Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Mõisted 2

Author: Lahtmets Inge
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. MODERATO
1. ALLEGRO
2. MEZZOPIANO
3. DUUR
4. LARGO
5. INSTRUMEN- TAALMUUSIKA
6. ALLEGRETTO
7. FORTE
8. BALLAAD
9. ANDANTE
10. HELISTIK
11. MOLL
12. KROMAATILINE HELIRIDA
13. CRESCENDO
14. ADAGIO
15. FORTISSIMO

Answers:
0. helistiku 7 põhiheli ilma kõrgenduste ja madaldustete
1. afroameerika soololaul
2. liikuvalt, kergelt
3. kindla algusnoodiga helilaad
4. antud ajastule või kultuurile omane helikõrguste süsteem
5. rõõmsakõlaline helilaad J-J´
6. rahulikult
7. poolvaljult
8. kurvakõlaline helilaad R-R´
9. parajalt, mõõdukalt
10. väga valjusti
11. muusika, mis on loodud pillidel esitamiseks
12. kiiresti, rõõmsalt
13. vaibudes
14. poolvaikselt
15. rahulikult, jalutades
.