Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Mõisted 2

Author: Lahtmets Inge
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. HELILAAD
1. ACCELERANDO
2. CRESCENDO
3. ALLEGRETTO
4. MODERATO
5. ADAGIO
6. DUUR
7. LARGO
8. DIMINUENDO
9. DIATOONILINE HELIRIDA
10. INSTRUMEN- TAALMUUSIKA
11. MOLL
12. BLUUS
13. MEZZOPIANO
14. KROMAATILINE HELIRIDA
15. FORTISSIMO

Answers:
0. muusika, mis on loodud pillidel esitamiseks
1. kurvakõlaline helilaad R-R´
2. liikuvalt, kergelt
3. afroameerika soololaul
4. rahulikult, jalutades
5. poolvaikselt
6. kiiresti, rõõmsalt
7. kiirenedes
8. väga valjusti
9. pooltoonide kaupa kulgev helirida
10. vaibudes
11. rõõmsakõlaline helilaad J-J´
12. helistiku 7 põhiheli ilma kõrgenduste ja madaldustete
13. kindla algusnoodiga helilaad
14. parajalt, mõõdukalt
15. rahulikult
.