Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Mõisted

Author: Lahtmets Inge
Description: Siin on Sul võimalus õppida või korrata 17erinevat muusikalist mõistet!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. DIEES
1. HARMOONIA
2. SÜNKOOP
3. A CAPPELLA
4. BEKARR
5. BALLETT
6. FUUGA
7. TEMPO
8. SÜMFOONIA
9. DÜNAAMIKA
10. HELILAAD
11. INTERVALL
12. TÄMBER
13. BEMOLL
14. RÜTM
15. TEEMA

Answers:
0. lavateos, mille sisu jutustatakse tantsu ja muusika abil
1. muusikaline mõte, millel helitöö või selle osa põhineb
2. muusikainstru-mendi või hääle iseloomulik kõlavärving
3. rütmivorm, kus rõhk langeb takti rõhutule osale
4. mitmeosaline teos sümfooniaorkest-rile
5. helikõrguste süsteem
6. helivältuste korrastatud järgnemine
7. laulu esitamine instrumentaal-saateta
8. helitugevus ja selle muutmine muusikateoses
9. helide kooskõla; õpetus akordi- dest, nende su- hetest ja ühend.
10. 2 muusikalise heli (astme) vaheline kaugus
11. märk, mis kõrgendab nooti pool tooni
12. märk, mis madaldab nooti pool tooni
13. heliteose esita- mise kiirus
14. märk, mis tühistab dieeside ja bemollide mõju
15. polüfooniline heli-teos, mis põhineb ühel teemal
.