Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Kviz_maticna_ploca_vanjski_spremnici

Author: Peček Saša
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Koji se sve priključci / utori nalaze na matičnoj ploči?
A) Priključci za ulazno-izlazne uređaje
B) Podnožje za procesor
C) Utor za priručnu memoriju
D) Utor za video kameru

2. Matična ploča je središnji sistemske jedinice i računala općenito.
A) Točno
B) Netočno

3. Koji uređaj je prikazan na slici?
A) USB memorija
B) Hard disk
C) DVD čitač
D) Answer_4_(optional)

4.
A) Disk.jpg

5. Što je sabirnica?
A) Direktno povezana dva uređaja.
B) Zajednički sustav vodova za razmjenu podataka.
C) Uređaj za skupljanje podataka.
D) Answer_4_(optional)

6. Koja sabirnica se koristi za spajanje više različitih uređaja?
A) PCI-E
B) S-ATA
C) USB
D) PCI

7. Koje vrste medija postoje:
A) Magnetski
B) Optički
C) Poluvodički
D) Plastični

8. Kod magnetskih medija površina je premazaana tankim slojem # materijala.
A) magnetskog

9. Dopuni rečenicu. # mediji su plastični diskovi presvučeni slojem reflektirajućeg aluminija.
A) Optički
.