Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Mõisted 2

Author: Lahtmets Inge
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. BALLAAD
1. HELISTIK
2. MEZZOFORTE
3. DIATOONILINE HELIRIDA
4. MODERATO
5. ALLEGRETTO
6. MEZZOPIANO
7. ADAGIO
8. DUUR
9. MOLL
10. LARGO
11. KROMAATILINE HELIRIDA
12. ALLEGRO
13. CRESCENDO
14. HELILAAD
15. ACCELERANDO

Answers:
0. antud ajastule või kultuurile omane helikõrguste süsteem
1. rõõmsakõlaline helilaad J-J´
2. helistiku 7 põhiheli ilma kõrgenduste ja madaldustete
3. poolvaikselt
4. liikuvalt, kergelt
5. pooltoonide kaupa kulgev helirida
6. kurvakõlaline helilaad R-R´
7. väga valjusti
8. poolvaljult
9. parajalt, mõõdukalt
10. muusika, mis on loodud pillidel esitamiseks
11. rahulikult, jalutades
12. rahulikult
13. valjult
14. laialt, väga aeglaselt
15. valjenedes
.