Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Olika begrepp i Kemi (copy)

Author: Manjarres Magola
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Crossword hints:
De består av bara ett atomslag, De består av flera olika atomslag, Det kan urskiljas de ämnen man blandar ihop, Det kan inte urkiljas de ämnen som man blandar ihop, lösningar Emulsion Legering Slamning , Sedimentering Dekantering Filtrering Avdunstning, Man låter de fasta partiklarna sjunka till botten, Man häller försiktigt en vätska utan fasta partiklarna, Det beståar av olika metaller som har smälts samman..., En blandning gå igenom en tratt med ett filterpapper, I denna lösning kan man lösa mer av ämnet, I denna lösning går det inte att lösa mer, smak, lukt, färg, löslighet, kristalllform, kokpunkt bl.a., gas vätska och fastämne , Vätskan uppvärms, förångas och kondensera, Blandning är två vätskor som inte kan lösa i varandra,

Crossword words:
Dekantering, Omättad lösning, Legering, Homogen Blandning, kemiska Föreningar, Olika blandningar, Separationsmetoder, Destillering, , Grundämne, Heterogen Blandning, Filtrering, Ämnens egenskaper, Aggregations-former, Mättad lösning, Sedimentering,