Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

wiskunde

Author: Janssens Maarten
Description: Verbind de juiste uitleg met de juiste benaming.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. gesleten interval
1. surjectie
2. antisymmetrisch
3.
4. antiereflexief
5. C.A.F v. het laatste waarnemingsgetal
6. equivalentie
7. strikte orde
8. relatieve frequentie
9. relatie
10. aselect
11. reflexief
12. injecitie
13. symmetrisch
14. variabele
15. elementen

Answers:
0. nergens dubbele pijlen
1. abslolute frequentie gedeeld door de totale observatie
2. aantal keren dat het waarnemingsgetal voorkomt
3. voor elk element is A is er een element in B
4. afbeelding waarbij elk element in B een A heeft
5. antiereflexief, antisymmetrisch en transitief
6. [a,b]
7. lukraak
8. nergens lussen
9. eigenschap dat men meet
10. Het totale aantal waarneminggetallen
11. Vezamelnaam voor de abjecten die worden onderzocht
12. ieder element hoogstens één beeldwaarde
13. overal lussen
14. reflexief, symmetrisch en transitief
15. overal dubbele pijlen
.