Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Loodusvarad.

Author: Ruul Helve
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. Maapõues leiduvaid loodusvarasid nimetatakse......
A) maapõuevarad
B) maavarad
C) loodusvarad
D) kütused

2. Mets , vesi ja taimed on...........
A) taastumatud loodusvarad
B) inimvarad
C) taastuvad loodusvarad
D) metsavarad

3. Nafta, rauamaak, turvas ja kivisüsi on ......
A) taastumatud loodusvarad
B) taastuvad loodusvarad
C) kütused
D) inimvarad

4. Elektrijaamu, kus elektriks muundatakse voolava vee energia, nimetatakse...........
A) soojuselektrijaamadeks
B) bioelektrijaamadeks
C) hüdroelektrijaamadeks
D) tuuleenergiajaamadeks

5. Selleks, et liikuda ühest punktist teise , on vaja ....
A) jõudu
B) karke
C) energiat
D) jalgu

6. Taastuvatest loodusvaradest toodetud energia on ...........
A) vaba energia
B) taastuvenergia
C) päikeseenergia
D) keha energia

7. Kõikide energiate allikaks on........
A) vesi
B) taimed
C) maa
D) Päike

8. Kõige võimsamad elektrijaamad on .............
A) tuulegeneraatorid
B) soojuselektrijaamad
C) tuumaelektrijaamad
D) hüdroelektrijaamad

9. Eestis elab ...................inimest
A) 1,3 miljonit
B) 1, 3 tuhat
C) 1, 3 miljardit
D) 300 000

10. Eesti olulisemaid loodusvarasid on ..........
A) vesi
B) turvas
C) mets
D) kivisüsi

11. Graniit on............
A) settekivim
B) tardkivim
C) moondekivim
D) lubjakivi

12. Paekivi, kruus, liiv ja savi on Eestis tähtsaimad........
A) loodusvarad
B) settekivimid
C) ehitusmaterjalid
D) liivakivid

13. Suuremad põlevkivi leiukohad on ............
A) Kagu - Eestis
B) Lääne - Eestis
C) Kesk - Eestis
D) Ida - Virumaal

14. Maapealsed kaevandused on...
A) barjäärideks
B) karjäärideks
C) maakaevandusteks
D) maavaradeks

.