Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Mõisted

Author: Lahtmets Inge
Description: Siin on Sul võimalus õppida või korrata 17erinevat muusikalist mõistet!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. BEMOLL
1. FUUGA
2. DÜNAAMIKA
3. SÜMFOONIA
4. HELILAAD
5. A CAPPELLA
6. TEMPO
7. DIEES
8. RÜTM
9. SÜNKOOP
10. TÄMBER
11. INTERVALL
12. HARMOONIA
13. BALLETT
14. BEKARR
15. AKORD

Answers:
0. polüfooniline heli-teos, mis põhineb ühel teemal
1. helide kooskõla; õpetus akordi- dest, nende su- hetest ja ühend.
2. helivältuste korrastatud järgnemine
3. rütmivorm, kus rõhk langeb takti rõhutule osale
4. mitmeosaline teos sümfooniaorkest-rile
5. helikõrguste süsteem
6. heliteose esita- mise kiirus
7. märk, mis kõrgendab nooti pool tooni
8. märk, mis madaldab nooti pool tooni
9. laulu esitamine instrumentaal-saateta
10. kolme või enama heli kooskõla
11. märk, mis tühistab dieeside ja bemollide mõju
12. helitugevus ja selle muutmine muusikateoses
13. muusikainstru-mendi või hääle iseloomulik kõlavärving
14. lavateos, mille sisu jutustatakse tantsu ja muusika abil
15. 2 muusikalise heli (astme) vaheline kaugus
.