Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Mõisted

Author: Lahtmets Inge
Description: Siin on Sul võimalus õppida või korrata 17erinevat muusikalist mõistet!
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. TEMPO
1. BEKARR
2. DÜNAAMIKA
3. SÜNKOOP
4. HELILAAD
5. BEMOLL
6. SÜMFOONIA
7. A CAPPELLA
8. AKORD
9. TÄMBER
10. DIEES
11. FUUGA
12. RÜTM
13. HARMOONIA
14. TEEMA
15. INTERVALL

Answers:
0. helide kooskõla; õpetus akordi- dest, nende su- hetest ja ühend.
1. rütmivorm, kus rõhk langeb takti rõhutule osale
2. märk, mis tühistab dieeside ja bemollide mõju
3. 2 muusikalise heli (astme) vaheline kaugus
4. kolme või enama heli kooskõla
5. heliteose esita- mise kiirus
6. mitmeosaline teos sümfooniaorkest-rile
7. helikõrguste süsteem
8. polüfooniline heli-teos, mis põhineb ühel teemal
9. muusikainstru-mendi või hääle iseloomulik kõlavärving
10. helitugevus ja selle muutmine muusikateoses
11. muusikaline mõte, millel helitöö või selle osa põhineb
12. helivältuste korrastatud järgnemine
13. lavateos, mille sisu jutustatakse tantsu ja muusika abil
14. laulu esitamine instrumentaal-saateta
15. märk, mis madaldab nooti pool tooni