Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Ühenda mõiste seletusega

Author: poom ilino
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Dissonants
1. kontrapunkt
2. Pizzicato
3. Vorm
4. Akustika
5. žanr
6. Partituur
7. Diapasoon
8. Oopus
9. Fermaat
10. Liturgia
11. Kantor
12. Klaster
13. LIbreto
14. Dünaamika
15. Sümfoonia

Answers:
0. Ooperi,opereti või muusikali täielik sõnaline tekst
1. Jumalateenistuse läbiviimise kord
2. Ebakõla, mittepuhas kooskõla
3. Helilooja teos, mis on märgitud järjekorranumbriga
4. Polüfooniline tehnika, ühel ajal kõlavate meloodiate ühend
5. Õpetus helist, selle tekkimisest ja omadustest
6. Peamiselt kõrvutiasetsevatest helidest koosnev kooskõl
7. Keelpilli mängimine näppides
8. Pikendusmärk
9. Mitmeosaline terviklik orkestriteos
10. Kirikumuusik; Kooli kirikumuusika õpetaja
11. Teose liik
12. Lauluhääle või muusikariista heliulatus
13. (Muusikas) helitugevuse muutumine
14. Helitöö ülesehitus
15. Noot, kuhu koondatud kõik teose partiid