Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Hoofdstuk 5 memo

Author: Beltman Ina
Description: Lees de omschrijving en vul het begrip in.
Keywords: Koude Oorlog, bewapeningswedloop, peristroyka, VN, PLO, , online teaching

Content:
Crossword hints:
Het overnemen van de Amerikaanse levensstijl., Een soort wedstrijd tussen landen om zelf zo veel mogelijk wapens te bezitten en daarmee anderen af te schrikken., Maatschappij waarin mensen veel (dure) consumptiegoederen aanschaffen., Politiek van de Verenigde Staten om de uitbreiding van het communisme tegen te houden., Conflict in 1962 tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie over de plaatsing van Russische kernraketten op Cuba, Economische samenwerking tussen zes Europese landen vanaf 1957., Samenwerking van kolen- en staalbedrijven van een aantal Europese landen vanaf 1952; voorloper van de EEG., Oproep van de leider van de Sovjet-Unie Gorbatsjov tot meer openheid., Grens dwars door Europa, die van 1945 tot 1989 het Oostblok scheidde van het Westblok., Verdeling van de wereld in bondgenoten van de Verenigde Staten en bondgenoten van de Sovjet-Unie., Cultuur van jongeren die eind jaren vijftig is ontstaan, als een vorm van verzet tegen de bestaande manier van leven, Tegenstelling tussen het kapitalistische Westen en het communistische Oosten van 1945-1989., Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, opgericht in 1949; een militair bondgenootschap tussen de VS, Canada en een aantal Europese landen., Het verdwijnen van de verschillende zuilen en hun organisaties., Hervorming van het Sovjetsysteem onder Gorbatsjov met meer politieke en economische vrijheid als doel., Palestijnse organisatie die streeft naar de bevrijding van Palestina om daar een Arabische staat te vestigen., De twee machtigste landen na de Tweede Wereldoorlog: de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie., Onderdeel van de VN dat moet waken over vrede en veiligheid; bestaat uit vijftien landen, waarvan vijf permanente leden met vetorecht; de andere tien landen wisselen, Internationale organisatie waarvan bijna alle landen van de wereld lid zijn; belangrijkste taak is toezien op vrede en veiligheid in de wereld., Samenleving waarin de regering iedere burger een bestaansminimum garandeert., Permanente leden van de Veiligheidsraad van de VN kunnen een besluit tegenhouden door een veto uit te spreken., Militaire samenwerking tussen de Sovjet-Unie en bondgenoten, opgericht in 1955., Het streven naar een eigen land voor het Joodse volk; ontstaan rond 1900.,

Crossword words:
BEWAPENINGSWEDLOOP, EEG, NAVO , VERENIGDE NATIES, INVLOEDSSFEREN, CONTAINMENT , JONGERENCULTUUR , PERESTROJKA, KOUDE OORLOG , WARSCHAUPACT , IJZEREN GORDIJN , EGKS, VETORECHT , ZIONISME, VEILIGHEIDSRAAD, VERZORGINGSSTAAT, SUPERMACHT, PLO , GLASNOST, ONTZUILING, AMERIKANISERING, CUBACRISIS ,
.