Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Mõisted 2

Author: Lahtmets Inge
Description:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. FORTISSIMO
1. ADAGIO
2. BALLAAD
3. MEZZOPIANO
4. ALLEGRO
5. MOLL
6. FORTE
7. HELILAAD
8. KROMAATILINE HELIRIDA
9. DIATOONILINE HELIRIDA
10. LARGO
11. DUUR
12. ANDANTE
13. MODERATO
14. MEZZOFORTE
15. CRESCENDO

Answers:
0. rahulikult, jalutades
1. parajalt, mõõdukalt
2. pooltoonide kaupa kulgev helirida
3. kiirenedes
4. laialt, väga aeglaselt
5. antud ajastule või kultuurile omane helikõrguste süsteem
6. muusika, mis on loodud pillidel esitamiseks
7. valjult
8. helistiku 7 põhiheli ilma kõrgenduste ja madaldustete
9. kurvakõlaline helilaad R-R´
10. väga valjusti
11. kiiresti, rõõmsalt
12. afroameerika soololaul
13. vaibudes
14. rõõmsakõlaline helilaad J-J´
15. poolvaljult