Online teaching

Online teaching with Kubbu

To view this page you need to install Adobe Flash Player


Liitmine ja lahutamine

Author: Kipri Eha
Description: Leia õige vastus.
Keywords: Liida, Lahuta, , , , , online teaching

Content:
Definitions:
0. 6
1. 7
2. 5
3. 5
4. 3
5. 10
6. 7
7. 6
8. 10
9. 3
10. 8
11. 9
12. 4
13. 7
14. 8
15. 2

Answers:
0. 1%2b5
1. 9-6
2. 7-2
3. 2%2b2
4. 3%2b3
5. 2%2b4
6. 6-3
7. 5%2b4
8. 2%2b8
9. 1%2b1
10. 4%2b4
11. 9-1
12. 5%2b5
13. 3%2b4
14. 8-3
15. 9-2