Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Mõisted

Author: Lahtmets Inge
Description: Siin on Sul võimalus õppida või korrata 17erinevat muusikalist mõistet!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. DÜNAAMIKA
1. A CAPPELLA
2. SÜNKOOP
3. BALLETT
4. BEMOLL
5. HARMOONIA
6. HELILAAD
7. TEMPO
8. INTERVALL
9. FUUGA
10. DIEES
11. RÜTM
12. BEKARR
13. TÄMBER
14. AKORD
15. TEEMA

Answers:
0. mitmeosaline teos sümfooniaorkest-rile
1. helide kooskõla; õpetus akordi- dest, nende su- hetest ja ühend.
2. 2 muusikalise heli (astme) vaheline kaugus
3. helikõrguste süsteem
4. helivältuste korrastatud järgnemine
5. märk, mis madaldab nooti pool tooni
6. heliteose esita- mise kiirus
7. rütmivorm, kus rõhk langeb takti rõhutule osale
8. märk, mis tühistab dieeside ja bemollide mõju
9. muusikainstru-mendi või hääle iseloomulik kõlavärving
10. helitugevus ja selle muutmine muusikateoses
11. laulu esitamine instrumentaal-saateta
12. märk, mis kõrgendab nooti pool tooni
13. muusikaline mõte, millel helitöö või selle osa põhineb
14. polüfooniline heli-teos, mis põhineb ühel teemal
15. kolme või enama heli kooskõla
.