Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Mõisted 2

Author: Lahtmets Inge
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. MOLL
1. LARGO
2. CRESCENDO
3. DIMINUENDO
4. MEZZOFORTE
5. FORTISSIMO
6. ALLEGRO
7. BLUUS
8. HELILAAD
9. ALLEGRETTO
10. MODERATO
11. FORTE
12. INSTRUMEN- TAALMUUSIKA
13. MEZZOPIANO
14. HELISTIK
15. DIATOONILINE HELIRIDA

Answers:
0. valjult
1. parajalt, mõõdukalt
2. poolvaljult
3. muusika, mis on loodud pillidel esitamiseks
4. antud ajastule või kultuurile omane helikõrguste süsteem
5. kindla algusnoodiga helilaad
6. helistiku 7 põhiheli ilma kõrgenduste ja madaldustete
7. vaibudes
8. väga valjusti
9. rahulikult, jalutades
10. kurvakõlaline helilaad R-R´
11. laialt, väga aeglaselt
12. liikuvalt, kergelt
13. poolvaikselt
14. kiirenedes
15. rahulikult