Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

македонски

Author: Tozievska Snezana
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. Pismeniot govor komunikacija so pomos na
A) govor
B) glas
C) pismo
D) raka

2. Jazikot sto go koristat lugeto vo slobodna komunikacija e
A) literaturen
B) naroden
C) standarden
D) svoj

3. Glasovite pri koi vozduhot slobodno minuva niz ustata se
A) soglaski
B) bukvi
C) azbuka
D) samoglaski

4. Soglaskite pri izgovorot naiduvaat na
A) zapirki
B) tocki
C) prepreki
D) popravki

5. Zborot esen se rimuva so zborot
A) meso
B) tesen
C) selo
D) kosa

6. Zborot se deli na
A) slogovi
B) recenici
C) blokovi
D) tekstovi

7. Od bibliotekata pozajmuvame
A) obleka
B) hrana
C) tetratki
D) knigi

8. Zborovite koi oznacuvaat iminja na predmeti i sustestva se
A) pridavki
B) imenki
C) glagoli
D) broevi

9. Imenkite imaat
A) 1 rod
B) 2 roda
C) 3 roda
D) 4 roda

10. Ednina i mnozina kaj imenkite se
A) rod
B) broj
C) lice
D) vreme

11. Imenka vo dadenite e
A) saka
B) crven
C) moliv
D) dva

12. Imenkata klupa e vo
A) zenski rod
B) maski rod
C) sreden rod
D) detski rod

13. Mnozina od imenkata dete e
A) deteto
B) dete
C) detuleto
D) deca

14. Zborot velosiped pravilno e podelen na slogovi
A) vel-os-i-ped
B) ve-lo-si-ped
C) velos-iped
D) v-e-l-o-s-i-p-e-d

15. Apstraktna imenka e
A) masa
B) muva
C) misla
D) meso

16. Konkretna imenka e
A) avion
B) radost
C) taga
D) sila

17. Vo recenicata Sime e jak kako kamen. e upotrebena
A) priredba
B) naredba
C) navreda
D) sporedba

18. Zborovite koi gi pojasnuvaat imenkite se
A) imenki
B) glagoli
C) pridavki
D) broevi

19. Vo recenicata Ana ima crveno jabolko. pridavka e zborot
A) crveno
B) ima
C) Ana
D) jabolko

20. Na imennkata moliv odgovara pridavkata
A) ubava
B) golem
C) golema
D) malo

21. Detskiot pecat e
A) radio
B) televizija
C) uciliste
D) spisanie

22. Priblizna brojnost se iskazuva so
A) pedesetina
B) pet
C) pedeset
D) deset

23. Zborovite so koi se iskazuva rabota, sostojba i dejstvo se
A) imenki
B) pridavki
C) glagoli
D) broevi

24. Vo slednite zborovi glagol e
A) zabar
B) zboruva
C) zmija
D) zora

25. Vo minato vreme e glagolot
A) skokam
B) odev
C) ke igram
D) jadam

26. Sprotiven na zborot den e
A) denes
B) vecer
C) utre
D) nok

27. Isto znacenje so zborot frizider e
A) ladilnik
B) fabrika
C) lek
D) fioka

28. Na krajot od recenicata Kade ke odime denes treba da stoi
A) tocka
B) izvicnik
C) prasalnik
D) zapirka

29. Jas,ti,toj,nie,vie,tie se
A) imenki
B) licni zamenki
C) glagoli
D) pridavki

30. Glavni delovi na recenicata se
A) podmet i podarok
B) prirok i pomos
C) podmet i prirok
D) niedno

31. Podmet vo recenicata Vesna otide na kino.
A) Vesna
B) otide
C) na
D) kino

32. Prirok vo recenicata Ubavata ptica pee pesna. e
A) ubavata
B) ptica
C) pee
D) pesna

33. Koga citas poezija citas
A) raskaz
B) stihotvorba
C) roman
D) basna

.