Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Salawikain

Author: Bautista Maria Martina
Description: Piliin ang wastong salawikain sa mga sumusunod na sitwasyon:
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. Ang suwerte sa buhay ay huwag asahang makakamtan kung hindi talagang nakalaan para sa iyo .
A) Kung ano ang puno , siya ring bunga
B) May Tainga ang lupa , may pakpak ang balita
C) Nasa tao ang gawa nasa Diyos ang awa
D) Kung hindi ukol , di bubukol

2. Kung minsan ay kung sino pa ang nangangatwiran ay siya pala ang mali at kung sino pa ang nagkakaila ay siya pala ang may gawa o may sala .
A) Kung sino ang pumutak , siya ang nanganak,
B) Kung hindi ukol , di bubukol
C) May tainga ang lupa, may pakpak ang balita .
D) Pag makitid ang kumot magtiis kang mamaluktot

3. Matutong magtipid upang sa oras ng pangangailangan ay may perang makukuha sa sariling ipon upang hindi na umasa sa tulong ng ibang tao .
A) Kung sino ang pumutak , siya ang nanganak,
B) Ang taong nagigipit sa patalim kumakapit
C) Kung ano ang itinanim , siya ring aanihin.
D) Kung may isinuksok, may madudukot .

4. Hindi sapat na tayo ay humingi ng awa sa Diyos , kailangan din nating magsikap at gumawa upang matamo natin ang minimithing biyaya.
A) Kapag may isinuksok , may madudukot
B) Nasa tao ang gawa , nasa Diyos ang awa
C) Pagkahabahaba man ng prusisyon , sa simbahan din ang tuloy
D) Kung ano ang itinanim , siya ring aanihin.

.