Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

MEDI: 4-Aparell digestiu

Author: pares Eric
Description: Respon les següents preguntes. Només hi ha una opció correcta a cadascuna de les preguntes.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Quant mesura l%27intestí prim aproximadament?
A) Un metre i mig.
B) Prop de set metres.
C) Vint centímetres.
D) Cap de les anteriors.

2. Quina part de l%27aparell digestiu és compartida amb l%27aparell respiratori?
A) El fetge.
B) L%27estomac.
C) La faringe.
D) El pàncrees.

3. Quant mesura l%27intestí gros aproximadament?
A) Un metre i mig.
B) Prop de set metres.
C) Vint centímetres.
D) Cap de les anteriors.

4. A quina part de l%27aparell digestiu s%27absorbeixen els nutrients del bol alimentari?
A) Esòfag
B) Intestí prim
C) Intestí gros
D) Fetge

5. Quina part de l%27aparell digestiu transforma els aliments en excrements?
A) L%27intestí gros
B) L%27intestí prim
C) El fetge
D) L%27estòmac

6. Quin tipus de dieta fan les persones?
A) Herbívora
B) Carnívora
C) Omnívora
D) Cap de les anteriors

7. On es forma el bol alimentari?
A) A l%27estòmac
B) Al fetge
C) Al pàncrees
D) A la boca.

8. Per quines parts no passa el bol alimentari?
A) Pàncrees i esòfag.
B) Fetge i anus.
C) Fetge i pàncrees.
D) Cap de les anteriors.

9. Com es diu el procès que fa l%27aparell digestiu?
A) Respiració
B) Circulació
C) Desforestació
D) Digestió
.