Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Mõisted

Author: Lahtmets Inge
Description: Siin on Sul võimalus õppida või korrata 17erinevat muusikalist mõistet!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. RÜTM
1. BEKARR
2. TEEMA
3. DIEES
4. FUUGA
5. BEMOLL
6. SÜMFOONIA
7. AKORD
8. INTERVALL
9. TEMPO
10. TÄMBER
11. BALLETT
12. DÜNAAMIKA
13. SÜNKOOP
14. HELILAAD
15. A CAPPELLA

Answers:
0. heliteose esita- mise kiirus
1. märk, mis tühistab dieeside ja bemollide mõju
2. rütmivorm, kus rõhk langeb takti rõhutule osale
3. märk, mis madaldab nooti pool tooni
4. muusikainstru-mendi või hääle iseloomulik kõlavärving
5. helide kooskõla; õpetus akordi- dest, nende su- hetest ja ühend.
6. helivältuste korrastatud järgnemine
7. mitmeosaline teos sümfooniaorkest-rile
8. muusikaline mõte, millel helitöö või selle osa põhineb
9. märk, mis kõrgendab nooti pool tooni
10. helitugevus ja selle muutmine muusikateoses
11. laulu esitamine instrumentaal-saateta
12. lavateos, mille sisu jutustatakse tantsu ja muusika abil
13. helikõrguste süsteem
14. polüfooniline heli-teos, mis põhineb ühel teemal
15. 2 muusikalise heli (astme) vaheline kaugus
.