Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

wiskunde

Author: Janssens Maarten
Description: Verbind de juiste uitleg met de juiste benaming.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. antiereflexief
1. C.A.F v. het laatste waarnemingsgetal
2. antisymmetrisch
3.
4. gesleten interval
5. relatieve frequentie
6. strikte orde
7. equivalentie
8. surjectie
9. elementen
10. variabele
11. relatie
12. reflexief
13. aselect
14. injecitie
15. symmetrisch

Answers:
0. eigenschap dat men meet
1. aantal keren dat het waarnemingsgetal voorkomt
2. antiereflexief, antisymmetrisch en transitief
3. overal dubbele pijlen
4. nergens dubbele pijlen
5. ieder element hoogstens één beeldwaarde
6. Vezamelnaam voor de abjecten die worden onderzocht
7. voor elk element is A is er een element in B
8. overal lussen
9. lukraak
10. [a,b]
11. nergens lussen
12. afbeelding waarbij elk element in B een A heeft
13. abslolute frequentie gedeeld door de totale observatie
14. reflexief, symmetrisch en transitief
15. Het totale aantal waarneminggetallen
.