Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Ühenda mõiste seletusega

Author: poom ilino
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. Kantor
1. Oopus
2. Fermaat
3. Pizzicato
4. Diapasoon
5. žanr
6. Dünaamika
7. Sümfoonia
8. Partituur
9. Liturgia
10. Dissonants
11. Vorm
12. kontrapunkt
13. Akustika
14. Klaster
15. LIbreto

Answers:
0. Pikendusmärk
1. (Muusikas) helitugevuse muutumine
2. Peamiselt kõrvutiasetsevatest helidest koosnev kooskõl
3. Helilooja teos, mis on märgitud järjekorranumbriga
4. Ebakõla, mittepuhas kooskõla
5. Teose liik
6. Polüfooniline tehnika, ühel ajal kõlavate meloodiate ühend
7. Helitöö ülesehitus
8. Lauluhääle või muusikariista heliulatus
9. Keelpilli mängimine näppides
10. Kirikumuusik; Kooli kirikumuusika õpetaja
11. Jumalateenistuse läbiviimise kord
12. Ooperi,opereti või muusikali täielik sõnaline tekst
13. Mitmeosaline terviklik orkestriteos
14. Noot, kuhu koondatud kõik teose partiid
15. Õpetus helist, selle tekkimisest ja omadustest
.