Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Majandus.

Author: Ruul Helve
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. Majandusharud on
A) hankiv
B) teenindav
C) müüv
D) ostev

2. Mida rohkem ...................sektoris hõivatuid, seda kõrgemal tasemel majandus on.
A) hankivas
B) teenindavas
C) töötlevas
D) ostvas

3. Missuguseid Eesti majandusüksusi on mõjutanud looduslikud tingimused ?
A) põllumajandus
B) energeetika
C) transport
D) metsandus

4. Kes on majanduslikult aktiivsed inimesed?
A) kes soovivad töötada
B) üliõpilased
C) töötud
D) hõivatud

5. Majanduslikult mitteaktiivse rahvastiku hulka kuuluvad.....
A) töötud
B) üliõpilased
C) pensionärid
D) koduperenaised

6. Millest sõltub taimekasvatuse kui majandusharu areng?
A) mullastikust
B) tööjõust
C) seemnetest
D) kliimast

7. Missugustes kliimavöötmetes tegeldakse metsandusega kõige rohkem?
A) Ekvatoriaalses kliimavöötmes
B) Lähisekvatoriaalses
C) Parasvöötmes
D) Lähistroopilises

8. Mineraalne maavara, millest sulatatakse metalle....
A) mineraalsool
B) maak
C) metallioksiid
D) muld

9. Mis on tähtis tööstusettevõtte loomisel?
A) teede võrgustik
B) asula olemasolu
C) hoonestiku olemasolu
D) elektriliinide olemasolu

.