Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Lünktekst %22Väike Prints%22

Author: Hänni Karin
Description: Lünktekst muinasjutu %22Väike Prints%22 kohta. Täida lüngad kasutades nimisõnu õiges käändes vastavalt lause ülesehitusele.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. See kujutas #, kes parajasti mingit metslooma alla neelas.
A) ,boamadu,

2. Raamatus oli öeldud: %22Boamaod neelavad oma # tervelt alla, ilma et nad seda näriksid.
A) ,saagi,

3. Siis ei jõua nad enam liigutadagi ja magavad kuus kuud, niikaua kui nad oma # seedivad.%22
A) ,toitu,

4. Siis mõtlesin ma palju # üle järele ja ka minul õnnestus teha värvipliiatsiga oma esimene joonistus.
A) ,dzungliseikluste,

5. Näitasin oma meistriteost suurtele inimestele ja küsisin, kas minu # ajab neile hirmu peale.
A) ,joonistus,

6. Nemad aga vastasid mulle: %22Mispärast peaks # hirmu peale ajama?%22
A) ,kübar,

7. Minu joonistus ei kujutanud # .
A) ,kübarat,

8. See kujutas boamadu, kes # seedib. Siis ma joonistasin boamao sisemuse, et suured inimesed aru saaksid.
A) ,elevanti,

9. Neile on ju alati # tarvis.
A) ,seletusi,
.