Maslow
12. Stiimulid
13. Majandusteadus
14. Makroökonoomika
15. Defitsiit

Answers:
0. osa looduskeskkonnast, mida inimene kasutab oma eluk
1. kõigi müüjate pakkumiste summa
2. tehing, kus toodete ja teenuste eest tasutakse ilma rat
3. Pakutav kogus on võrdne nõutava kogusega
4. kaubad, mis rahuldavad sarnaseid vajadusi
5. tootmise stiimul. Ettvõtluse peamine eesmärk
6. humanistliku koolkonna psühholoog
7. kaupade pakkumine ületab nõudluse
8. millegi tegemise ajend
9. korraldus, mis võimaldab ostjatel ja müüjatel teha vahetustehinguid
10. loov ja uuenduslik mõtlemine ning majandusoskused
11. positiivsed tasud mingi valiku tegemise eest
12. kaupade nõudlus ületab pakkumise
13. sotsiaalteadus, mis uurib seda, kuidas inimesed, tegutsedes üksi,
14. kõige suurema väärtusega alternatiiv, millest valikut tehes loob
15. sümbioos käsu ja tavamajandus
.