Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Ühenda mõiste seletusega

Author: poom ilino
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. kontrapunkt
1. Klaster
2. Liturgia
3. žanr
4. Kantor
5. Pizzicato
6. Partituur
7. Fermaat
8. Sümfoonia
9. Dissonants
10. Diapasoon
11. Akustika
12. Oopus
13. Vorm
14. LIbreto
15. Dünaamika

Answers:
0. Noot, kuhu koondatud kõik teose partiid
1. Teose liik
2. Polüfooniline tehnika, ühel ajal kõlavate meloodiate ühend
3. Keelpilli mängimine näppides
4. Peamiselt kõrvutiasetsevatest helidest koosnev kooskõl
5. Helilooja teos, mis on märgitud järjekorranumbriga
6. (Muusikas) helitugevuse muutumine
7. Ebakõla, mittepuhas kooskõla
8. Lauluhääle või muusikariista heliulatus
9. Kirikumuusik; Kooli kirikumuusika õpetaja
10. Jumalateenistuse läbiviimise kord
11. Õpetus helist, selle tekkimisest ja omadustest
12. Ooperi,opereti või muusikali täielik sõnaline tekst
13. Helitöö ülesehitus
14. Mitmeosaline terviklik orkestriteos
15. Pikendusmärk
.