Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Rebyu Para sa Ikatlong Katlong Taong Pagsusulit

Author: Sy Mark Anthony
Description: Basahing mabuti ang sumusunod na tanong. Piliin ang sagot na tutugon sa bawat katanungan. Maaari mong ulit-ulitin ang pagsagot kung nais na mahasa ang kakayahan sa lahat ng paksa para sa Ikatlong Katlong Taon. Kung mali ang napiling sagot, bigyang oras na basahin ang eksplenasyon upang malaman ang mga dahilan sa tamang sagot.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. Alin sa mga pang-uring pamilang na nasa ibaba ang tumutukoy sa paglalarawan ng isang grupo o pangkat ng pangngalan?
A) Palansak
B) Pamahagi
C) Panunuran
D) Patakaran

2. Piliin sa ibaba ang pangungusap na may wastong gamit ng pang-uring panlarawan.
A) Ang bata ay magaling sumayaw.
B) Magandang pakinggan ang awit ng mga bata.
C) Limang tao ang nakasakay sa tren.
D) Nakasabit sa mga puno ang makukulay na banderitas.

3. Ang salitang mabilis ay maaaring gamitin bilang pang-uri. Aling salita sa ibaba ang maaaring ilarawan ng salitang ito?
A) bahay
B) lumakad
C) kabayo
D) sumulat

4. Aling pares ng pang-uring panlarawan ang magkasingkahulugan?
A) masaya-malungkot
B) makislap-makinang
C) marami-kaunti
D) madulas-malagkit

5. Aling pangungusap sa ibaba ang gumamit ng salitang MALINAW bilang pang-uri?
A) Ang guro ay malinaw magturo ng aralin.
B) Ang nanalo ay ang batang malinaw kumanta.
C) Si Lisa ay tumingin sa malinaw na salamin.
D) Malinaw magpaliwanag ng direksyon ang pulis.

6. Ano ang katumbas na bilang ng pang-uring pamilang na isang dosena?
A) dalawampu
B) dalawang daan
C) labindalawa
D) dalawampu%27t apat

7. Ito ay binubuo ng pang-abay at ng pandiwang inilalarawan nito.
A) Pariralang pandiwa
B) Pariralang pang-uri
C) Pariralang pang-abay
D) Pariralang pangngalan

8. Ano ang ginagawa ng pang-abay sa isang pangungusap?
A) Pinapatingkad nito ang kahulugan o paglalarawan sa pandiwa.
B) Pinapahaba nito ang pangungusap na binasa o isinulat.
C) Pinapaganda nito ang tunog o bigkas ng mga salita.
D) Pinaparami nito ang mga salita sa isang pangungusap.

9. Aling pangungusap ang gumamit ng pang-abay na panlunan?
A) Bibili ako ng bagong bisikleta sa kamakalawa.
B) Malamig ang simoy ng hangin sa Tagaytay.
C) Magsisimba kami ng aking pamilya sa Linggo.
D) Sa Abril na ang ating pinakahihintay na bakasyon.

10. Ilan ang pang-abay na ginamit sa pangungusap? Ang mga mag-aaral ay masayang nagtakbuhan sa parang upang manghuli ng makukulay na paruparo.
A) isa
B) dalawa
C) tatlo
D) apat

11. Ilan ang pang-abay na panlunan sa pangungusap? Ang mga kabataan dito ay masusing nag-aaral upang magkaroon ng magandang kinabukasan.
A) isa
B) dalawa
C) tatlo
D) wala

12. Punan ang patlang ng angkop na pang-abay na pamanahon. Ang magpipinsan ay lumuwas sa Maynila _______ upang sumali sa selebrasyon ng Pista ng Itim na Nazareno.
A) noong Nobyembre
B) noong Disyembre
C) noong Enero
D) noong Pebrero

