Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

wiskunde

Author: Janssens Maarten
Description: Verbind de juiste uitleg met de juiste benaming.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. injecitie
1. gesleten interval
2. aselect
3.
4. surjectie
5. C.A.F v. het laatste waarnemingsgetal
6. equivalentie
7. symmetrisch
8. relatieve frequentie
9. variabele
10. antiereflexief
11. relatie
12. strikte orde
13. reflexief
14. antisymmetrisch
15. elementen

Answers:
0. voor elk element is A is er een element in B
1. Het totale aantal waarneminggetallen
2. reflexief, symmetrisch en transitief
3. overal dubbele pijlen
4. nergens dubbele pijlen
5. lukraak
6. eigenschap dat men meet
7. antiereflexief, antisymmetrisch en transitief
8. nergens lussen
9. [a,b]
10. ieder element hoogstens één beeldwaarde
11. afbeelding waarbij elk element in B een A heeft
12. Vezamelnaam voor de abjecten die worden onderzocht
13. abslolute frequentie gedeeld door de totale observatie
14. aantal keren dat het waarnemingsgetal voorkomt
15. overal lussen
.