Online teachingTo use this application you need to install and activate Adobe Flash Player


Get Adobe Flash player .

Liikumine, elekter, magnet

Author: Kase Janika
Description: Vali igale lausele oma õige sõna (d).
Keywords: kiirus, patarei, vooluring, elektrijuht, , , online teaching

Content:
Quiz:

1. Ajaühikus läbitud teepikkus on
A) liikumine
B) vooluring
C) kiirus
D) vooluallikas

2. Mille abil liiguvad paljud suured loomad?
A) lihaste
B) vooluallika
C) kiiruse
D) elektriseadmete

3. Elektrijuhtmes ühes suunas liikuvad elektronid on
A) liikumine
B) elektrijuhe
C) lülitid
D) elektrivool

4. Auto kiirust mõõdab
A) elektron
B) kell
C) spidomeeter
D) termomeeter

5. Mille abil saab elektriseadmes voolu sisse ja välja lülitada?
A) elektripirni
B) juhtme
C) lüliti
D) magneti

6. Omavahel juhtmete abil ühendatud patareid, lampi ja lülitit nimetatakse
A) elektriks
B) pooluseks
C) vooluringiks
D) elektrijuhiks

7. Ained, mis juhivad hästi elektrit, on
A) elektrijaamad
B) mitteelektrijuhid
C) elektronid
D) elektrijuhid

8. Ained, mis ei juhi elektrit, on
A) vooluringid
B) mitteelektrijuhid
C) elektrijaamad
D) elektrijuhid

9. Patarei poolusteks on
A) positiivne poolus
B) põhjapoolus
C) negatiivne poolus
D) lõunapoolus

10. Magneti poolusteks on
A) positiivne poolus
B) lõunapoolus
C) põhjapoolus
D) negatiivne poolus

11. Mis tõmbab enda poole metallist esemeid?
A) poolus
B) magnet
C) lüliti
D) elekter

12. Kahe magneti samanimelised poolused
A) tõukuvad
B) sulavad
C) tõmbuvad
D) jäätuvad

13. Kahe magneti erinimelised poolused
A) tõukuvad
B) sulavad
C) tõmbuvad
D) jäätuvad

14. Mis värvi ja tähega tähistatakse magneti põhjapoolust?
A) punase
B) sinise
C) N
D) S
.