Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

MEDI: 1-Aparell respiratori

Author: pares Eric
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Com s%27anomenen les boletes marcades amb el nº 8?
A) Pulmons
B) Bronquis
C) Bronquíols
D) Alvèols

2. Quina part de l%27aparell respiratori és la fletxa nº1?
A) Faringe
B) Laringe
C) Fosses nasals
D) Tràquea

3. Què és el nº 4?
A) Tràquea
B) Bronquis
C) Faringe
D) Laringe

4. Com s%27anomenen allò que marca el nº6?
A) Bronquis
B) Bronquíols
C) Alvèols
D) Pulmons

5. Quina part de l%27aparell respiratori és el nº 2?
A) Faringe
B) Laringe
C) Fosses nasals
D) Tràquea

6. Com s%27anomenen les ramificacions marcades amb el nº 5 de la imatge?
A) Tràquea
B) Bronquis
C) Bronquíols
D) Alvèols

7. Què és el nº7?
A) Bronquíols
B) Bronquis
C) Alvèols
D) Pulmons
.