Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Ühenda mõiste seletusega

Author: poom ilino
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Oopus
1. kontrapunkt
2. Vorm
3. Kantor
4. Liturgia
5. Dünaamika
6. Diapasoon
7. žanr
8. Dissonants
9. Pizzicato
10. Partituur
11. Klaster
12. LIbreto
13. Sümfoonia
14. Fermaat
15. Akustika

Answers:
0. Lauluhääle või muusikariista heliulatus
1. Polüfooniline tehnika, ühel ajal kõlavate meloodiate ühend
2. Õpetus helist, selle tekkimisest ja omadustest
3. Peamiselt kõrvutiasetsevatest helidest koosnev kooskõl
4. Kirikumuusik; Kooli kirikumuusika õpetaja
5. Keelpilli mängimine näppides
6. Teose liik
7. Pikendusmärk
8. (Muusikas) helitugevuse muutumine
9. Helitöö ülesehitus
10. Helilooja teos, mis on märgitud järjekorranumbriga
11. Noot, kuhu koondatud kõik teose partiid
12. Ooperi,opereti või muusikali täielik sõnaline tekst
13. Mitmeosaline terviklik orkestriteos
14. Ebakõla, mittepuhas kooskõla
15. Jumalateenistuse läbiviimise kord
.