Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Ühenda mõiste seletusega

Author: poom ilino
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Oopus
1. Liturgia
2. Kantor
3. Sümfoonia
4. žanr
5. Dünaamika
6. Diapasoon
7. Dissonants
8. Akustika
9. LIbreto
10. Pizzicato
11. Fermaat
12. kontrapunkt
13. Vorm
14. Partituur
15. Klaster

Answers:
0. Lauluhääle või muusikariista heliulatus
1. Ooperi,opereti või muusikali täielik sõnaline tekst
2. Keelpilli mängimine näppides
3. Noot, kuhu koondatud kõik teose partiid
4. Helitöö ülesehitus
5. Ebakõla, mittepuhas kooskõla
6. Jumalateenistuse läbiviimise kord
7. Õpetus helist, selle tekkimisest ja omadustest
8. Peamiselt kõrvutiasetsevatest helidest koosnev kooskõl
9. Kirikumuusik; Kooli kirikumuusika õpetaja
10. Pikendusmärk
11. Teose liik
12. Polüfooniline tehnika, ühel ajal kõlavate meloodiate ühend
13. (Muusikas) helitugevuse muutumine
14. Mitmeosaline terviklik orkestriteos
15. Helilooja teos, mis on märgitud järjekorranumbriga
.