Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Ühenda mõiste seletusega

Author: poom ilino
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Kantor
1. Sümfoonia
2. Dissonants
3. žanr
4. Partituur
5. Klaster
6. Oopus
7. Akustika
8. Pizzicato
9. Fermaat
10. Diapasoon
11. LIbreto
12. Liturgia
13. Vorm
14. Dünaamika
15. kontrapunkt

Answers:
0. Kirikumuusik; Kooli kirikumuusika õpetaja
1. Peamiselt kõrvutiasetsevatest helidest koosnev kooskõl
2. Keelpilli mängimine näppides
3. Ooperi,opereti või muusikali täielik sõnaline tekst
4. Mitmeosaline terviklik orkestriteos
5. Õpetus helist, selle tekkimisest ja omadustest
6. Teose liik
7. Helitöö ülesehitus
8. Ebakõla, mittepuhas kooskõla
9. Jumalateenistuse läbiviimise kord
10. Polüfooniline tehnika, ühel ajal kõlavate meloodiate ühend
11. (Muusikas) helitugevuse muutumine
12. Helilooja teos, mis on märgitud järjekorranumbriga
13. Lauluhääle või muusikariista heliulatus
14. Pikendusmärk
15. Noot, kuhu koondatud kõik teose partiid
.