Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Liitmine ja lahutamine

Author: Kipri Eha
Description: Leia õige vastus.
Keywords: Liida, Lahuta, , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. 6
1. 10
2. 7
3. 5
4. 2
5. 4
6. 10
7. 8
8. 6
9. 3
10. 7
11. 8
12. 7
13. 5
14. 9
15. 3

Answers:
0. 6-3
1. 3%2b3
2. 9-1
3. 1%2b5
4. 2%2b2
5. 7-2
6. 5%2b4
7. 5%2b5
8. 1%2b1
9. 9-2
10. 9-6
11. 4%2b4
12. 2%2b4
13. 2%2b8
14. 3%2b4
15. 8-3