Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Ühenda mõiste seletusega

Author: poom ilino
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Kantor
1. Dissonants
2. Diapasoon
3. Klaster
4. Vorm
5. Liturgia
6. LIbreto
7. Akustika
8. kontrapunkt
9. Dünaamika
10. Pizzicato
11. Partituur
12. žanr
13. Oopus
14. Fermaat
15. Sümfoonia

Answers:
0. Jumalateenistuse läbiviimise kord
1. Teose liik
2. Peamiselt kõrvutiasetsevatest helidest koosnev kooskõl
3. Polüfooniline tehnika, ühel ajal kõlavate meloodiate ühend
4. Lauluhääle või muusikariista heliulatus
5. Noot, kuhu koondatud kõik teose partiid
6. Helilooja teos, mis on märgitud järjekorranumbriga
7. Õpetus helist, selle tekkimisest ja omadustest
8. Helitöö ülesehitus
9. Ebakõla, mittepuhas kooskõla
10. Kirikumuusik; Kooli kirikumuusika õpetaja
11. Pikendusmärk
12. (Muusikas) helitugevuse muutumine
13. Ooperi,opereti või muusikali täielik sõnaline tekst
14. Mitmeosaline terviklik orkestriteos
15. Keelpilli mängimine näppides
.