Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Mõisted 2

Author: Lahtmets Inge
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. DUUR
1. ACCELERANDO
2. FORTISSIMO
3. ALLEGRETTO
4. ANDANTE
5. DIMINUENDO
6. HELISTIK
7. FORTE
8. MODERATO
9. ALLEGRO
10. ADAGIO
11. MEZZOFORTE
12. INSTRUMEN- TAALMUUSIKA
13. KROMAATILINE HELIRIDA
14. HELILAAD
15. DIATOONILINE HELIRIDA

Answers:
0. jutustav laul
1. valjult
2. rõõmsakõlaline helilaad J-J´
3. kurvakõlaline helilaad R-R´
4. poolvaikselt
5. väga valjusti
6. liikuvalt, kergelt
7. valjenedes
8. antud ajastule või kultuurile omane helikõrguste süsteem
9. vaibudes
10. laialt, väga aeglaselt
11. afroameerika soololaul
12. helistiku 7 põhiheli ilma kõrgenduste ja madaldustete
13. poolvaljult
14. kiiresti, rõõmsalt
15. rahulikult
.