Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Mittemetallid

Author: Markson Piret
Description: Vali õige vastusevariant. NB! Ainult üks vastus on õige!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. Lihtainena kollane, tahke aine, leidub aminohapete koostises
A) Süsinik
B) Jood
C) Väävel
D) Räni

2. Värvitu gaas, moodustab umbes 78%25 õhu koostisest
A) Lämmastik
B) Süsinik
C) Hapnik
D) Vesinik

3. Mittemetall, normaaltingimustel ja lihtainena tahke, liiva koostiselement
A) Hapnik
B) Räni
C) Süsinik
D) Lämmastik

4. Lihtainena rohekas ja väga mürgine gaas, kasutati keemiarelvana
A) Lämmastik
B) Kloor
C) Heelium
D) Fluor

5. Kõige väiksema tihedusega gaas
A) Heelium
B) Fosfor
C) Vesinik
D) Kloor

6. Inertne gaas, kasutatakse väikese tiheduse ja keemilise passiivsuse tõttu näiteks õhupallide täitmiseks
A) Heelium
B) Vesinik
C) Fluor
D) Hapnik

7. Inertne gaas, kasutatakse keemilise passiivsuse tõttu hõõglampide täitegaasina
A) Süsinik
B) Argoon
C) Broom
D) Radoon

8. Ainus tavatingimustel vedel mittemetall, väga mürgine
A) Broom
B) Boor
C) Jood
D) Kloor

9. Radioaktiivne gaas
A) Argoon
B) Radoon
C) Kloor
D) Vesinik

10. Hallikas, tahke aine, IIIA rühma ainus mittemetall
A) Gallium
B) Broom
C) Boor
D) Räni

11. Lihtainena käitub normaaltingimustel kõikide teiste elementide suhtes oksüdeerijana
A) Kloor
B) Jood
C) Hapnik
D) Fluor

12. Tavatingimustel lihtainena tahke (must), kergesti sublimeeruv, antiseptilise toimega halogeen
A) Jood
B) Hapnik
C) Fluor
D) Süsinik

13. Gaas, moodustab umbes 21%25 õhu koostisest
A) Hapnik
B) Väävel
C) Vesinik
D) Lämmastik

14. Milliste elementide suhtes käitub väävel lihtainena ainult oksüdeerijana?
A) Fosfor ja kloor
B) Vesinik ja naatrium
C) Vesinik ja hapnik
D) Fluor ja kloor

15. Milliste elementide suhtes käitub väävel lihtainena ainult redutseerijana
A) Hapnik ja räni
B) Vesinik ja hapnik
C) Hapnik ja fluor
D) Naatrium ja kaltsium

16. Millises ühendis ei saa süsinik enam oksüdeeruda?
A) Süsinikdioksiid
B) Metaan
C) Süsinik lihtainena
D) Süsinikoksiid

17. Millises ühendis ei saa lämmastik enam redutseeruda
A) Lämmastikushape
B) Lämmastikoksiid
C) Lämmastikhape
D) Ammoniaak

18. Millises ühendis on väävli oksüdatsiooniaste minimaalne?
A) Väävelhape
B) Divesiniksulfiidhape
C) Väävlishape
D) Vääveldioksiid

19. Millises ühendis on fosfori oksüdatsiooniaste maksimaalne?
A) Fosfaan (H3P)
B) Valge fofsor
C) Tertrafosfordekaoksiid
D) Punane fosfor

.