Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

wiskunde

Author: Janssens Maarten
Description: Verbind de juiste uitleg met de juiste benaming.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. reflexief
1. injecitie
2.
3. relatieve frequentie
4. variabele
5. elementen
6. antisymmetrisch
7. equivalentie
8. C.A.F v. het laatste waarnemingsgetal
9. aselect
10. gesleten interval
11. symmetrisch
12. relatie
13. strikte orde
14. surjectie
15. antiereflexief

Answers:
0. Het totale aantal waarneminggetallen
1. reflexief, symmetrisch en transitief
2. eigenschap dat men meet
3. nergens lussen
4. ieder element hoogstens één beeldwaarde
5. Vezamelnaam voor de abjecten die worden onderzocht
6. voor elk element is A is er een element in B
7. abslolute frequentie gedeeld door de totale observatie
8. lukraak
9. aantal keren dat het waarnemingsgetal voorkomt
10. nergens dubbele pijlen
11. [a,b]
12. overal dubbele pijlen
13. overal lussen
14. antiereflexief, antisymmetrisch en transitief
15. afbeelding waarbij elk element in B een A heeft
.