Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

wiskunde

Author: Janssens Maarten
Description: Verbind de juiste uitleg met de juiste benaming.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0.
1. gesleten interval
2. reflexief
3. injecitie
4. antiereflexief
5. antisymmetrisch
6. aselect
7. strikte orde
8. equivalentie
9. symmetrisch
10. C.A.F v. het laatste waarnemingsgetal
11. surjectie
12. elementen
13. variabele
14. relatieve frequentie
15. relatie

Answers:
0. lukraak
1. voor elk element is A is er een element in B
2. antiereflexief, antisymmetrisch en transitief
3. eigenschap dat men meet
4. overal lussen
5. reflexief, symmetrisch en transitief
6. Vezamelnaam voor de abjecten die worden onderzocht
7. [a,b]
8. Het totale aantal waarneminggetallen
9. nergens dubbele pijlen
10. ieder element hoogstens één beeldwaarde
11. abslolute frequentie gedeeld door de totale observatie
12. afbeelding waarbij elk element in B een A heeft
13. aantal keren dat het waarnemingsgetal voorkomt
14. nergens lussen
15. overal dubbele pijlen
.