Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

RISTSÕNA 2. KLASS

Author: kalmus anne
Description: TÄIDA RISTSÕNA.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Crossword hints:
JAGATAVA JAGAMISEL JAGAJAGA LEIAME...., TASAPINNALINE KUJUND, TASAPINNALINE KUJUND, VEDELIKE MÕÕTMISEL KASUTATAV MÕÕTÜHIK, PAARIS JA .......PAARITUD ARVUD, MEETER, RUUMILINE KUJUND, 100 AASTAT ON TEISITI......., VÄHENDATAV , .............. ,VAHE,

Crossword words:
RISTTAHUKAS, PIKKUSÜHIK, LIITER, KOLMNURK, JAGATISE, SAJAND, VÄHENDAJA, PAARITUD,
.