Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Mõisted 2

Author: Lahtmets Inge
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. INSTRUMEN- TAALMUUSIKA
1. ADAGIO
2. DIATOONILINE HELIRIDA
3. LARGO
4. MEZZOPIANO
5. BLUUS
6. MEZZOFORTE
7. DIMINUENDO
8. ALLEGRO
9. ALLEGRETTO
10. MODERATO
11. CRESCENDO
12. MOLL
13. ACCELERANDO
14. HELISTIK
15. HELILAAD

Answers:
0. poolvaikselt
1. jutustav laul
2. kiiresti, rõõmsalt
3. muusika, mis on loodud pillidel esitamiseks
4. rõõmsakõlaline helilaad J-J´
5. valjult
6. valjenedes
7. kiirenedes
8. rahulikult, jalutades
9. pooltoonide kaupa kulgev helirida
10. vaibudes
11. antud ajastule või kultuurile omane helikõrguste süsteem
12. kindla algusnoodiga helilaad
13. väga valjusti
14. afroameerika soololaul
15. rahulikult
.