13. Aling pangungusap ang mayroong pang-abay na pamaraan?
A) Ang maayos na kapaligiran ay tanda ng pagiging responsable.
B) Ang maayos na pagbati ay tinuturo sa paaralan.
C) Ang maayos na pag-awit ng mga bata ay nakakaaliw.
D) wala sa nabanggit

14. Ilan ang pang-abay na ginamit sa pangungusap? Ang kanyang tiyuhin ay nagpunta doon upang magpagamot sa mahusay na manggagamot na nakatira sa baryo.
A) isa
B) dalawa
C) tatlo
D) apat

15. Paano bibigkasin ang tamang diin ng salitang PUNO na nangangahulugang halaman na nagbibigay ng bunga o lilim?
A) malumay
B) mabilis
C) malumi
D) maragsa

16. Ano ang kahulugan ng salitang TUBO sa pangungusap. Nasira ang tubo sa kalye kaya nagdulot ito ng pagbaha sa karatig na lugar.
A) sangkap sa paggawa ng asukal
B) paglaki
C) daanan ng tubig
D) interes

17. Alin sa mga salita sa ibaba ang binabasa ng may diing maragsa?
A) bangko
B) nanay
C) lasa
D) puto

18. Alin sa sumusunod na diin ng pagbigkas ang gumagamit ng tandang paiwa?
A) malumay
B) mabilis
C) malumi
D) maragsa

19. Piliin ang salitang binibigkas at may diing MABILIS.
A) paso
B) lahi
C) pating
D) tao

20. Ito ang bahagi ng liham na naglalaman ng mensahe ng taong sumulat nito.
A) Pamuhatan
B) Bating Panimula
C) Lagda
D) wala sa nabanggit

21. Alin sa sumusunod ang halimbawa ng bating pangwakas?
A) Para sa mga kinauukulan,
B) Mahal kong Ginoong Ramelle,
C) Nagmamahal,
D) Si Juancho

22. Ito ang uri ng liham-pangkaibigan na kalimitang ibinibigay kung may pumanaw na kakilala, kamag-anak o kaibigan. Naglalaman ito ng pakikidalamhati at kalungkutan.
A) Liham-paumanhin
B) Liham-pasasalamat
C) Liham-pakikiramay
D) Liham-paanyaya

23. Ang mga magulang ni Patricia ay lubos na natutuwa dahil nalalapit na ang %22graduation%22 ng kanilang anak. Kung ikaw ang tiyahin ni Patricia, anong liham ang iyong ibibigay?
A) Liham-pasasalamat
B) Liham ng pagbati
C) Liham-paumanhin
D) Liham-paanyaya

24. Ang iyong kamag-aral ay nagdaos ng isang %22party%22 sa kanilang bahay. Hindi ka nakadalo sapagkat nagkaroon ka ng matinding lagnat. Ano ang iyong ibibigay na liham?
A) liham-paanyaya
B) liham-pasasalamat
C) liham-paumanhin
D) liham-pakikiramay

25. Ito ang tawag sa impormasyong nakalagay sa ibabang bahagi ng piktograp. Kinakatawan nito ang bilang sa pamamagitan ng larawan.
A) x-axis
B) legend
C) pamagat
D) y-axis

26. Ito ang tanging grap na may kabuuang 100%25 na maaaring hatiin sa iba%27t ibang bahagdan o sukat.
A) bar grap
B) piktograp
C) linyang grap
D) pie grap

27. Ito ang grap na malimit gamitin sa konsumo ng kuryente at tubig dahil naipakikita nito ang pagtaas at pagbaba ng singil sa bawat buwan.
A) pie grap at piktograp
B) linyang grap at bar grap
C) linyang grap at pie grap
D) bar grap at piktograp

28. Ito ang pinakamahalagang elemento ng isang kuwento na dapat maunawaan ng mga mambabasa.
A) katangian at damdamin ng tauhan
B) angkop na wakas ng kuwento
C) motibo ng tauhan
D) mabuting-aral ng kuwento

29. Si Ana ay laging nagmamasid sa kanyang paligid. Tuwing makakakita siya ng batang nagtatapon ng kalat sa tabi-tabi ay agad niya itong sinasaway. Ano ang katangian niya?
A) Si Ana ay maarte at gustong magpapansin.
B) Si Ana ay maalaga sa kapwa at sa kanyang nasasakupan.
C) Si Ana ay matulungin at malinis sa kapaligiran.
D) Si Ana ay mapangaralin sa kapwa.

