Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Mõisted 2

Author: Lahtmets Inge
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. BLUUS
1. KROMAATILINE HELIRIDA
2. DIMINUENDO
3. MODERATO
4. CRESCENDO
5. ACCELERANDO
6. MEZZOPIANO
7. DIATOONILINE HELIRIDA
8. FORTE
9. ALLEGRETTO
10. HELISTIK
11. MOLL
12. MEZZOFORTE
13. INSTRUMEN- TAALMUUSIKA
14. FORTISSIMO
15. LARGO

Answers:
0. rahulikult
1. väga valjusti
2. rahulikult, jalutades
3. vaibudes
4. laialt, väga aeglaselt
5. helistiku 7 põhiheli ilma kõrgenduste ja madaldustete
6. jutustav laul
7. kurvakõlaline helilaad R-R´
8. rõõmsakõlaline helilaad J-J´
9. muusika, mis on loodud pillidel esitamiseks
10. parajalt, mõõdukalt
11. kiirenedes
12. afroameerika soololaul
13. kiiresti, rõõmsalt
14. poolvaikselt
15. liikuvalt, kergelt
.