Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

wiskunde

Author: Janssens Maarten
Description: Verbind de juiste uitleg met de juiste benaming.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. elementen
1. C.A.F v. het laatste waarnemingsgetal
2. equivalentie
3. aselect
4. strikte orde
5.
6. antisymmetrisch
7. symmetrisch
8. relatie
9. variabele
10. reflexief
11. surjectie
12. antiereflexief
13. gesleten interval
14. relatieve frequentie
15. injecitie

Answers:
0. Het totale aantal waarneminggetallen
1. aantal keren dat het waarnemingsgetal voorkomt
2. overal lussen
3. Vezamelnaam voor de abjecten die worden onderzocht
4. [a,b]
5. voor elk element is A is er een element in B
6. overal dubbele pijlen
7. afbeelding waarbij elk element in B een A heeft
8. ieder element hoogstens één beeldwaarde
9. reflexief, symmetrisch en transitief
10. lukraak
11. abslolute frequentie gedeeld door de totale observatie
12. nergens dubbele pijlen
13. antiereflexief, antisymmetrisch en transitief
14. nergens lussen
15. eigenschap dat men meet
.