Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Ühenda mõiste seletusega

Author: poom ilino
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. LIbreto
1. Akustika
2. Oopus
3. Dissonants
4. Pizzicato
5. Klaster
6. Kantor
7. Liturgia
8. Sümfoonia
9. kontrapunkt
10. Dünaamika
11. Diapasoon
12. Vorm
13. Fermaat
14. žanr
15. Partituur

Answers:
0. Helilooja teos, mis on märgitud järjekorranumbriga
1. Peamiselt kõrvutiasetsevatest helidest koosnev kooskõl
2. Ooperi,opereti või muusikali täielik sõnaline tekst
3. Polüfooniline tehnika, ühel ajal kõlavate meloodiate ühend
4. Teose liik
5. Lauluhääle või muusikariista heliulatus
6. Jumalateenistuse läbiviimise kord
7. Pikendusmärk
8. Keelpilli mängimine näppides
9. Õpetus helist, selle tekkimisest ja omadustest
10. Mitmeosaline terviklik orkestriteos
11. Kirikumuusik; Kooli kirikumuusika õpetaja
12. Noot, kuhu koondatud kõik teose partiid
13. Helitöö ülesehitus
14. (Muusikas) helitugevuse muutumine
15. Ebakõla, mittepuhas kooskõla