Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Pang-angkop (-ng) at (na)

Author: Sy Mark Anthony
Description: Buuin ang pangungusap sa paglalagay ng wastong pang-angkop upang mabuo ang kaisipan at diwa nito.
Keywords: , , , , , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Ang mga mag-aaral ng La Salle Green Hills ay matatalino%27t masisipag # bata.
A) na

2. Pinapunta ni Gng. Santos ang mga bata# magugulo sa loob ng Guidance Office.
A) ng

3. Dahan-dahan# bumaba sa entablado ang mga kalahok sa pag-awit.
A) g

4. Iwanan mo ang lahat ng madudumi# gamit sa bodega.
A) ng

5. Pinatawad na namin ang mga palaaway # bata.
A) na

6. Bumuhos na naman ang malakas # ulan sa kalakhang Luzon.
A) na

7. Nalunod ang mangingisda# pumalaot kahit na may banta ng malakas na bagyo
A) ng

8. Matigas # buto ang nginangatngat ng itim na aso.
A) na

9. Dumulog sa tanggapan ng pulisya ang mga pasahero# biktima ng holdap.
A) ng

10. Ang mga dahon# tuyo sa bakuran ay winalis na ni Lola Elsa.
A) g

11. B. Bilangin ang pang-angkop na ginamit sa sumusunod na pangungusap. I-click ang kahon upang mag-pop-down ang mga pinagpipiliang sagot. Pumili lamang ng isa.

12. # Ang Pilipinas ay isang kapuluang matatagpuan sa Timog-Silangang Asya.
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

13. # Siya ang kumuha ng maduming basahan sa lababo kaninang umaga.
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

14. # Ang halamang-gamot na makikita sa bakuran ay mainam na lunas sa ubo%27t sipon.
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

15. # Pinaliguan ni Anita sa malaking batya ang makulit na bata.
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

16. # Binigyan ko ng malinis na damit ang kawawang paslit.
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
.