Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Mõisted 2

Author: Lahtmets Inge
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. ANDANTE
1. FORTE
2. ALLEGRO
3. LARGO
4. BALLAAD
5. INSTRUMEN- TAALMUUSIKA
6. HELILAAD
7. KROMAATILINE HELIRIDA
8. ACCELERANDO
9. DIATOONILINE HELIRIDA
10. MOLL
11. FORTISSIMO
12. MODERATO
13. BLUUS
14. MEZZOFORTE
15. HELISTIK

Answers:
0. laialt, väga aeglaselt
1. helistiku 7 põhiheli ilma kõrgenduste ja madaldustete
2. rõõmsakõlaline helilaad J-J´
3. väga valjusti
4. kiiresti, rõõmsalt
5. pooltoonide kaupa kulgev helirida
6. rahulikult, jalutades
7. kiirenedes
8. kindla algusnoodiga helilaad
9. liikuvalt, kergelt
10. poolvaikselt
11. valjenedes
12. rahulikult
13. parajalt, mõõdukalt
14. antud ajastule või kultuurile omane helikõrguste süsteem
15. jutustav laul
.