Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Mõisted

Author: Lahtmets Inge
Description: Siin on Sul võimalus õppida või korrata 17erinevat muusikalist mõistet!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. AKORD
1. DÜNAAMIKA
2. A CAPPELLA
3. HARMOONIA
4. SÜMFOONIA
5. TÄMBER
6. BEMOLL
7. FUUGA
8. SÜNKOOP
9. TEMPO
10. TEEMA
11. DIEES
12. RÜTM
13. INTERVALL
14. BEKARR
15. BALLETT

Answers:
0. märk, mis tühistab dieeside ja bemollide mõju
1. helide kooskõla; õpetus akordi- dest, nende su- hetest ja ühend.
2. laulu esitamine instrumentaal-saateta
3. helitugevus ja selle muutmine muusikateoses
4. heliteose esita- mise kiirus
5. muusikaline mõte, millel helitöö või selle osa põhineb
6. lavateos, mille sisu jutustatakse tantsu ja muusika abil
7. märk, mis madaldab nooti pool tooni
8. mitmeosaline teos sümfooniaorkest-rile
9. muusikainstru-mendi või hääle iseloomulik kõlavärving
10. polüfooniline heli-teos, mis põhineb ühel teemal
11. 2 muusikalise heli (astme) vaheline kaugus
12. helikõrguste süsteem
13. märk, mis kõrgendab nooti pool tooni
14. rütmivorm, kus rõhk langeb takti rõhutule osale
15. kolme või enama heli kooskõla
.