Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Läänemeri.

Author: Ruul Helve
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. Kui pikk on Läänemere rannajoon?
A) 800km
B) 3000km
C) 1200km
D) 8000km

2. Millal algas Kura sääre luidete liikumine?
A) 19 saj
B) 18 saj
C) 16 saj
D) 21 saj

3. Mis on %22hollandlase kübar%22?
A) skulptuur Palangas
B) moreenkalju Klaipedas
C) leedu rahvustoit
D) leedu rahvusjook

4. Kui pikk on Eesti rannajoon?
A) 1240km
B) 8000km
C) 500m
D) 597km

5. Mis on Nodularia?
A) sinivetikas
B) Läti jumal
C) Läänemere kala
D) Leedu eepos

6. Kuidas nimetatakse kohta või konkreetseid elutingimusi, kus loomad elavad?
A) pesa
B) urg
C) elupaik
D) elukooslus

7. Mis on Läänemere põhilisem merevetikas?
A) agar-agar
B) niitvetikas
C) juusvetikas
D) põisadru

8. Missugune hüljes on maailmas kõige väiksem hüljes?
A) viigerhüljes
B) pringel
C) hallhüljes
D) valge hüljes

9. Missugune ainus Läänemeres elav vaal?
A) sinivaal
B) pringel
C) morsk
D) merelõvi

10. Kuidas nimetatakse väikseid loomseid vorme, mis vees hõljuvad?
A) taimplankton
B) taimhõljum
C) hõljuk
D) zooplankton

11. Mitu kg toitu vajab 1kg röövloomi toidupüramiidi tipus?
A) 1000
B) 10000
C) 10
D) 100

12. Missugune kala elab Läänemeres
A) angerjas
B) koha
C) haug
D) luts