Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Ühenda mõiste seletusega

Author: poom ilino
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Diapasoon
1. Klaster
2. Fermaat
3. Vorm
4. Dissonants
5. Kantor
6. kontrapunkt
7. Sümfoonia
8. Liturgia
9. LIbreto
10. žanr
11. Partituur
12. Dünaamika
13. Akustika
14. Oopus
15. Pizzicato

Answers:
0. Helitöö ülesehitus
1. Jumalateenistuse läbiviimise kord
2. Lauluhääle või muusikariista heliulatus
3. Helilooja teos, mis on märgitud järjekorranumbriga
4. Keelpilli mängimine näppides
5. Polüfooniline tehnika, ühel ajal kõlavate meloodiate ühend
6. Mitmeosaline terviklik orkestriteos
7. Pikendusmärk
8. Kirikumuusik; Kooli kirikumuusika õpetaja
9. Teose liik
10. Ebakõla, mittepuhas kooskõla
11. (Muusikas) helitugevuse muutumine
12. Peamiselt kõrvutiasetsevatest helidest koosnev kooskõl
13. Ooperi,opereti või muusikali täielik sõnaline tekst
14. Õpetus helist, selle tekkimisest ja omadustest
15. Noot, kuhu koondatud kõik teose partiid
.