Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

wiskunde

Author: Janssens Maarten
Description: Verbind de juiste uitleg met de juiste benaming.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. equivalentie
1. gesleten interval
2. surjectie
3. elementen
4. antiereflexief
5. relatie
6. aselect
7. symmetrisch
8.
9. injecitie
10. variabele
11. antisymmetrisch
12. C.A.F v. het laatste waarnemingsgetal
13. relatieve frequentie
14. reflexief
15. strikte orde

Answers:
0. eigenschap dat men meet
1. antiereflexief, antisymmetrisch en transitief
2. Vezamelnaam voor de abjecten die worden onderzocht
3. nergens dubbele pijlen
4. aantal keren dat het waarnemingsgetal voorkomt
5. voor elk element is A is er een element in B
6. afbeelding waarbij elk element in B een A heeft
7. overal dubbele pijlen
8. reflexief, symmetrisch en transitief
9. [a,b]
10. nergens lussen
11. Het totale aantal waarneminggetallen
12. overal lussen
13. lukraak
14. ieder element hoogstens één beeldwaarde
15. abslolute frequentie gedeeld door de totale observatie
.