Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Mõisted

Author: Lahtmets Inge
Description: Siin on Sul võimalus õppida või korrata 17erinevat muusikalist mõistet!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. HELILAAD
1. TÄMBER
2. SÜMFOONIA
3. BALLETT
4. INTERVALL
5. BEKARR
6. RÜTM
7. TEEMA
8. AKORD
9. BEMOLL
10. A CAPPELLA
11. HARMOONIA
12. TEMPO
13. DÜNAAMIKA
14. FUUGA
15. SÜNKOOP

Answers:
0. märk, mis kõrgendab nooti pool tooni
1. kolme või enama heli kooskõla
2. muusikaline mõte, millel helitöö või selle osa põhineb
3. mitmeosaline teos sümfooniaorkest-rile
4. polüfooniline heli-teos, mis põhineb ühel teemal
5. rütmivorm, kus rõhk langeb takti rõhutule osale
6. laulu esitamine instrumentaal-saateta
7. märk, mis tühistab dieeside ja bemollide mõju
8. märk, mis madaldab nooti pool tooni
9. helide kooskõla; õpetus akordi- dest, nende su- hetest ja ühend.
10. heliteose esita- mise kiirus
11. helikõrguste süsteem
12. lavateos, mille sisu jutustatakse tantsu ja muusika abil
13. 2 muusikalise heli (astme) vaheline kaugus
14. muusikainstru-mendi või hääle iseloomulik kõlavärving
15. helitugevus ja selle muutmine muusikateoses