Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

miljonimang

Author: Tadr Marliis
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. Mis on koondamine?
A) Sarnaste üksliikmete korrutamine
B) Sarnaste üksliikmete liitmine
C) Sarnaste üksliikmete lahutamine
D) Suvaliste üksliikmete korrutamine

2. Ühesuguste alustega astmete korrutamisel astmenäitajad ...
A) lahutatakse
B) korrutatakse
C) jagatakse
D) liidetakse

3. Korrutise astendamisel astendatakse ...
A) iga tegur eraldi
B) kolm tegurit kokku
C) kõik tegurid kokku
D) vaid kaks tegurit kokku

4. Astme astendamisel astme näitajad ...
A) liidetakse
B) lahutatakse
C) jagatakse
D) korrutatakse

5. Mida teeb miinus märk sulu ees?
A) Miinus märk sulu ees ei tee midagi.
B) Miinusmärk sulu ees muudab kõik märgid miinus märkideks.
C) Miinus märk sulu ees muudab märgi sulu sees.
D) Miinus märk sulu ees muudab kõik märgid pluss märkideks.

6. Hulkliikme jagamisel üksliikmega jagatakse hulkliikme iga liige üksliikmega ja tulemused ...
A) lahutatakse
B) liidetakse
C) korrutatakse
D) jagatakse

.