Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Ühenda mõiste seletusega

Author: poom ilino
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Partituur
1. Dünaamika
2. Dissonants
3. LIbreto
4. kontrapunkt
5. Fermaat
6. Klaster
7. Vorm
8. Liturgia
9. Kantor
10. žanr
11. Pizzicato
12. Diapasoon
13. Oopus
14. Sümfoonia
15. Akustika

Answers:
0. Õpetus helist, selle tekkimisest ja omadustest
1. (Muusikas) helitugevuse muutumine
2. Polüfooniline tehnika, ühel ajal kõlavate meloodiate ühend
3. Mitmeosaline terviklik orkestriteos
4. Helitöö ülesehitus
5. Teose liik
6. Peamiselt kõrvutiasetsevatest helidest koosnev kooskõl
7. Jumalateenistuse läbiviimise kord
8. Ebakõla, mittepuhas kooskõla
9. Pikendusmärk
10. Helilooja teos, mis on märgitud järjekorranumbriga
11. Keelpilli mängimine näppides
12. Kirikumuusik; Kooli kirikumuusika õpetaja
13. Lauluhääle või muusikariista heliulatus
14. Noot, kuhu koondatud kõik teose partiid
15. Ooperi,opereti või muusikali täielik sõnaline tekst
.