30. Tuwing umaga, hindi nalilimutan ni Josh ang paghalik sa pisngi ng kanyang mga magulang bago pumasok sa paaralan. Ano ang masasabi mo sa katangian niya?
A) Si Joshua ay maalalahanin at mapagmahal sa magulang.
B) Si Joshua ay may malaking respeto sa kanyang magulang.
C) Si Joshua ay masipag mag-aral.
D) Si Joshua ay ulirang anak sa magulang.

31. Ilang beses ng nandadaya si Enrico sa pagsusulit. Tuwing tatalikod ang guro ay nagtatanong ito ng sagot sa katabing si Elias. Ano ang katangian ni Elias?
A) Si Elias ay kunsintidor sa ginagawa ng kaibigan.
B) Si Elias ay walang-modong bata.
C) Si Elias ay mabuting kaibigan dahil tinutulungan nito si Enrico.
D) Si Elias ay matalino dahil tinuturuan nito si Enrico.

32. Laging nag-aaway ang magkapatid na sina Paul at Al. Hindi sila magkasundo.Isang araw, habang inaawat sila ng ina ay nanikip ang dibdib nito.Ano ang damdamin ng ina dito?
A) Ang ina ay lubos na nalulungkot dahil sa pagtatalo ng mga anak.
B) Ang ina ay nahirapang huminga dahil sa nerbiyos.
C) Ang ina ay nagagalit dahil walang tigil sa pag-aaway ang mga anak.
D) Ang ina ay nalilito dahil sa mga anak.

33. Nalaman mong nanalo sa%22game show%22ang iyong pinsan na may pagkakautang sa iyo.Hindi ka niya naisipang bayaran habang siya ay may pera.Ano ang iyong madarama?
A) pagkapoot
B) pagkainis
C) pagkabigla
D) pagkabalisa

34. Sumuko sa mga pulis ang may-sala sa pagnanakaw at pananaksak sa isang babae. Ano ang motibo ng magnanakaw sa pagsuko?
A) Nakunsensya ang magnanakaw kaya ito sumuko.
B) Gusto niyang magkaroon ng maraming pera.
C) Nais nitong maging tanyag sa taong bayan sa pagsuko.
D) Ginawa niya ito upang hindi makulong.

35. Malayo ang nilalakad ng mga batang Aeta makapasok lamang sa paaralan. Hindi nila alintana ang hirap at pagod sa paglalakad. Ano ang kanilang motibo sa pagpasok?
A) Nais nilang makapagtapos ng pag-aaral.
B) Nais nilang matulungan ang kanilang pamilya sa hinaharap
C) Nais nilang magkaroon ng maayos na pamumuhay.
D) Lahat ng nabanggit

36. Pagtalikod ni Bb. Ramirez ay nakarinig siya ng batang nag-aaway sa likod na bahagi ng silid.Pagharap niya%27y tumahimik ang nag-aaway.Ano ang motibo nila sa pagtigil?
A) Natakot sila na palabasin sila sa silid ni Bb. Ramirez.
B) Nainis sila dahil hindi nila maitutuloy ang pag-aaway.
C) Nabigla sila dahil maaaring pagalitan sila at tanungin.
D) Nalungkot sila dahil mali ang kanilang ginawa sa klase.

37. Inutusan ni Lola Selya si Pam na bumili ng suka sa tindahan. Magsasampung minuto na ay hindi pa nakakabalik si Pam. Siya pala ay nakipaglaro. Ano ang katangian niya?
A) Si Pam ay batang walang-modo.
B) Si Pam ay isang utusan.
C) Si Pam ay sinungaling at mapanghusga.
D) Si Pam ay batang may matigas na ulo.

