Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Mõisted

Author: Lahtmets Inge
Description: Siin on Sul võimalus õppida või korrata 17erinevat muusikalist mõistet!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. BEKARR
1. SÜMFOONIA
2. DIEES
3. INTERVALL
4. HARMOONIA
5. DÜNAAMIKA
6. HELILAAD
7. RÜTM
8. TEEMA
9. TEMPO
10. FUUGA
11. BEMOLL
12. TÄMBER
13. BALLETT
14. A CAPPELLA
15. SÜNKOOP

Answers:
0. rütmivorm, kus rõhk langeb takti rõhutule osale
1. märk, mis madaldab nooti pool tooni
2. kolme või enama heli kooskõla
3. helikõrguste süsteem
4. polüfooniline heli-teos, mis põhineb ühel teemal
5. lavateos, mille sisu jutustatakse tantsu ja muusika abil
6. muusikainstru-mendi või hääle iseloomulik kõlavärving
7. helivältuste korrastatud järgnemine
8. märk, mis tühistab dieeside ja bemollide mõju
9. mitmeosaline teos sümfooniaorkest-rile
10. märk, mis kõrgendab nooti pool tooni
11. heliteose esita- mise kiirus
12. helitugevus ja selle muutmine muusikateoses
13. laulu esitamine instrumentaal-saateta
14. muusikaline mõte, millel helitöö või selle osa põhineb
15. helide kooskõla; õpetus akordi- dest, nende su- hetest ja ühend.
.