Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

wiskunde

Author: Janssens Maarten
Description: Verbind de juiste uitleg met de juiste benaming.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. aselect
1. equivalentie
2. elementen
3. relatie
4. surjectie
5. relatieve frequentie
6. C.A.F v. het laatste waarnemingsgetal
7.
8. strikte orde
9. antiereflexief
10. injecitie
11. antisymmetrisch
12. reflexief
13. variabele
14. symmetrisch
15. gesleten interval

Answers:
0. nergens dubbele pijlen
1. reflexief, symmetrisch en transitief
2. eigenschap dat men meet
3. overal lussen
4. voor elk element is A is er een element in B
5. ieder element hoogstens één beeldwaarde
6. lukraak
7. antiereflexief, antisymmetrisch en transitief
8. afbeelding waarbij elk element in B een A heeft
9. [a,b]
10. Het totale aantal waarneminggetallen
11. abslolute frequentie gedeeld door de totale observatie
12. nergens lussen
13. aantal keren dat het waarnemingsgetal voorkomt
14. overal dubbele pijlen
15. Vezamelnaam voor de abjecten die worden onderzocht
.