38. Hindi natutulog nang maaga si Ramon. Nagpupuyat siya sa paglalaro ng PS3 kahit na may pasok kinabukasan. Ano ang nakikita mong malungkot pagwawakas sa kanyang kilos?
A) Ang kanilang konsumo sa kuryente ay tataas.
B) Magkakaroon ng malubhang sakit si Ramon at maaaring mamatay.
C) Ang mga marka niya ay bababa at mapapagalitan ng magulang.
D) Nagkasunog sa kanilang bahay dahil nag-overheat ang PS3.

39. Alin sa sumusunod na pahayag ang mabuting-aral na maaaring mapulot sa kuwento.
A) Ang pagputol ng bulaklak sa parke ni Ana ay tanda ng kakulitan.
B) Ang taong batugan ay walang kinakaing maayos.
C) Ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat.
D) Ang tinulungan ko kanina ay nagpasalamat.

40. Alin sa sumusunod na salita sa ibaba ang halimbawa ng damdamin ng tauhan na maaaring maramdaman sa isang sitwasyon o pangyayari?
A) nakaismid
B) pagtulong
C) pagkayamot
D) katamaran

41. Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng katangian ng isang tauhan na bugnutin?
A) Si Enzo ay mahilig makipag-away sa kanyang mga kalaro.
B) Ang kanyang lola ay naiinis sa naririnig na ingay kaya%27t galit ito.
C) Ang kanyang pinsan ay laging nagsasalita nang may paggalang.
D) Tila walang katapusan ang pagtatapon ng basura sa ilog.

42. Ito ang nagbibigay buhay sa isang kuwento na nagpapakita ng kilos na maaaring mabuti o masama.
A) Motibo
B) Damdamin
C) Tauhan
D) Wakas

43. Ito ang kagamitang nagbibigay sa atin ng makulay na ilustrasyon o representasyon ng isang lugar upang matukoy ang kinaroroonan nito.
A) mapa
B) tsart
C) grid
D) grap

44. Ano ang naitutulong ng tsart sa pagbibigay ng impormasyon?
A) Ang impormasyon nito ay mabilis maunawaan.
B) Ang impormasyon nito ay konkreto at tiyak.
C) Ang impormasyon nito ay nakaayos ayon sa hanay.
D) Lahat ng nabanggit

45. Alin sa sumusunod ang ginagamitan ng tsart?
A) kuwaderno
B) karatula
C) kard
D) kontrata

46. Bakit kailangang lagyan ng legend ang piktograp?
A) Dahil hindi natin matutukoy ang bilang nito.
B) Dahil mahihirapan tayo sa pagbasa ng x-axis at y-axis.
C) Dahil matutukoy natin ang bilang nito.
D) Dahil madali nating mababasa ang nasa x-axis at y-axis.

47. Si Gng. Roda ay malapit nang manganak. Ano ang kanyang damdamin na maaaring maramdaman sa nalalapit na paglabas sa mundo ng kanyang anak?
A) Pagkatakot at pagkadismaya
B) Pagkasabik at pagkatuwa
C) Pagkalungkot at pagkainis
D) Pag-aalinlangan at pagdududa

48. Tuwing umaga ay nakakasalubong ni Jino ang isang matanda na may dalang aso. Lagi siyang sumisigaw tuwing nakikita ito at umiiwas ng daan. Ano ang katangian ni Jino?
A) Si Jino ay maarte dahil ayaw niya sa aso.
B) Si Jino ay magagalitin dahil sumisigaw siya.
C) Si Jino ay matatakutin dahil baka kagatin siya ng aso.
D) Si Jino ay matapang dahil umiiwas siya ng daan.

49. Ito ang bahagi ng liham na naglalaman ng adres at petsa kung kailan isinulat ang liham.
A) Pamuhatan
B) Lagda
C) Bating Panimula
D) Katawan ng Liham

.