Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Test Microsoft Word 2007 - partea I

Author: Mircea Catalisan
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. Un text se poate selecta astfel:
A) Cu tastele Shift %2b Space
B) Cu tastele CTRL%2bZ
C) Cu mouse-ul
D) Cu tasta Home

2. Precizati care din fisierele de mai jos sunt scrise cu editorul de text Microsoft Word:
A) Scrisoare.doc
B) Scrisoare.exe
C) Scrisoare.txt
D) Scrisoare.bmp

3. Din care meniu putem crea un antet într-un document Word?
A) Pornire
B) Inserare
C) Aspect pagină
D) Vizualizare

4. Prin folosirea cărei comenzi putem insera număr de pagină?
A) Inserare -%3e Antet
B) Inserare -%3eSubsol
C) Inserare -%3e Numar de pagină
D) Inserare -%3e Imagine

5. Ce opţiune folosim pentru a îngroşa sau a modifica marginea tabelului in Word ?
A) Îmbinare celule
B) Borduri şi umbrire
C) Bold
D) Lipire (paste)

6. Cum putem să unim două sau mai multe celule ale unui tabel în Word?
A) cu opţiunea Split Cells (Scindare celule)
B) cu butonul Paste
C) din meniul Inserare -: Tabel
D) cu opţiunea Merge Cells (Îmbinare celule)

7. Cum putem să împărţim o celulă a unui tabel în Word în două sau mai multe celule?
A) cu opţiunea Split Cells (scindare celule)
B) din meniul Inserare -: Tabel
C) cu opţiunea Merge Cells (îmbinare celule)
D) cu butonul Paste (lipire)

8. Pentru a salva un document din Microsoft Word 2007 astfel încât să poată fii deschis cu o versiune anterioară de Microsoft Word, ce opţiune folosim?
A) Savare ca --%3e Document Word
B) Savare ca --%3e Document Word 97-2003
C) Savare ca --%3e Şablon Word
D) Savare ca --%3e PDF

9. Formatarea unei imagini astfel încât imaginea să fie înconjurată de text se face folosind comanda:
A) Încadrare text --%3e În linie cu textul
B) Încadrare text --%3e Pătrat (Square)
C) Încadrare text --%3e În spatele textului
D) Încadrare text --%3e În faţa textului

10. Scrierea textului cu caractere înclinate se poate obţine prin apăsarea butonului care conţine:
A) litera B
B) litera I
C) litera U
D) litera S

11. Schimbarea tipului de caracter, a mărimii caracterului sau a culorii textului se face din meniul:
A) Pornire (Home)
B) Inserare (Insert)
C) Aspect pagină (Page Layout)
D) Referinţe (References)

12. De obicei, titlul unui document Word se scrie:
A) cu o culoare diferită de cea neagră
B) subliniat cu linie punctată
C) îngroşat, cu caracter mai mare, subliniat şi aliniat la stânga
D) îngroşat, cu caracter mai mare, subliniat şi aliniat la centru

13. Copierea unui text dintr-o pagină web într-un document Word se face folosind comenzile:
A) Inserare --%3e Text
B) Inserare --%3e Casetă Text
C) Copierea %2b Lipire (Copy %2b Paste)
D) Copiere %2b Decupare (Copy %2b Cut)

14. Pentru a insera un rând nou într-un tabel Word, deasupra randului selectat, se foloseşte opţiunea:
A) Inserare --%3e Coloană la stânga (Insert --%3e Column to the left)
B) Inserare --%3e Rând deasupra (Insert --%3e Rows above)
C) Inserare --%3e Rând dedesupt (Insert --%3e Rows below)
D) Inserare --%3e Coloană la dreapta (Insert --%3e Column to the right)

15. Pentru a scrie numele în subsolul fiecărei pagini dintr-un document Word, folosim comanda:
A) Inserare antet (Insert Header)
B) Inserare pagină goală (Insert blank page)
C) Inserare subsol (Insert Footer)
D) Inserare număr de pagină (Insert page numbers)

16. Textul artistic (WORD ART) poate fi creat din meniul:
A) Pornire (Home)
B) Inserare (Insert)
C) Aspect pagină (Page Layout)
D) Vizualizare (View)

.