Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Eesti loodusvarad miljonimäng

Author: natka kylli
Description:
Keywords: loodusvarad, , , , , , online teaching

Content:
Quiz:
1. Kõige olulisem loodusvara on
A) vesi
B) muld
C) päikesekiirgus
D) metsad

2. Põlevkivi on tekkinud
A) turbasambla lagunemisel
B) käsijalgsete kodadest
C) liivast
D) väikeste mereloomade, trilobiitide, vetikate jäänuste lagunemisel

3. Põlevkivi kaevandatakse Eestis
A) Pärnu lähistel
B) Kohtla-Järve ümbruses
C) Tartu lähistel
D) Kagu-Eestis

4. Põlevkivi kasutatakse
A) kütusena elektrijaamades
B) tsemendi tootmiseks
C) keemiatööstuse toorainena
D) kütteõli valmistamisel

5. Fosforiit on põlevkivist vanem maavara
A) jah, sest fosforiidikihid paiknevad põlevkivikihtidest allpool
B) nad on ühevanused
C) ei, sest põlevkivikihid paiknevad fosforiidikihtidest ülevalpool
D) ei tea (see on kindlalt vale vastus)

6. Turvast kasutatakse
A) aianduses
B) kütusena
C) loomadele allapanuks
D) keemiatööstuse toorainena

7. Maavarasid tuleb kasutada säästlikult, sest
A) neid enam juurde ei teki
B) see on kallis
C) kui tekkibki juurde, siis väga aeglaselt
D) kaevandamine toob kaasa keskkonnaprobleeme

8. Kus on kaevandamisega seotud probleemid Eestis kõige suuremad?
A) Kagu-Eestis
B) Põhja-Eestis
C) Kirde-Eestis
D) Edela-Eestis

9. Milliseid töid tuleb teha karjääride korrastamisel pärast kaevandamise lõpetamist?
A) Metsa istutamine
B) Maapinna tasandamine
C) Tehisveekogu rajamine
D) Karjääri nõlvade ümardamine

.