Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Mõisted

Author: Lahtmets Inge
Description: Siin on Sul võimalus õppida või korrata 17erinevat muusikalist mõistet!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. HARMOONIA
1. TEEMA
2. SÜMFOONIA
3. DIEES
4. A CAPPELLA
5. INTERVALL
6. HELILAAD
7. DÜNAAMIKA
8. AKORD
9. FUUGA
10. BALLETT
11. SÜNKOOP
12. RÜTM
13. TEMPO
14. BEKARR
15. TÄMBER

Answers:
0. muusikainstru-mendi või hääle iseloomulik kõlavärving
1. rütmivorm, kus rõhk langeb takti rõhutule osale
2. laulu esitamine instrumentaal-saateta
3. helide kooskõla; õpetus akordi- dest, nende su- hetest ja ühend.
4. kolme või enama heli kooskõla
5. helikõrguste süsteem
6. märk, mis madaldab nooti pool tooni
7. helitugevus ja selle muutmine muusikateoses
8. 2 muusikalise heli (astme) vaheline kaugus
9. polüfooniline heli-teos, mis põhineb ühel teemal
10. mitmeosaline teos sümfooniaorkest-rile
11. märk, mis tühistab dieeside ja bemollide mõju
12. helivältuste korrastatud järgnemine
13. märk, mis kõrgendab nooti pool tooni
14. lavateos, mille sisu jutustatakse tantsu ja muusika abil
15. heliteose esita- mise kiirus
.