Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Olika begrepp i Kemi (copy)

Author: Manjarres Magola
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Crossword hints:
De består av bara ett atomslag, De består av flera olika atomslag, Det kan urskiljas de ämnen man blandar ihop, Det kan inte urkiljas de ämnen som man blandar ihop, lösningar Emulsion Legering Slamning , Sedimentering Dekantering Filtrering Avdunstning, Man låter de fasta partiklarna sjunka till botten, Man häller försiktigt en vätska utan fasta partiklarna, Det beståar av olika metaller som har smälts samman..., En blandning gå igenom en tratt med ett filterpapper, I denna lösning kan man lösa mer av ämnet, I denna lösning går det inte att lösa mer, smak, lukt, färg, löslighet, kristalllform, kokpunkt bl.a., gas vätska och fastämne , Vätskan uppvärms, förångas och kondensera, Blandning är två vätskor som inte kan lösa i varandra,

Crossword words:
Aggregations-former, Emulsion, Omättad lösning, Sedimentering, Olika blandningar, kemiska Föreningar, Filtrering, Grundämne, Heterogen Blandning, Mättad lösning, Dekantering, , Separationsmetoder, Ämnens egenskaper, Legering, Homogen Blandning,
.